งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำสินค้าในแบบบ้าน ML ( MODERN LUXURY ) ของ BRAND L ใน โครงการ ลดาวัลย์ทั้ง 3 ทำเล มี รายละเอียดของแบบ และ วัสดุต่างๆที่ แตกต่างจาก BRAND อื่นเป็นจำนวนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำสินค้าในแบบบ้าน ML ( MODERN LUXURY ) ของ BRAND L ใน โครงการ ลดาวัลย์ทั้ง 3 ทำเล มี รายละเอียดของแบบ และ วัสดุต่างๆที่ แตกต่างจาก BRAND อื่นเป็นจำนวนมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำสินค้าในแบบบ้าน ML ( MODERN LUXURY ) ของ BRAND L ใน โครงการ ลดาวัลย์ทั้ง 3 ทำเล มี รายละเอียดของแบบ และ วัสดุต่างๆที่ แตกต่างจาก BRAND อื่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบ และวัสดุชนิดใหม่ๆที่ พึ่งเริ่มนำมาใช้เป็นส่วนประกอบต่างๆ ภายในบ้าน ประกอบกับ ผู้ควบคุมงานส่วน ใหญ่ก็พึ่งเริ่มเข้ามาทำงานได้ไม่นาน ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จึงมาจากการขาด ความรู้ ความเข้าใจ และแหล่งข้อมูลที่จะ ค้นคว้าได้โดยสะดวกทางส่วนก่อสร้างกลุ่ม โครงการ 1 จึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่ จะต้องรีบรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆเล่านี้ ให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลที่ทำได้สะดวก และรวดเร็ว ลดปัญหาต่างๆเกิดขึ้น โดย จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มี ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละหน้าที่ชัดเจน

2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานส่วนงานก่อสร้าง แบ รนด์ L ประเด็นหลักที่เป็นปัญหาปี 2553 1. มีการแก้ไขแบบและวัสดุ 2. สินค้าและวัสดุใหม่ๆต้องใช้เวลาศึกษาและรอข้อสรุปจาก ส่วนกลาง ราคา วิธีการติดตั้ง 3. น้องใหม่ ทำอย่างไรให้ทีมก่อสร้างรับรู้ข้อมูล, ปัญหา พร้อมๆกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก

3 ประเด็นสำคัญ 1 จัดการรวบรวมข้อมูลเป็นองค์ความรู้ เฉพาะที่ใช้ในแบรนด์ L - หินประดับ Modular - ราวกระจกกันตกระเบียง, ราวบันได - กระจก PK Colour - สุขภัณฑ์รุ่นใหม่, อ่างอาบน้ำ, ถาดอาบน้ำ - การติดตั้งกระจก Temper - เทคนิคการทำพื้นไม้ปาร์เก้ - ระบบ ไฟเบอร์ออฟติค เช่น โทรศัพท์, IP TV, Inter Com

4 Action Plan จัดระบบในการวบรวมข้อมูล การ Training 2 รอบ ที่ LRR เวลา 13.30 น. โดย PJ รอบ 1 วันที่ 23/4/2554 ผู้เข้าร่วม Trainig มี โสพัส, สามารถ, สิทธิเดช พูนศักดิ์ รอบ 2 วันที่ 23/4/2554 ผู้เข้าร่วม Trainig มี ตั้ม LKN, ตั้ม LRP, พี่เป้, จิ โรดม

5 Control Point ต้องรวบรวมข้อมูลเสร็จภายใน 1/5/2554

6 Check Point PJ จะต้องตรวจสอบข้อมูลภายใน 1/5/2554 (update ทุกไตรมาส )

7 ผู้รับผิดช อบ นาย ดนัย ลอยขวัญ นาย ปกรณ์ เผือดผ่อง นาย นพพร อริยวัตรกุล

8 ประเด็นสำคัญ 2 การคิดราคาต่อหน่วย ปริมาณวัสดุ ราคางานต่อเติมเพิ่ม ลด แบบฟอร์มที่ต้องมี - งานเพิ่ม ลด ในระบบ ส่งงวด 7 - งานแก้ไขจากทาง site ( มีรูปภาพ + เอกสารแก้ไข - การคิดราคา BOQ วิธีการคิดถอดปริมาณวัสดุ - นัดพี่อ๊อด / กส. ปรึกษาเรื่องหลักการคิด

9 Action Plan มีรูปแบบเรื่องการคิดราคาที่เหมือนกันทั้งแบรนด์ ประชุมรวมเพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งแบรนด์

10 Control Point ได้รูปแบบภายใน 1/5/2554 วันประชุม 12/5/2554

11 Check Point ทุก site ใช้รูปแบบเดียวกัน 1/5/2554 มีวิธีคิดราคาที่เหมือนกัน 5/2554

12 ผู้รับผิดช อบ พี่นพพร พี่ปกรณื ดนัย PJ_G1, พี่อ๊อด / ก่อสร้าง


ดาวน์โหลด ppt การทำสินค้าในแบบบ้าน ML ( MODERN LUXURY ) ของ BRAND L ใน โครงการ ลดาวัลย์ทั้ง 3 ทำเล มี รายละเอียดของแบบ และ วัสดุต่างๆที่ แตกต่างจาก BRAND อื่นเป็นจำนวนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google