งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

315281 การถ่ายภาพ 1 หลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงของกล้องถ่ายรูปในกรณีทั่วไป น้ำยาเคมีบนฟิล์มและระบบความไวของฟิล์ม กล้องถ่ายรูป เอ็กซ์โพสเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "315281 การถ่ายภาพ 1 หลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงของกล้องถ่ายรูปในกรณีทั่วไป น้ำยาเคมีบนฟิล์มและระบบความไวของฟิล์ม กล้องถ่ายรูป เอ็กซ์โพสเซอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายภาพ 1 หลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงของกล้องถ่ายรูปในกรณีทั่วไป น้ำยาเคมีบนฟิล์มและระบบความไวของฟิล์ม กล้องถ่ายรูป เอ็กซ์โพสเซอร์ โฟโตกราฟิกคอมโพซิชัน แผ่นกรองแสง การใช้ไฟแว้บ สูตรน้ำยาต่างๆ การล้างฟิล์มขาวดำ การล้างรูปขาวดำ การอัดภาพ การขยายภาพ และปัญหาพิเศษ

2 คลื่นแสง (light wave) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เดินทางในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว 3 x 108 m/s และลดลงในตัวกลางอื่นๆ เป็นคลื่นตามขวาง

3 ระยะทางหนึ่งลูกคลื่น เรียกว่า ความยาวคลื่น
จำนวนคลื่นที่ผ่านจุดๆหนึ่งในหนึ่งวินาที เรียกว่า ความถี่ f อัตราเร็วมีความสัมพันธ์ คือ

4 คลื่นแสงช่วงที่สามารถมองเห็นได้
มีความยาวคลื่นระหว่าง nm

5 สเปคตรัมมองเห็นได้ (the visible spectrum)
ในวิชาการถ่ายรูป คลื่นแสงจะรวมถึง UV และ IR ด้วย แสงที่ตามองเห็นในทางการถ่ายภาพจะแบ่งเป็น 3 แถบสี น้ำเงิน-ม่วง นาโนเมตร เขียว นาโนเมตร แดง นาโนเมตร

6 nm nm nm


ดาวน์โหลด ppt 315281 การถ่ายภาพ 1 หลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับระบบแสงของกล้องถ่ายรูปในกรณีทั่วไป น้ำยาเคมีบนฟิล์มและระบบความไวของฟิล์ม กล้องถ่ายรูป เอ็กซ์โพสเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google