งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงเรื่อง

2 รายชื่อสมาชิกชั้นม.๕/๑ ๑.นางสาวรวิศร บุญเจริญ (๒)
๑.นางสาวรวิศร บุญเจริญ (๒) ๒.นางสาวณัฐวรา เข็มเพชรเจษฎา (๓) ๓.นางสาวรัชกมล พรบัณฑิตย์ปัทมา (๔) ๔.นางสาวดวงกมล ซ่อนขำ (๖) ๕.นางสาวพิราวรรณ จันทร์ศักดิ์รา (๗) ๖.นางสาวอรสุมา ตันศรีตรัง (๙) ๗.นางสาวธมนวรรณ ดิลกคุณานันท์ (๒๘)

3 โครงเรื่อง หมายถึง ลำดับเหตุการณ์ที่ผู้แต่งวางจุดมุ่งหมายไว้
เหตุการณ์ คือ เรื่องที่เกิดโดยทั่วไป เนื้อเรื่องในวรรณคดีมักจะเป็นเรื่องการรบ การผจญภัย ตัวละครเอกต้องผจญปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ และมักจบลงด้วยความสุขและความสำเร็จ

4 เหตุการณ์ต่างๆที่สอดแทรกลงในตัวเรื่อง ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ ผู้อ่านต้องพิจารณาว่ากวีกำหนดเหตุการณ์แต่ละขั้นตอนอย่างไร สอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่องหรือไม่ เหตุการณ์ใดสำคัญเหตุการณ์ใดไม่สำคัญเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อเรื่องหรือไม่ เหตุการณ์ต่างๆที่กวีสร้างขึ้นมามีความสมจริงหรือไม่

5 ตัวอย่างโครงเรื่อง รามเกียรติ์
เหตุเกิดเมื่อนนทกไปเกิดใหม่เป็นทศกัณฐ์มีสิบหน้ายี่สิบมือตามคำพระนารายณ์ ก่อนนั้นเมื่อพระนารายณ์สังหารนนทกแล้ว ได้ไปขอพระอิศวรจะให้เหล่าเทวดา และตนไปตามสังหารนนทกในชาติหน้า หลังจากนั้น ทหารเอกทั้งห้า จึงเกิดตามกันไป ได้แก่ หนุมานเกิดจากเหล่าศาสตราวุธของพระอิศวรไปอยู่ในครรภ์นางสวาหะ สุครีพ เกิดจากพระอาทิตย์แล้วโดนคำสาปฤๅษีที่เป็นพ่อของนางสวาหะ องคต เป็นลูกของพาลีที่เป็นพี่ของสุครีพ ชมพูพาน เกิดจากการชุบเลี้ยงของพระอินทร์ นิลพัท เป็นลูกของพระกาฬ

6 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา
เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะเลือกไปอยู่กับผู้ชายคนใด เพราะคนหนึ่งตนก็รักมาก อีกคนหนึ่งก็สงสารเห็นใจว่าเขาดีต่อตนมาก

7 ที่มา http://th.wikipedia.org/

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google