งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

863封面 ทองคำ เขียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "863封面 ทองคำ เขียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 863封面 ทองคำ เขียว

2 นาโน 863 อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถนะการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
强的纳米863(外包装图) นาโน 863 อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถนะการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

3 เกร็ดความรู้ นาโน 1 นาโนเมตร = หนึ่งในพันล้านเมตร
纳米小常识1 เกร็ดความรู้ นาโน ● นาโน คืออะไร ? คำตอบ : เป็นหน่วยวัดความยาว 1 นาโนเมตร = หนึ่งในพันล้านเมตร ● วัสดุนาโนคืออะไร ? คำตอบ : วัสดุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคตั้งแต่ 1 ถึง 100 นาโนเมตร จัดเป็นกลุ่มของวัสดุนาโน

4 纳米小常识2 เกร็ดความรู้ นาโน ● อะไรคือเทคโนโลยีนาโน ? เป็นการศึกษาถึงคุณสมบัติของวัตถุที่มีขนาดเล็กๆในระดับ 0.1 ~ 100 นาโนเมตร ว่ามีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงผิดแผกจากเดิมไปอย่างไร แค่ไหน ● อัตราเร่งในปฎิกิริยาทางแสงของวัสดุนาโนเป็นอย่างไร ? วัสดุนาโนมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับพลังแสง คลื่นพลังงานอื่นๆได้อย่างเข้มข้นแล้วเก็บสะสมไว้ภายในตัวมัน แปรเปลี่ยนพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีเปลี่ยนไปจากเดิม

5 863的工作模式 หลักการทำงานของ นาโน 863 ● ดูดซับสะสมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วปลดปล่อยออกมา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดูดซับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ~ 25 ไมโครเมตร 863 ปลดปล่อย สะสม แปรเปลี่ยน

6 ผังแสดงการทำงานของ นาโน 863
863的工作模式 ผังแสดงการทำงานของ นาโน 863 ● ดูดซับช่วงคลื่น อัลตราไวโอเล็ท แสงที่มองเห็น อินฟราเรด ไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ ช่วงคลื่น/m 863 เครื่องรับวิทยุ

7 นาโน 863 อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถนะการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
863的工作模式 นาโน 863 อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถนะการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ● ชื่อ และความหมาย เฉียงติ นาโน นาโน 863 ชื่อบริษัท หน่วยความยาว ชื่อโครงการทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ใช้งานทางการเกษตร

8 น้ำ กับคลื่นแห่งชีวิต
水与生命之光 น้ำ กับคลื่นแห่งชีวิต แหล่งแสง 863 น้ำกลุ่มใหญ่ น้ำกลุ่มเล็ก

9 อัตราส่วนของน้ำที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้
水与吸收利用率 อัตราส่วนของน้ำที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ ● ปุ๋ย ยา สารเคมีเกษตรที่ใช้ถูกดูดนำไปใช้ประโยชน์ได้เท่าไร ? 30 % ● ปุ๋ย ยาสารเคมีเหล่านี้อาศัยอะไรเป็นตัวกลางในการนำเข้าสู่ภายในต้นพืช ? น้ำ ● ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ นาโน 863 ทำให้น้ำ ปุ๋ย และอาหารสัตว์ถูกดูดซึมได้ง่าย ด้วยน้ำที่มีขนาดเล็กละเอียดลง ทำให้การใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ช่วยให้ประหยัด ปุ๋ย ยา อาหารสัตว์ลงได้ในระดับหนึ่งที่น่าพอใจ

10 ประสิทธิผลของ นาโน 863 863有什么效果 เมล็ดพืชงอกดี เมื่อย้ายกล้าลงแปลงปลูกมีอัตรารอดสูง ผลดกผลโตสม่ำเสมอสีเข้ม สุกแก่เก็บก่อนเวลาเจ็ด~แปดวัน ลดปุ๋ยลดยา แต่ประสิทธิภาพกลับเพิ่ม สัตว์เลี้ยงโตไว ผิวขนแวววาว ย่อยได้ดี ขี้ไม่เหม็น ตัวอ้วน แข็งแรง โรคน้อย ไข่ดก นมดี

11 สอดใส่วางตั้ง และ ดึงหยิบยกออก เท่านั้น!
863好不好用? นาโน 863 ดีจริงหรือ ? ถูกต้อง มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง และด้วยวิธีง่ายๆ ! โดยการ สอดใส่วางตั้ง และ ดึงหยิบยกออก เท่านั้น!

12 นาโน 863 ราคาแพงไปไหม ? ราคาตัวละ 2,000.00 บาท ใช้งานได้นานถึง 5 ปี
863贵不贵 ● มาคิดคำนวณดู ราคาตัวละ 2, บาท ใช้งานได้นานถึง 5 ปี เฉลี่ยวันละ 1.10 บาทเท่านั้นเอง

13 ขั้นตอนวิวัฒนาการทางการเกษตรในอดีตที่ผ่านมา
农业发展的几个阶段 ขั้นตอนวิวัฒนาการทางการเกษตรในอดีตที่ผ่านมา ● ในยุคสมัยโบราณ : เผาป่าหักล้างถางพงขุดดินปลูกพืช ตามแต่ฟ้าดินอำนวย ● การเกษตรในยุคสมัยปัจจุบัน : ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักใหญ่ในการเพาะปลูกเพิ่ม ผลผลิต ● แนวโน้มที่จะดำเนินวัฒนาต่อไป : การใช้หลักวิชาการทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสม

14 นำเทพแห่งความมั่งคั่งสถิตอยู่คู่ครัวเรือน
863背面 นำเทพแห่งความมั่งคั่งสถิตอยู่คู่ครัวเรือน นาโน 863


ดาวน์โหลด ppt 863封面 ทองคำ เขียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google