งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พวกเรา มาจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ความถนัดของพวกเรา Design + IT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พวกเรา มาจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ความถนัดของพวกเรา Design + IT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พวกเรา มาจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ความถนัดของพวกเรา Design + IT

3 TREND สุขภาพ อาหาร iPhone6 Apple watch เครื่องวัดแคลอรี่ในอาหาร.....

4 รูปอะไร มีใครทราบมั้ยครับ

5 เฉลยครับ Organic Thailand iFoam QMark

6 ความรู้ Knowledge? คนสนใจมากขึ้น แต่ขาดความรู้ที่จะ ทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้น นั้นคือปัญหาโจทย์ และเราพวกเรากำลังพยายามที่จะ ตอบเหล่านี้

7 Conclusion + VDO 1 clip = “TERN-TRA” แนะนี่คือสิ่งที่พวกเราทำ เชิญชมครับ

8 ทำไมต้องเป็นเกษตรกรรม ? อาหาร ? สุขภาพ ? ๑. การเกษตรกรรมและการเพาะปลูก เป็นการสร้าง อาหารซึ่งเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต ๒. ปัจจุบันกระแสของคนดูแลสุขภาพด้วยการเลือก รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์กำลังเป็นที่นิยม ๓. เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นการดูแลสุขภาพอย่าง แท้จริงด้วยการ “ มีความรู้ ”

9 4.30 นาที 5 นาที ขี้ เว็บให้ข้อมูล

10 ผลงาน เนื้อหาของงานนี้ จะพูดถึงตรารับรองผักประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมได้มีความรู้เรื่องตรารับรองของผัก

11 ผลงาน เนื้อหาของงานนี้ จะพูดถึงประโยชน์ของผัก เพื่อให้ผู้ชม ตะหนักถึงประโยชน์ของผัก แล้ว หันมากินผัก

12 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก - กลุ่มคนที่สนใจเรื่องสุขภาพ และต้องการดูแลสุขภาพ อายุ 25-50 ปี มีรายได้ 20,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ที่มี กำลังซื้อผักที่มีมาตรฐาน ราคาสูงกว่าผักทั่วไป กลุ่มเป้าหมายรอง - กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการดูแล สุขภาพ รวมทั้งกลุ่มคนที่ยังไม่มีกำลังในการซื้อผัก แต่มี แนวโน้มที่จะมีกำลังซื้อผักที่มีราคาสูงในอนาคต

13 ผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่อยากเห็น คนมีความตระหนักถึงการรักสุขภาพ หันมาใส่ใจสุขภาพ รับประทานผักให้มากขึ้น เลือกผักที่ปราศจากสารเคมี หรือมีสารเคมีที่ร่างกายรับได้ ดูจากตรารับรองเป็น

14 สื่อเพิ่มเติม

15 เราไปเจอบทความ ความรู้เรื่องของสีของขี้ จาก.....................

16 step1

17 step2

18 step3

19 เว็บให้ข้อมูล

20

21 อยู่ที่นี่ www.ictsilpakorn.com/kudpak

22 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ รู้ปัญหา เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา รู้ เข้าถึงเข้าใจ มีความรู้ลึก ประโยชน์โทษเรื่องผักและสุขภาพ กระตุ้นคนรอบตัว ทั้งที่บ้าน ที่เรียน ให้มีความรู้และมีความใส่ใจ พัฒนาทักษะการทำงาน

23 เราขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะคอยขับเคลื่อนสังคม ให้ไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ อย่าลืมแวะที่บูธเรานะครับ


ดาวน์โหลด ppt พวกเรา มาจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ความถนัดของพวกเรา Design + IT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google