งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to Rohm Mechatech Co.,Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to Rohm Mechatech Co.,Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to Rohm Mechatech Co.,Ltd.

2 R M T ชื่อย่อบริษัท Map Rohm Mechatech Thailand
“ Quality is our top priority at all times ”

3 สถานที่ตั้ง 188 หมู่ 7 เขตประกอบการเหมราชสระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 โทรศัพท์ :(036) แฟกซ์ : (036) “ Quality is our top priority at all times ”

4 Rohm Mechatech (Thailand) Co.,Ltd. (RMT)
เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ในกลุ่มที่ใช้ประกอบในชิ้นส่วนรถยนต์,เครื่องใช้ไฟฟ้า และหลอด LED เป็นต้น

5 ประตู 1 ประตู 2 1 2 1 คลองระพีพัฒน์ ถนนพหลโยธิน
บริษัท โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จำกัด 188 หมู่ 7 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ไทย เบเวอร์เรจ แคน ประตู 1 ประตู 2 1 การไฟฟ้าหนองปลาหมอ วัดหนองปลากระดี่ 2 ร้านอาหารริมคลองชล 1 ถนนพหลโยธิน ไปสระบุรี มาจากกรุงเทพ คลองระพีพัฒน์ ตลาดหนองแค

6 รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ค่าแรงตามขั้นต่ำตามกฎหมาย ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ค่าล่วงเวลา ค่ากะ เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ และเงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต / สุขภาพ

7 รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
หอพัก รถรับส่ง ชุดยูนิฟอร์ม ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงประจำหน่วยงานทุกๆ 3 เดือน เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่นแต่งงาน คลอดบุตร งานศพ

8 เอกสารประกอบการสมัครงาน
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบผ่านงาน ใบผ่านการฝึกอบรม

9 Rohm Mechatech (Thailand) Co.,Ltd. (RMT)
Map “ Quality is our top priority at all times ”


ดาวน์โหลด ppt Welcome to Rohm Mechatech Co.,Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google