งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องลบอักษรบนตลับชิ้น เนื้อ เครื่องลบอักษรบนตลับชิ้น เนื้อ WungCom WungCom โดย นายรินด้า เบ็ญจะปัก 010789 ศัลยพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิ วิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องลบอักษรบนตลับชิ้น เนื้อ เครื่องลบอักษรบนตลับชิ้น เนื้อ WungCom WungCom โดย นายรินด้า เบ็ญจะปัก 010789 ศัลยพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิ วิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องลบอักษรบนตลับชิ้น เนื้อ เครื่องลบอักษรบนตลับชิ้น เนื้อ WungCom WungCom โดย นายรินด้า เบ็ญจะปัก 010789 ศัลยพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิ วิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล

2  เครื่องพิมพ์อักษรลงบนตลับใส่ชิ้นเนื้อ ระบบอัตโนมัติ อำนวยความสะดวกให้กับพยาธิแพทย์ อำนวยความสะดวกให้กับพยาธิแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้าน ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ ตัวอักษร ชัดเจน ตัวอักษร ชัดเจน หมึก ไม่ลบ ไม่ลอก หมึก ไม่ลบ ไม่ลอก อำนวยความสะดวกให้กับพยาธิแพทย์ อำนวยความสะดวกให้กับพยาธิแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้าน ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ ตัวอักษร ชัดเจน ตัวอักษร ชัดเจน หมึก ไม่ลบ ไม่ลอก หมึก ไม่ลบ ไม่ลอก

3 ตลับใส่ชิ้น เนื้อ อักษรบนตลับ ชิ้นเนื้อ

4

5 แช่น้ำยาซักฟอกแล้วขัด ใช้เวลานาน แช่น้ำยาซักฟอกแล้วขัด ใช้เวลานาน ใช้ยางลบ ช้าพนักงาน เมื่อยมือ ใช้ยางลบ ช้าพนักงาน เมื่อยมือ ใช้มีดขูด หน้าตลับเขียน ยาก ใช้มีดขูด หน้าตลับเขียน ยาก แช่กรด 10% HCl ตลับเปื่อย ก่อน แช่กรด 10% HCl ตลับเปื่อย ก่อน วิธีการที่ไม่เหมาะสม ไม่ สะดวก วิธีการที่ไม่เหมาะสม ไม่ สะดวก แช่น้ำยาซักฟอกแล้วขัด ใช้เวลานาน แช่น้ำยาซักฟอกแล้วขัด ใช้เวลานาน ใช้ยางลบ ช้าพนักงาน เมื่อยมือ ใช้ยางลบ ช้าพนักงาน เมื่อยมือ ใช้มีดขูด หน้าตลับเขียน ยาก ใช้มีดขูด หน้าตลับเขียน ยาก แช่กรด 10% HCl ตลับเปื่อย ก่อน แช่กรด 10% HCl ตลับเปื่อย ก่อน วิธีการที่ไม่เหมาะสม ไม่ สะดวก วิธีการที่ไม่เหมาะสม ไม่ สะดวก

6 จากเรื่องปั่นน้ำผลไม้ ใช้ ยางลบในการลบ ผลเหมือนกับใช้มือลบ อัตราเร็วในการลบ เร็วกว่านิดหน่อย ใช้มือลบ 2-3 ชิ้นต่อ นาที ใช้เครื่อง 3-5 ชิ้นต่อนาที จากเรื่องปั่นน้ำผลไม้ ใช้ ยางลบในการลบ ผลเหมือนกับใช้มือลบ อัตราเร็วในการลบ เร็วกว่านิดหน่อย ใช้มือลบ 2-3 ชิ้นต่อ นาที ใช้เครื่อง 3-5 ชิ้นต่อนาที

7 ทำจากวัสดุที่ แข็งแรง ทำจากวัสดุที่ แข็งแรง น้ำหนัก 8.5 กิโลกรัม น้ำหนัก 8.5 กิโลกรัม ใช้ง่าย ปลอดภัย ใช้ง่าย ปลอดภัย ทำจากวัสดุที่ แข็งแรง ทำจากวัสดุที่ แข็งแรง น้ำหนัก 8.5 กิโลกรัม น้ำหนัก 8.5 กิโลกรัม ใช้ง่าย ปลอดภัย ใช้ง่าย ปลอดภัย

8 ใช้ไฟ บ้าน 220 v. ใช้ไฟ บ้าน 220 v. อัตราการใช้ไฟฟ้า 300 ชิ้นต่อ 1 บาท อัตราการใช้ไฟฟ้า 300 ชิ้นต่อ 1 บาท อัตราเร็วในการลบสูงถึง 25 ชิ้นต่อนาที ขึ้นกับความชำนาญ อัตราเร็วในการลบสูงถึง 25 ชิ้นต่อนาที ขึ้นกับความชำนาญ นำตลับชิ้นเนื้อกลับมาใช้กับเครื่อง หรือ เขียนได้ นำตลับชิ้นเนื้อกลับมาใช้กับเครื่อง หรือ เขียนได้ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานนาน บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานนาน เสียง 83 เดซิเบล ( กฏหมายกำหนด 90 เดซิ เบล 8 ชม.) เสียง 83 เดซิเบล ( กฏหมายกำหนด 90 เดซิ เบล 8 ชม.) ใช้ไฟ บ้าน 220 v. ใช้ไฟ บ้าน 220 v. อัตราการใช้ไฟฟ้า 300 ชิ้นต่อ 1 บาท อัตราการใช้ไฟฟ้า 300 ชิ้นต่อ 1 บาท อัตราเร็วในการลบสูงถึง 25 ชิ้นต่อนาที ขึ้นกับความชำนาญ อัตราเร็วในการลบสูงถึง 25 ชิ้นต่อนาที ขึ้นกับความชำนาญ นำตลับชิ้นเนื้อกลับมาใช้กับเครื่อง หรือ เขียนได้ นำตลับชิ้นเนื้อกลับมาใช้กับเครื่อง หรือ เขียนได้ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานนาน บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานนาน เสียง 83 เดซิเบล ( กฏหมายกำหนด 90 เดซิ เบล 8 ชม.) เสียง 83 เดซิเบล ( กฏหมายกำหนด 90 เดซิ เบล 8 ชม.)

9 1. เสียบปลั๊ก เปิดสวิทที่ 1 ไฟแดงติด พัดลม ดูดอากาศทำงาน 2. นำตลับชิ้นเนื้อใส่ในตัวจับ 3. ดึงคันโยกลง เครื่องทำงาน ( ได้ยินเสียง เครื่อง ) 4. กดคันโยกค้างไว้ 2-3 วินาที 5. ปล่อยคันโยกขึ้น เครื่องหยุดการทำงาน 6. นำตลับชิ้นเนื้อออก 1. เสียบปลั๊ก เปิดสวิทที่ 1 ไฟแดงติด พัดลม ดูดอากาศทำงาน 2. นำตลับชิ้นเนื้อใส่ในตัวจับ 3. ดึงคันโยกลง เครื่องทำงาน ( ได้ยินเสียง เครื่อง ) 4. กดคันโยกค้างไว้ 2-3 วินาที 5. ปล่อยคันโยกขึ้น เครื่องหยุดการทำงาน 6. นำตลับชิ้นเนื้อออก

10 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลดำเนินการ ( เดือน / ปี ) มิ. ย. 2557 ก่อน ดำเนิน การหลัง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ลดบุคลากรและค่าใช้จ่ายใน การให้บริการ / ดำเนินงาน ลดบุคลากรและค่าใช้จ่ายใน การให้บริการ / ดำเนินงาน 1120 pcs pcs 360 pcs 400 pcs ด้านการลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้ให้บริการ / ดำเนินงาน 1 hr 3 hr 3 hr 1 hr

11 ตลับชิ้นเนื้อหลังจากลบด้วย เครื่อง WungCom

12 ตลับชิ้นเนื้อหลังจากลบด้วยเครื่อง WungCom เขียนด้วยมือ และ พิมพ์ด้วยเครื่อง ผ่านการ process ชิ้นเนื้อ จนตัดด้วยเครื่อง microtome

13 เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน สามารถนำตลับชิ้นเนื้อมาใช้ได้ทั้งหมด ใช้ อย่างคุ้มค่า สามารถนำตลับชิ้นเนื้อมาใช้ได้ทั้งหมด ใช้ อย่างคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อตลับชิ้นเนื้อ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อตลับชิ้นเนื้อ ไม่มีตลับชิ้นเนื้อที่พิมพ์เกินเก็บสะสม ไม่มีตลับชิ้นเนื้อที่พิมพ์เกินเก็บสะสม ไม่ต้องจัดพื้นที่ไว้เก็บ สามารถ เคลียร์งานให้ เสร็จได้ในแต่ละวัน ไม่ต้องจัดพื้นที่ไว้เก็บ สามารถ เคลียร์งานให้ เสร็จได้ในแต่ละวัน เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน สามารถนำตลับชิ้นเนื้อมาใช้ได้ทั้งหมด ใช้ อย่างคุ้มค่า สามารถนำตลับชิ้นเนื้อมาใช้ได้ทั้งหมด ใช้ อย่างคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อตลับชิ้นเนื้อ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อตลับชิ้นเนื้อ ไม่มีตลับชิ้นเนื้อที่พิมพ์เกินเก็บสะสม ไม่มีตลับชิ้นเนื้อที่พิมพ์เกินเก็บสะสม ไม่ต้องจัดพื้นที่ไว้เก็บ สามารถ เคลียร์งานให้ เสร็จได้ในแต่ละวัน ไม่ต้องจัดพื้นที่ไว้เก็บ สามารถ เคลียร์งานให้ เสร็จได้ในแต่ละวัน

14 ประโยชน์ ด้านอื่น เป็นต้นแบบให้สถาบันอื่นที่ประสบปัญหา เหมือนกันมาเรียนรู้ เป็นต้นแบบให้สถาบันอื่นที่ประสบปัญหา เหมือนกันมาเรียนรู้ ในเชิงพาณิช อยู่ในขั้นตอนการจดสิทธิบัตร ทำการพัฒนารูปร่างและปรับปรุงระบบการ ทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ ขายให้ หน่วยงานที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ ในเชิงพาณิช อยู่ในขั้นตอนการจดสิทธิบัตร ทำการพัฒนารูปร่างและปรับปรุงระบบการ ทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ ขายให้ หน่วยงานที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ

15

16

17 งานช่าง คุณ วาสุกรี คุณ พ่อแดง ( มอไซด์ ) คุณ สัญญา ออกแบบ / ข้อมูล คุณ รินด้า เบ็ญจะปัก เรียบเรียง / นำเสนอ คุณ ทิพย์วรรณ

18


ดาวน์โหลด ppt เครื่องลบอักษรบนตลับชิ้น เนื้อ เครื่องลบอักษรบนตลับชิ้น เนื้อ WungCom WungCom โดย นายรินด้า เบ็ญจะปัก 010789 ศัลยพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิ วิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google