งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการฝึกงานทางสัตวศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการฝึกงานทางสัตวศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการฝึกงานทางสัตวศาสตร์
สถานที่ฝึกงาน : น้ำฝนฟาร์ม โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 ห้างหุ้นส่วนน้ำฝนฟาร์มจำกัด
ที่ตั้ง : 16 ม. 2 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เจ้าของฟาร์ม : หม่อมหลวงประกฤติ สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการฟาร์ม : นายสัตวแพทย์สมศักดิ์ ศรีซ่องเชษฐ์ : นายสัตวแพทย์ประกิต กอบกิจวัฒนา ประเภทธุรกิจ : ฟาร์มโคนม ผลผลิต : น้ำนมดิบและโคสาวท้องส่งนอก

3 หมวดลูกโค

4 หมวดลูกโค การจัดการลูกโค ลูกโคที่อายุ 0-7 วัน ขังกรงรวม ให้กินนมน้ำเหลือง ลูกโคที่อายุ 8-15 วัน ขังกรงเดี่ยว ให้กินนมธรรมดา ให้อาหารข้น ให้น้ำ ทำการสูญเขา สักเบอร์หู ติดเบอร์หู ลูกโคที่อายุ วัน ขังกรงรวม ให้นมธรรมดา ให้อาหารข้นเพิ่มมากขึ้น มีอ่างน้ำให้กินตลอดเวลา

5 หมวดลูกโค ลูกโคที่อายุ วัน ขังกรงรวม หย่านม ให้อาหารข้นและหญ้าสด มีอ่างน้ำให้กินตลอดเวลา ลูกโคที่อายุ 60 วันขึ้นไป ชั่งน้ำหนักโดยสายวัดน้ำหนัก กรอกยาถ่ายพยาธิ อัตรา 1:10 หรือ 1 cc. / 10 kg. ส่งลูกโคมายังคอนโดลูกโคหย่านม

6 ขั้นตอนการสูญเขาลูกโค
- ผสมปูนแดงกับโซดาไฟ ด้วยอัตรา 2:1 คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว - ตัดขนบริเวณเขาทั้งสองข้างที่กำลังจะงอกขึ้นมา - จับลูกโคให้แน่นแล้วป้ายยาที่ผสมไว้ตรงบริเวณที่ตัดขนทั้งสองข้างระวังอย่าให้โดนผิวหนัง ถ้าโดนควรรีบล้างออกด้วนน้ำเปล่า -ป้ายยาเสร็จปล่อยลูกโค สังเกตในวันถัดไปว่าเขายุบลงหรือไม่ ถ้ายังป้ายยาอีกรอบ

7 หมวดโครุ่นโคสาว

8 หมวดโครุ่นโคสาว ข้อปฏิบัติในคอกโครุ่น - พ่นยาฆ่าแมลง 2 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 1 ทุกวันที่ วันละ 3 คอก ครั้งที่ 2 - ทุกวันที่ วันละ 3 คอก - ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อทุกคอกวันเว้นวัน

9 หมวดโครุ่นโคสาว - ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ฉีดเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 ฉีดเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3 ฉีดเดือนตุลาคม - ชั่งน้ำหนักโคทุกวันที่ วันละ 3 คอก - คัดโคอายุ 15 เดือน น้ำหนัก 280 กิโลกรัม เพื่อนำไปผสมเทียม

10 หมวดโครีดนม

11 หมวดโครีดนม หมวดโรงรีดนม เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับโคที่รีดนม โคใกล้คลอด และโคป่วยโดยมีจำนวนโคอยู่ประมาณ 828 ตัว มีทั้งหมด 8 คอก คอกที่ 1 คือ โคใกล้คลอด โดยจะมีการคัดโคท้องแก่มาล็อคที่ 1 ตลอด คอกที่ 2 คือ โครีดนมน้ำเหลือง, โคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบ และโคนมมาก คอกที่ 3 – คอกที่ 6 คือ โครีดนม คอกที่ 7 คือ โคนมน้อย คอกที่ 9 คือ โคป่วย (ขาเจ็บ)

12 หมวดโครีดนม ขั้นตอนการเตรียมโครอคลอด วันที่ 1 ของทุกเดือน เช็คเต้านม จุ่มหัวนม ฉีด Imisol ตัวละ 6 cc. เข้ากล้ามเนื้อ ฉีด ADE ตัวละ 5 cc. เข้ากล้ามเนื้อ ฉีด E Se (เวทีเชล) ตัวละ 10 cc. เข้ากล้ามเนื้อ

13 หมวดโครีดนม ขั้นตอนการเตรียมโครอคลอด วันที่ 15 ของทุกเดือน เช็คเต้านม จุ่มหัวนม ฉีดวิตามิน A D E ตัวละ 5 cc. เข้ากล้ามเนื้อ ฉีด E Se (เวทีเชล) ตัวละ 10 cc. เข้ากล้ามเนื้อ

14 ข้อปฏิบัติในคอกโครีดนม
1. พ่นยาฆ่าแมลง 2 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 1 ทุกวันที่ 5 – 7 วันละ 3 คอก ครั้งที่ 2 ทุกวันที่ 20 – 22 วันละ 3 คอก 2. สเปรย์ยาฆ่าเชื้อทุกคอกวันเว้นวัน 3. ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยปีละ 3 ครั้ง

15 ข้อปฏิบัติในคอกโครีดนม
4. ตรวจท้องซ้ำเดือนละครั้ง 5. ชั่งน้ำหนักโคทุกวันที่ 27 – 29 วันละ 3 คอก 6. เช็คเต้านมโคแห้งนมใหม่ทุก 7 วัน

16 หมวดโคแห้งนม

17 หมวดโคแห้งนม ปัจจุบันสำหรับหมวดนี้มีทั้งโคสาวและโคดราย โดยแบ่งเป็น คอกที่ 1 ,2,3 คอกโคสาวท้อง คอกที่ 4,5,6,7 คอกโคสาวรอผสม คอกที่ 8,9,10,11,12 คอกโคดรายท้อง คอกที่ 13 คอกโคดรายไม่ท้อง (จึงใช้ตัวผู้ในการผสมพันธุ์)

18 หมวดโคแห้งนม การแห้งนมโคหรือการรีดนมโคมีหลายสาเหตุด้วยกันดังนี้ 1. การดรายโคก่อนคลอดประมาณ 2 เดือน(ก่อนดรายจะทำการล้วงตรวจท้องก่อนทุกครั้ง) 2. การดรายโคเมื่อพบว่าโคให้น้ำนมปริมาณน้อยไม่คุ้มทุน 3. การดรายโคเนื่องจากโคป่วย

19 หมวดโรงรีดนม

20 ขั้นตอนการรีดนม 1. การเตรียมตัวและระบบก่อนการรีดนม จะมีการทำความสะอาดระบบรีดก่อน 30 นาที 2. การเตรียมตัวคนรีด ในหลุมรีดจะมีคนงานประมาณ 4-5 คน คนรีดต้องเตรียมผ้าเช็ดเต้านม ขวดน้ำยาจุ่มเต้านมก่อนและหลังรีด ถังใส่น้ำผสมคลอรีน จุกยางอุดหัวรีดในกรณีที่วัวป่วยเป็นเต้านมอักเสบ

21 ขั้นตอนการรีดนม 3. การรีดนม ต้อนวัวเข้าซองรีดประมาณ ตัว คนรีดจะจุ่มน้ำยาจุ่มเต้า ที่เจือจางในอัตราส่วน 1:6 แล้วใช้ผ้าเช็ดเต้านมให้สะอาด ใช้strip cup test ตรวจดูเต้านมอักเสบ แล้วหลังจากนั้นสวมชุดรีดเข้าเต้านมเมื่อรีดเสร็จจุ่มน้ำยาหลังรีดเสร็จอีกครั้ง 4. การทำความสะอาด คือจะทำความสะอาดบริเวณหลุมรีดและส่วนหัวรีดนมหลังการใช้งานเสร็จ

22 ผลผลิตของฟาร์ม น้ำฝนฟาร์มจะส่งนมวันละ 1 ครั้ง ส่งนมได้ประมาณ 10 ตัน ราคาน้ำนมกิโลกรัมละ17 บาท โดยปัจจุบันมีอยู่ 3 บริษัทที่เราส่งนม คือ -พรีเมียร์ (ทำชีสต์) โดยการส่งต้องมีเปอร์เซ็นต์ไขมัน 3.5 ขึ้นไป -เอบิโก้ โดยการส่งต้องมีเปอร์เซ็นต์ไขมัน 3.2 -ทรีดี โดยการส่งต้องมีเปอร์เซ็นต์ไขมัน

23 หมวดโรงอาหารสัตว์

24 หมวดโรงอาหารสัตว์ - อาหารข้น หมายถึง อาหารที่มีความเข้มข้นทางโภชนะอยู่สูง โดยเฉพาะโปรตีน มีเปอร์เซนต์เยื่อใยต่ำ เมื่อสัตว์กินเข้าไปสามารถย่อยได้ง่าย - อาหาร TMR หรืออาหารผสมสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาจากการนำอาหารหยาบ และอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม

25 ประโยชน์ของอาหาร TMR  อาหาร TMR มีโภชนะต่างๆ เพียงพอตามความต้องการของสัตว์ การให้อาหารแบบนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายต่อการจัดการประหยัดเวลา และแรงงาน ซึ่งโคจะได้รับโภชนะครบถ้วน และมีสัดส่วนสม่ำเสมอตามความต้องการของโคความเป็นกรด-ด่าง ในกระเพาะรูเมนมีสภาพเหมาะสม ใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทำให้การดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายดีขึ้น 

26 หมวดสัตวแพทย์ – ผสมเทียม

27 เทคนิคการจับสัด โคที่เป็นสัดคือโคที่มีความสมบูรณพันธุ์ เพื่อที่จะพร้อมผสมพันธุ์ โดยมีวิธีการดูอาการโคที่เป็นสัดดังนี้ ทางกายภาพ อวัยวะเพศบวมแดง มีเมือกไหลเยิ้ม มีรอยถลอกบริเวณบั้นท้าย คอมดลูกมีการแข็งตัว ปากมดลูกเปิดเล็กน้อย

28 เทคนิคการจับสัด ทางพฤติกรรมกระวนการวาย ร้องบ่อย สนใจโคตัวอื่น กินอาหารน้อยลง ช่วงต้นจะไล่ปีนโคตัวอื่น ยืนนิ่งยอมรับให้ตัวอื่นขึ้น (Standing Heat) ซึ่งกฎ AM, PM ของการผสมคือหากเป็นสัดตอนเช้าให้ผสมตอนเย็น หากเป็นสัดตอนบ่ายให้มาผสมช่วงเที่ยงคืนอีกวัน โดยชั่วโมงที่ เหมาะแก่การผสมเทียมที่สุด

29 ขั้นตอนการผสมเทียม 1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 2. ตรวจดูแม่โคว่าเป็นสัดจริงหรือไม่ (เช็คจากประวัติ) 3. ละลายหลอดน้ำเชื้อในน้ำอุ่นอุณหภูมิ 37 องศา 30 วินาที 4. เช็ดหลอดน้ำเชื้อด้วยผ้าสะอาดให้แห้งอย่างรวดเร็วที่สุด 5. นำหลอดน้ำเชื้อใส่ใน Breeding Gun

30 ขั้นตอนการผสมเทียม 6. ตัดปลายด้านที่มีฟองอากาศด้วยกรรไกรที่คม 7. สวมพสาสติกชีสลงแล้วตามด้วยสวมเดิบเบิ้ลชีสไปที่ปืนก่อนจะสอดเข้าผสมเทียม เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แล้วล็อคให้แน่น 8. สอดปืนผสมเทียม โดยใช้มืออีกข้างหนึ่งกำ cervix ให้แน่น ก่อนจะปล่อยน้ำเชื้อที่มดลูก

31 ภาคผนวก

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงานการฝึกงานทางสัตวศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google