งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. วัฒนธรรมที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. วัฒนธรรมที่อยู่อาศัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. วัฒนธรรมที่อยู่อาศัย
สมาชิก 1.นาย สราวุธ ตรงวานิชนาม เลขที่ 23 2.น.ส.ฐิติพร วุ่นบำรุง เลขที่ 27 3.น.ส.พิชญา พึ่งตาล เลขที่ 28 4.น.ส.ชลนิสา นมัสการ เลขที่ 31 5.น.ส.ชลธิชา นวลประดิษฐ เลขที่ 33 6.น.ส.นิศาชล เพียรเขตกิจ เลขที่ 38 7.น.ส.วรรณวิศา รอดทอง เลขที่ 41 2. วัฒนธรรมที่อยู่อาศัย

2 1. ที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันด้วยสาเหตุใด

3 มีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทั้งในเรื่องของการใช้วัสดุและรูปทรง

4 2. คนไทยนิยมสร้างบ้านลักษณะใด

5 สร้างด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง เพื่อให้บ้านโปร่ง สบาย น้ำไม่ท่วม ปลูกริมน้ำ หลังคาทรงสูง มีชายคายื่นออกมาคลุมตัวบ้าน

6 3. ในภาคใต้จะมีการปลูกบ้านโดยมีตีนเสารองรับ
เสาเรือน แทนการขุดหลุมฝังเสา เพื่ออะไร

7 ปลูกบ้านโดยมีตีนเสารองรับเสาเรือนแทนการขุดหลุมฝังเสา เพื่อสะดวกในการโยกย้ายและเป็นการ ป้องกันมด ปลวก มีคติห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน เพราะจะขวางเส้นทางลมมรสุมซึ่งอาจทำให้หลังคา  ปลิวและถูกพายุพัดพังได้ง่าย

8 4. ลักษณะการสร้างบ้านของคนจีนมีลักษณะอย่างไร

9 สร้างด้วยดินเหนียวผสมหญ้าหรือหญ้าฟาง รูปทรงคล้ายตึกเพราะอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาว จึงต้องสร้างบ้านให้กันลมหนาวได้

10 5. ชาวยุโรปสร้างบ้านลักษณะใด

11 มักสร้างบ้านเรือนเป็นตึกหรือเทคอนกรีต


ดาวน์โหลด ppt 2. วัฒนธรรมที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google