งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาญจนาฯ เกมส์ ครั้งที่ 41

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาญจนาฯ เกมส์ ครั้งที่ 41"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาญจนาฯ เกมส์ ครั้งที่ 41
2010 n k S E M G A กาญจนาฯ เกมส์ ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2553

2 สีชมพูพราวตา ดาราจรัสเรือง สีเหลืองบุษย์น้ำทอง ผ่องอำไพ
สีฟ้า นาวี สีชมพูพราวตา ดาราจรัสเรือง สีเขียว green diamond สีเหลืองบุษย์น้ำทอง ผ่องอำไพ

3 กีฬาประเภทต่าง ๆ 13. เปตอง ม.ปลาย (เดี่ยว) 1. บาสเกตบอล ม. ต้น 14. เปตอง ม.ปลาย (คู่) 2. บาสเกตบอล ม. ปลาย 15. เปตอง ม.ต้น (ทีม) 3. บาสเกตบอล ทีมชาย 16. เปตอง ม.ปลาย (ทีม) 4. วอลเลย์บอล ม.ต้น 17. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น (เดี่ยว) 5. วอลเลย์บอล ม. ปลาย 18. เทเบิลเทนนิส ม.ต้น (คู่) 6. ฟุตบอล ม.ต้น 19. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย (เดี่ยว) 7. ฟุตบอล ม. ปลาย 20. เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย (คู่) 8. ฟุตบอลทีมชาย 21. แบดมินตัน ม.ต้น (เดี่ยว) 9. เซปักตะกร้อ ม.ต้น 22. แบดมินตัน ม.ต้น (คู่) 10. เซปักตะกร้อ ม.ปลาย 23. แบดมินตัน ม.ปลาย (เดี่ยว) 11. เปตอง ม.ต้น (เดี่ยว) 24. แบดมินตัน ม.ปลาย (คู่) 12. เปตอง ม.ต้น (คู่) ตารางสรุปคะแนนกีฬา

4 40. กองเชียร์ 41. เชียร์ลีดเดอร์ 42. แอร์โรบิค กีฬาไทย
35. ชักเย่อ ม.ปลาย 25. รถเข่ง ม. ต้น ตารางสรุปคะแนนกีฬาไทย 26. รถเข่ง ม. ปลาย 36. ขบวนพาเหรด 28. วิ่งตะขาบ ม.ต้น 37. กิจกรรมกลางแจ้ง 29. วิ่งตะขาบ ม.ปลาย 38. ดรัมเมเยอร์ 30. วิ่ง 4 ขา ม. ต้น 39. เทพีประจำสี 31. วิ่ง 4 ขา ม. ปลาย 40. กองเชียร์ 32. วิ่งกระสอบ ม. ต้น 41. เชียร์ลีดเดอร์ 33. วิ่งกระสอบ ม.ปลาย 42. แอร์โรบิค 34. ชักเย่อ ม.ต้น

5 ผลการการประกวดเทพีประจำสี
ชนะเลิศ ได้แก่ สีเหลือง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สีฟ้า รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สีเขียว สีชมพู

6 ผลการประกวด ดรัมเมเยอร์
ชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สีเหลือง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สีชมพู รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ สีฟ้า

7 ผลการประกวดขบวนพาเหรด
ชนะเลิศ ได้แก่ สีชมพู รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สีฟ้า รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สีเขียว รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ สีเหลือง

8 ผลการประกวด กิจกรรมกลางแจ้ง
ชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สีเขียว รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สีชมพู รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ สีเหลือง

9 คณะสี ลำดับที่ สีเขียว สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า
ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 2 3 สีชมพู 1 สีเหลือง สีฟ้า 5 นักกีฬายอดเยี่ยม เด็กหญิงอวิกา บัววัฒนา สีฟ้า

10 คณะสี ลำดับที่ สีเขียว สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า
ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 2 3 สีชมพู 1 สีเหลือง 5 สีฟ้า นักกีฬายอดเยี่ยม นางสาวฐิตาพร จิระอนันต์กุล สีเหลือง

11 3 1 2 5 ผลการแข่งขันแบดมินตัน รุ่น ม. ต้น ประเภทเดี่ยว คณะสี ลำดับที่
ผลการแข่งขันแบดมินตัน รุ่น ม. ต้น ประเภทเดี่ยว คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 1 สีชมพู 2 สีเหลือง 5 สีฟ้า นักกีฬายอดเยี่ยม เด็กหญิงมนฤดี ดวงแก้ว 3/12 สีเหลือง

12 3 1 5 2 ผลการแข่งขันแบดมินตัน รุ่น ม. ปลาย ประเภทเดี่ยว คณะสี ลำดับที่
ผลการแข่งขันแบดมินตัน รุ่น ม. ปลาย ประเภทเดี่ยว คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 1 สีชมพู สีเหลือง 5 สีฟ้า 2 นักกีฬายอดเยี่ยม นางสาวอัญมณี ศิริพจนากุล 4/1 สีเหลือง

13 ผลการแข่งขันแบดมินตัน รุ่น ม. ต้น ประเภทคู่
ผลการแข่งขันแบดมินตัน รุ่น ม. ต้น ประเภทคู่ คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 1 สีชมพู 2 สีเหลือง 5 สีฟ้า

14 ผลการแข่งขันแบดมินตัน รุ่น ม. ปลาย ประเภทคู่
ผลการแข่งขันแบดมินตัน รุ่น ม. ปลาย ประเภทคู่ คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 1 สีชมพู สีเหลือง 5 สีฟ้า 2

15 1 7 3 2 5 ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ สีเขียว
ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 1 7 สีชมพู 3 สีเหลือง 2 5 สีฟ้า นักกีฬายอดเยี่ยม เด็กหญิงณัฐวดี คงพยัคฆ์ สีเขียว

16 3 1 7 2 5 ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ สีเขียว
ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 สีชมพู 1 7 สีเหลือง สีฟ้า 2 5 นักกีฬายอดเยี่ยม นางสาวพรปวีณ์ สมบุญ สีชมพู

17 ผลการแข่งขันฟุตบอล รุ่น ทีมชาย นักกีฬายอดเยี่ยมนายชลทิศ เถาทอง สีฟ้า
ผลการแข่งขันฟุตบอล รุ่น ทีมชาย คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 2 5 สีชมพู 3 สีเหลือง สีฟ้า 1 7 นักกีฬายอดเยี่ยมนายชลทิศ เถาทอง สีฟ้า

18 1 7 4 3 2 5 ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ สีเขียว
ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 1 7 สีชมพู 4 3 สีเหลือง 2 5 สีฟ้า นักกีฬายอดเยี่ยม เด็กหญิงศุภสิริ แต้มทอง สีเขียว

19 2 5 1 7 4 3 ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ สีเขียว
ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 2 5 สีชมพู 1 7 สีเหลือง 4 3 สีฟ้า นักกีฬายอดเยี่ยม นางสาวเจนจิรา เลิศพรประสิทธิ์ สีชมพู

20 3 1 7 2 5 ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ สีเขียว
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 สีชมพู สีเหลือง 1 7 สีฟ้า 2 5 นักกีฬายอดเยี่ยม เด็กหญิงสุนันฐิณีย์ สิงห์คา สีเหลือง

21 1 7 2 5 3 ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ สีเขียว
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 1 7 สีชมพู 2 5 สีเหลือง 3 สีฟ้า นักกีฬายอดเยี่ยม นางสาวเมริน มณฑา สีเขียว

22 2 5 3 1 7 ผลการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น ทีมชาย คณะสี ลำดับที่ สีเขียว
ผลการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น ทีมชาย คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 2 5 สีชมพู 3 สีเหลือง 1 7 สีฟ้า นักกีฬายอดเยี่ยมชาย นายยศภัทร แก้วลำไย สีเหลือง

23 3 2 5 1 7 คณะสี ลำดับที่ สีเขียว สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า
ผลการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 สีชมพู สีเหลือง 2 5 สีฟ้า 1 7 นักกีฬายอดเยี่ยม เด็กหญิงชญานี สุขะธรรมโม สีฟ้า

24 2 5 1 7 3 คณะสี ลำดับที่ สีเขียว สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า
ผลการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 2 5 สีชมพู 1 7 สีเหลือง 3 สีฟ้า นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง นางสาวสุพัตรา แสงทอง สีเขียว

25 ตารางสรุปการแข่งขันกีฬา
รายการแข่งขันกีฬา อันดับที่ / คะแนน สีเขียว สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า รวมคะแนน 60 54 70 56 สรุปอันดับที่ 2 4 1 3

26 ผลการแข่งขันชักเย่อ รุ่น ม. ต้น
ผลการแข่งขันชักเย่อ รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว - สีชมพู 2 3 สีเหลือง สีฟ้า 1 5

27 ผลการแข่งขันชักเย่อ รุ่น ม. ปลาย
ผลการแข่งขันชักเย่อ รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 1 5 สีชมพู - สีเหลือง 2 3 สีฟ้า

28 ผลการแข่งขันชักเย่อ ลีดเดอร์
ผลการแข่งขันชักเย่อ ลีดเดอร์ คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว - สีชมพู 2 3 สีเหลือง 1 5 สีฟ้า

29 ผลการแข่งขันรถเข่ง รุ่น ม. ต้น
ผลการแข่งขันรถเข่ง รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 1 5 สีชมพู 2 3 สีเหลือง 4 สีฟ้า

30 ผลการแข่งขันรถเข่ง รุ่น ม. ปลาย
ผลการแข่งขันรถเข่ง รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 2 สีชมพู สีเหลือง 4 1 สีฟ้า 5

31 ผลการแข่งขันรถเข่ง คู่พิเศษ ครู
ผลการแข่งขันรถเข่ง คู่พิเศษ ครู คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 4 1 สีชมพู 3 2 สีเหลือง สีฟ้า 5

32 ผลการแข่งขันวิ่งตะขาบ รุ่น ม. ต้น
ผลการแข่งขันวิ่งตะขาบ รุ่น ม. ต้น คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 2 3 สีชมพู 4 1 สีเหลือง สีฟ้า 5

33 ผลการแข่งขันวิ่งตะขาบ รุ่น ม. ปลาย
ผลการแข่งขันวิ่งตะขาบ รุ่น ม. ปลาย คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 2 สีชมพู 1 5 สีเหลือง สีฟ้า 4

34 ผลการแข่งขันวิ่งตะขาบ ลีดเดอร์
ผลการแข่งขันวิ่งตะขาบ ลีดเดอร์ คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 2 สีชมพู 4 1 สีเหลือง สีฟ้า 5

35 ผลการแข่งขันฮูล่าฮูป ม. ปลาย
คณะสี ลำดับที่ คะแนน สีเขียว 3 2 สีชมพู สีเหลือง 4 1 สีฟ้า 5

36 ตารางสรุปการแข่งขันกีฬาไทย
รายการแข่งขันกีฬาไทย อันดับที่ / คะแนน สีเขียว สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า รวมคะแนน 22 24 33 สรุปอันดับที่ 3 2 1

37 ผลการการประกวดกองเชียร์
ชนะเลิศ ได้แก่ สีเหลือง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สีเขียว รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สีชมพู รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ สีฟ้า

38 ผลการการประกวดเชียร์ลีดเดอร์
ชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ สีชมพู รองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ สีฟ้า รองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ สีเหลือง

39 ผลการแข่งขันกายบริหาร
ชนะเลิศ ได้แก่ สีชมพู รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สีเหลือง สีฟ้า รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สีเขียว


ดาวน์โหลด ppt กาญจนาฯ เกมส์ ครั้งที่ 41

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google