งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อกลางการสื่อสาร สื่อกลางแบบมีสาย 2. สื่อกลางแบบไร้สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อกลางการสื่อสาร สื่อกลางแบบมีสาย 2. สื่อกลางแบบไร้สาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อกลางการสื่อสาร สื่อกลางแบบมีสาย 2. สื่อกลางแบบไร้สาย

2 1. สื่อกลางแบบมีสาย

3 1. สายโคแอกเชียล (Coaxcial Cable)
เป็นสายสัญญาณที่ประกอบด้วย ลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 1 ชั้น แล้วจึงหุ้มด้วยทองแดงที่ถักเป็นแผ่นแล้วหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่งด้วยฉนวน ใช้ในระบบโทรทัศน์ ความเร็วในการส่ง ข้อมูล 350 Mbps ระยะทาง 2-3 Mile

4 2. สายคู่ตีเกลียว (Twist Pair)
สายคู่ตีเกลียว แต่ละคู่สายทองแดงจะถูกพันกันตามมาตรฐานเพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากคู่สายข้างเคียงภายในเคเบิลเดียวกันหรือจากภายนอก สายคู่ตีเกลียวสามารถส่งข้อมูลในระยะทางได้ไกลหลายกิโลเมตร และเนื่องจาก สายคู่ตีเกลียว มีราคาไม่แพงมาก ใช้ส่งข้อมูลได้ดี น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง จึงถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง ตัวอย่าง คือ สายโทรศัพท์ สายแบบนี้มี 2 ชนิดคือ

5 สายคู่เกลียวบิดที่ใช้กับเครือข่าย LAN แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. STP (Shielded Twisted Pairs) สายคู่ตีเกลียวมี Shield 2. UTP (Unshielded Twisted Pairs) สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มี Shield

6 STP (Shielded Twisted Pairs)
สายคู่เกลียวบิดแบบมีส่วนป้องกันสัญญาณรบกวน มีส่วนที่ เพิ่มมาคือ ส่วนที่ป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก ซึ่งชั้นที่ป้องกันจะเป็นโลหะบาง ๆ หรือใยโลหะที่ถักเป็น ตาข่าย จุดประสงค์ของการเพิ่มชั้นห่อหุ้มเพื่อป้องกันการรบกวน จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น คลื่นวิทยุจากแหล่งต่าง ๆ

7 UTP (Unshielded Twisted Pairs)
เป็นสายสัญญาณที่นิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เนื่องจากราคาถูก การใช้สายนี้ความยาวต้องไม่เกิน 100 เมตร โดยการเชื่อมต่อโดยใช้ Star Topology โดยต่อเข้ากับ หัวต่อสัญาณแบบ RJ-45 แล้วนำไปเสียบเข้ากับ Hub สาย UTP มีหลายเกรด (Category) ถ้าในมารฐาน BASE T จะใช้สาย UTP CAT-5

8 3. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optical Cable )
Fiber Optics ลักษณะภายนอกจะเหมือนกับสาย โคแอกเชียล แต่โครงสร้างภายในจะเป็นใยแก้ว ส่งสัญญาณโดยใช้ลำแสง แทนไฟฟ้า สามารถส่งได้ไกลหลายกิโลเมตร สายใยแก้วนำแสงจะมี 2 ชนิด คือ 1. แบบส่งเป็นลำแสงตรง (Single Mode) 2. แบบส่งเป็นลำแสงสะท้อนหักเหภายในสาย (Multi Mode)

9 สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

10 2. สื่อกลางแบบไร้สาย Wireless

11 เครือข่าย LAN ไร้สาย (Wireless LAN)
คือ เครือข่ายที่อาศัยคลื่นวิทยุในการรับส่งข้อมูล เช่น ที่บ้านอาจเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องที่ทำหน้าที่ เชื่อมต่อผ่านโมเด็มได้จากทุกห้อง ในบ้าน เนื่องจากคลื่นวิทยุนี้มีคุณสมบัติในการทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้ดี

12 2.1 ระบบคลื่นไมโครเวฟ

13

14 มีอุปกรณ์ระบบทวนสัญญาณ (Repeater)
2.2 ดาวเทียม  (Satellite) Up-link Down-link มีอุปกรณ์ระบบทวนสัญญาณ (Repeater)

15 ระบบดาวเทียม (Satellite System)
ใช้หลักการคล้ายกับระบบไมโครเวฟ ในส่วนของการยิงสัญญาณจากแต่ละสถานีต่อกันไปยังจุดหมายโดยอาศัยดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ขั้นตอนในการส่งสัญญาณมี ขั้นตอน คือ 1. การ Up-Link 2. ตรวจสอบสถานีปลายทาง Down-Link อัตราความเร็วในการส่ง 1-2 Mbps

16 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular)
จะอาศัยการส่งสัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งผ่านข้อมูล ประเทศไทยนำเข้ามาใช้ในราว ๆ ปี พ.ศ เป็นแบบอะนาล็อก หรือที่เรียกว่าระบบ 800

17 คลื่นวิทยุ (Radio Wave)
การใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อนำสัญญาณในการรับ-ส่งข้อมูล มีข้อดี คือ สามารถส่งได้รอบทิศทางโดยไม่ต้องใช้สาย คลื่นสามารถเดินทางผ่านวัตถุกีดขวางได้ จะมีปัญหากับการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่

18 อินฟราเรด (Infrared Wave)
คลื่นอินฟราเรดถูกนำไปใช้ในการส่งข้อมูลระยะใกล้ เช่น ในรีโมตคอนโทรลของทีวี วิทยุ เป็นต้น เพราะราคาถูก มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถสะท้อนกลับวัตถุได้ ข้อเสีย มีพลังงานต่ำ และเดินทางในแนวเส้นตรง ไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุกีดขวางได้ และข้อจำกัดของแสง


ดาวน์โหลด ppt สื่อกลางการสื่อสาร สื่อกลางแบบมีสาย 2. สื่อกลางแบบไร้สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google