งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์

2 2 แนะนำ บุคคลากร นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง ผอ. กลุ่มอำนวยการ

3 3 แนะนำ บุคคลากร นางจีราภัทร์ หาญผล ผอ. กลุ่มบริหารงาน การเงิน และสินทรัพย์

4 4 แนะนำ บุคคลากร นางสาวเอื้อมพร ตรี ภาพนาถ หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน

5 5 แนะนำ บุคคลากร นางบังอร ไกรพาล นิติกร ชำนาญการ พิเศษ ( ช่วยราชการ )

6 6 แนะนำ บุคคลากร นายจาตุรนต์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ( ช่วย ราชการ )

7 7 แนะนำ บุคคลากร นายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

8 8 แนะนำ บุคคลากร นางสาวราตรี อินสุยะ นักวิชาการเงินและ บัญชี ปฏิบัติการ

9 9 แนะนำ บุคคลากร นางสาวศิริลักษณ์ สอน แก้ว อัตราจ้างกลุ่ม อำนวยการ

10 10 แนะนำ บุคคลากร นายพิษณุ สวนเอก อัตราจ้างกลุ่มนโยบาย และแผน


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google