งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหักเหของแสง (Refraction)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหักเหของแสง (Refraction)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การหักเหของแสง (Refraction)
รูป แสดงรังสีตกกระทบ รังสีหักเห และรังสีสะท้อนของแสง เมื่อแสงเดินทางจากอากาศไปยังน้ำ

3 รูปแสดงการหักเหและการสะท้อนกลับหมดของแสง
การสะท้อนกลับหมด (Total Reflection) รูปแสดงการหักเหและการสะท้อนกลับหมดของแสง แสงที่เดินทางจากตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหมาก (หนาแน่นมาก) ไปสู่ตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหน้อย (หนาแน่นน้อย) ถ้าให้แสงตกกระทบทำมุมกับเส้นปกติจะทำให้เกิดมุมหักเหของแสงเบนออกจากเส้นปกติ(ดังรูปแรก ) แต่ถ้าให้แสงตกกระทบจนทำให้มุมหักเหมีค่าเท่ากับ 90 องศา เรียกมุมตกกระทบที่ทำให้เกิดมุมหักเหเป็น 90 องศานี้ว่า มุมวิกฤต (Critical Angle) (ดังรูป กลาง) และ ถ้ามุมตก กระทบโตกว่ามุมวิกฤต จะเกิดการสะท้อนเพียงอย่างเดียวเราเรียกว่า การสะท้อนกลับหมด (Total internal reflection) (ดังรูปสุดท้าย)

4 มิราจ(mirage ) มิราจ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดจากการหักเหของแสงในบรรยากาศชั้นต่างๆไม่เท่ากัน คนในทะเลทรายจะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นสองต้นพร้อมๆกัน คือ ต้นเดิมกับภาพต้นที่มียอดต้นไม้ปรากฏใต้พื้นทราย หรือเห็นพื้นถนนเปียก ,เห็นแหล่งน้ำในทะเลทราย

5 ปรากฏการณ์มิราจ มักเกิดบริเวณที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันมาก เช่น ทะเลทรายหรือถนน ซึ่งถูกแดดจัด เพราะในบริเวณนี้อุณหภูมิของอากาศเหนือผิวถนนจะสูงมาก และจะลดลงอย่างรวดเร็วตามความสูง ทำให้ดรรชนีการหักเหของอากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความสูงจนเป็นผลให้เกิดการสะท้อนกลับหมด

6 การนำหลักของการสะท้อนกลับหมดไปใช้ในเส้นใยที่เรียกว่า เส้นใยนำแสง
รูปแสดงลักษณะของเส้นใยนำแสงและการสะท้อนกลับหมดในเส้นใยนำแสง รูปแสดงการตรวจโดย ใช้เส้นใยนำแสง การนำหลักของการสะท้อนกลับหมดไปใช้ในเส้นใยที่เรียกว่า เส้นใยนำแสง

7 ใยแก้วนำแสง(Fiber optics)

8 ส่วนประกอบของใยแก้วนำแสง
Core ทำหน้าที่ให้แสงเดินทางผ่าน Cladding ทำหน้าที่เป็นตัวหักเหของแสง Jacket ทำหน้าที่ป้องกันส่วน Core และ Cladding

9 การป้อนแสงเข้าไปในเส้นใยแก้วนำแสง

10 การเดินทางของแสงภายในใยแก้วนำแสง

11 ใช้ใยแก้วนำแสงทำอะไร?
ใยแก้วนำแสงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในในการส่งสัญญานได้รวดเร็วขึ้น และส่งได้ระยะไกลขึ้น สายโทรศัพท์ หรือสายไฟ ใยแก้วนำแสง ลวดทองแดง ใยแก้ว

12 ข้อดีของใยแก้วนำแสง + ไม่ถูกรบกวนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า + ปลอดภัย
+ มีขนาดเล็ก + ไม่ไวต่อสารเคมี + ใช้ตรวจวัดที่ระยะไกลได้ ไม่มีปัญหาไฟฟ้า ลัดวงจรเหมือนสายไฟฟ้าโลหะ


ดาวน์โหลด ppt การหักเหของแสง (Refraction)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google