งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 7 สมาชิกประกอบด้วย น. ส. ทิภากรณ์ศักพันธุ์ น. ส. ทิภากรณ์ศักพันธุ์ น. ส. สุภาพร แซ่คู น. ส. สุภาพร แซ่คู น. ส. ภูษณิศา แพงไพรรี น. ส. ภูษณิศา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 7 สมาชิกประกอบด้วย น. ส. ทิภากรณ์ศักพันธุ์ น. ส. ทิภากรณ์ศักพันธุ์ น. ส. สุภาพร แซ่คู น. ส. สุภาพร แซ่คู น. ส. ภูษณิศา แพงไพรรี น. ส. ภูษณิศา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 7 สมาชิกประกอบด้วย น. ส. ทิภากรณ์ศักพันธุ์ น. ส. ทิภากรณ์ศักพันธุ์ น. ส. สุภาพร แซ่คู น. ส. สุภาพร แซ่คู น. ส. ภูษณิศา แพงไพรรี น. ส. ภูษณิศา แพงไพรรี นายมากูล คชา นายมากูล คชา น. ส. สกล หิรัญญาพรพงษ์ น. ส. สกล หิรัญญาพรพงษ์ นายสมชัย วงษ์สุวรรณ นายสมชัย วงษ์สุวรรณ นายอาทิตย์เมฆฉาย นายอาทิตย์เมฆฉาย นายพรเทพ ผ่องศรี นายพรเทพ ผ่องศรี นายศราวุฒิสุวรรณทัพ นายศราวุฒิสุวรรณทัพ

2 Incident : 4 Incident : 4 ปัญหาด้าน ความปลอดภัย ข้อมูลเบื้องต้น บ. Belcher Manufacturing มี พนักงาน 300 คน บ. Belcher Manufacturing มี พนักงาน 300 คน ผลิตภัณฑ์หลักคือ คอมเพรสเซอร์ของ เครื่องปรับอากาศและต้องมีการทดสอบ ก่อนที่จะออกจากสายการผลิต ผลิตภัณฑ์หลักคือ คอมเพรสเซอร์ของ เครื่องปรับอากาศและต้องมีการทดสอบ ก่อนที่จะออกจากสายการผลิต William Carlson อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี William Carlson อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี หน้าที่หลักคือการทดสอบ คอมเพรสเซอร์โดยวิธีการที่เป็น มาตรฐาน หน้าที่หลักคือการทดสอบ คอมเพรสเซอร์โดยวิธีการที่เป็น มาตรฐาน ผู้ตรวจสอบต้องได้รับการอบรมทั้งการ บรรยายและสาธิต เรื่องขั้นตอนที่ เหมาะสม และต้องปฏิบัติตามและถือว่า เป็นนโยบายของบริษัท ผู้ตรวจสอบต้องได้รับการอบรมทั้งการ บรรยายและสาธิต เรื่องขั้นตอนที่ เหมาะสม และต้องปฏิบัติตามและถือว่า เป็นนโยบายของบริษัท

3 Incident : 4 Incident : 4 ปัญหาด้าน ความปลอดภัย ข้อมูลเบื้องต้น 2 ปีก่อน ขณะ William Carlson กำลังทดสอบคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่ง อยู่ ทำให้เกิดระเบิดขึ้นมา เป็นผล ทำให้ Carlson เสียชีวิตทันที 2 ปีก่อน ขณะ William Carlson กำลังทดสอบคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่ง อยู่ ทำให้เกิดระเบิดขึ้นมา เป็นผล ทำให้ Carlson เสียชีวิตทันที บริษัทได้แสดงความเสียใจและแจ้ง ให้ครอบครัว Carlson ทราบว่าได้มี การอบรมอย่างถูกต้อง บริษัทได้แสดงความเสียใจและแจ้ง ให้ครอบครัว Carlson ทราบว่าได้มี การอบรมอย่างถูกต้อง การระเบิดอาจจะเกิดจากการไม่ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง การระเบิดอาจจะเกิดจากการไม่ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

4 Incident : 4 Incident : 4 ปัญหาด้าน ความปลอดภัย ข้อมูลเบื้องต้น ครอบครัวของ Carlson ได้จ้าง ทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องร้อง บริษัท ครอบครัวของ Carlson ได้จ้าง ทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องร้อง บริษัท ศาลได้แสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบ ส่วนใหญ่รวมทั้ง Carlson ได้ ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยได้คิด “ วิธี ลัด ” ศาลได้แสดงให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบ ส่วนใหญ่รวมทั้ง Carlson ได้ ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยได้คิด “ วิธี ลัด ” หลังจากเกิดอุบัติเหตุพนักงาน ยังคงมีการใช้วิธีการลัดอยู่ หลังจากเกิดอุบัติเหตุพนักงาน ยังคงมีการใช้วิธีการลัดอยู่

5 คำถาม 1. บริษัทมีความผิดหรือไม่ ต่อกรณีที่เกิดการฝ่าฝืน ระบบความปลอดภัย ซึ่งเป็น เหตุให้นายคาร์ลสัน เสียชีวิต 2. หากไม่คำนึงถึงการตัดสิน ของคณะลูกขุน บริษัทควรจะ ทำอย่างไร ? เพื่อจะ หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต ?

6 1. บริษัทมีความผิด เนื่องจาก 1.1 จากพระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ. ศ. 2541 ( กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ) ครอบคลุมถึง เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทจึงมีความผิด ในกรณีที่ พนักงานเสียชีวิตจากการ ปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการไม่ปฏิบัติ ตามขั้นตอนการทำงานที่บริษัท อบรมให้ อีกทั้งยังเกิดจากการ ละเลยของบริษัทในการหมั่นดูแล ตรวจสอบ ทำให้พนักงานละเมิดกฎ ได้

7 1. บริษัทมีความผิด เนื่องจาก 1.2 ไม่มีกระบวนการในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ พนักงาน จึงทำให้ไม่ทราบว่า มีสภาพการที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ( เคมี, กายภาพ, กลไก ) มีสภาพการที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ( เคมี, กายภาพ, กลไก ) มีการกระทำของบุคคลที่ไม่ ปลอดภัย (Unsafe Personal Acts) มีการกระทำของบุคคลที่ไม่ ปลอดภัย (Unsafe Personal Acts)

8 1. บริษัทมีความผิด เนื่องจาก 1.3 ไม่มีการควบคุมสภาพ ที่ก่อให้เกิดอันตรายที่มี สาเหตุมาจาก - สภาพการที่ไม่ ปลอดภัย - การกระทำที่ไม่ ปลอดภัยของบุคคล

9 1. บริษัทมีความผิด เนื่องจาก 1.4 ไม่มีการตรวจสอบและ ควบคุมพนักงานในขณะที่ ปฏิบัติงานทำให้ไม่เห็นถึง วิธีการที่เบี่ยงเบนไปจาก มาตรฐาน

10 1. บริษัทมีความผิดเนื่องจาก 1.4 ไม่มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) จึงไม่ทราบ ว่างานที่ทำ - มีความเสี่ยง - โอกาส 1.5 บริษัทอาจจะพอใจที่ พนักงานคิดค้นขั้นตอนที่ ใช้เวลาน้อยลง ทำให้ผล การตรวจสอบต่อวันเพิ่มขึ้น

11 1. บริษัทมีความผิดเนื่องจาก 1.6 บริษัทไม่มีนโยบายในการ ลงโทษและยกย่องชมเชย - พนักงานที่ฝ่าฝืน - พนักงานที่ปฏิบัติตาม

12 2. ขั้นตอนในการหลีกเลี่ยง อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.1 บริษัทจะต้องมีการตรวจสอบ และรายงานผลความปลอดภัยในการ ทำงานเพื่อ 2.1 บริษัทจะต้องมีการตรวจสอบ และรายงานผลความปลอดภัยในการ ทำงานเพื่อ - ควบคุมสภาพการที่ไม่ ปลอดภัย - การกระทำที่ไม่ปลอดภัยของ บุคคล - พนักงาน, หัวหน้างาน มีส่วน ร่วม

13 2. ขั้นตอนในการหลีกเลี่ยง อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.2 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะต้อง ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยใน การทำงานของพนักงาน - นโยบาย ( ลงโทษ, ยกย่องชมเชย, บันทึกประวัติ ) - เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล งาน

14 2. ขั้นตอนในการหลีกเลี่ยง อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.3 บริษัทต้องมีการจูงใจให้มีการ ทำงานอย่างปลอดภัย - หัวหน้างาน เพิ่มพูนความรู้, ค่าตอบแทน เพิ่มพูนความรู้, ค่าตอบแทน - พนักงาน ให้การอบรม, ส่งเสริมให้ ทำงานปลอดภัย, สร้างทัศนคติ ของกลุ่ม

15 2. ขั้นตอนในการหลีกเลี่ยง อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.4 ทำการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ทำให้ทราบถึง งานที่ทำ - มีความเสี่ยง - โอกาส - หาวิธีการในการลด, ควบคุม - หาวิธีการในการลด, ควบคุม

16 2. ขั้นตอนในการหลีกเลี่ยง อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2.5 มีกระบวนการสุ่มตรวจสอบการ ทำงานของพนักงานทุกคนอย่าง สม่ำเสมอ - มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการ - ขั้นตอนปฏิบัติ - ทำการอบรมทบทวน

17 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 7 สมาชิกประกอบด้วย น. ส. ทิภากรณ์ศักพันธุ์ น. ส. ทิภากรณ์ศักพันธุ์ น. ส. สุภาพร แซ่คู น. ส. สุภาพร แซ่คู น. ส. ภูษณิศา แพงไพรรี น. ส. ภูษณิศา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google