งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายนิพนธ์ การเพียร หัวหน้างาน งานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายนิพนธ์ การเพียร หัวหน้างาน งานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายนิพนธ์ การเพียร หัวหน้างาน งานคอมพิวเตอร์
นายนิพนธ์ การเพียร หัวหน้างาน งานคอมพิวเตอร์ นางบุญชู บุญก่อ นางสาวสุวรี อัศวพรหมธาดา นางสาวระย้า ภู่กรุด นางสาวนงลักษณ์ วาสะศิริ นางสาวชลิดา ชัยปฏิวัติ นางสาวภัณฑิรา ชนะศุภประภา นายสุรชัย ธงชัย นายศราวุธ กิจงาม นายนครินทร์ ทรัพย์วิริยา นายเจษฎา จรจาก นายพงษ์ศิริ ประสพชัย

3 กว่าจะมาเป็นตึก ICT… จากห้องคอมแบบเดิมๆ

4 เริ่มดำเนินการย้ายห้องคอมเก่า ประมาณสิ้นเดือนมีนาคม 2556

5 เริ่มดำเนินการย้ายห้องคอมเก่า เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557

6 เริ่มดำเนินการย้ายห้องคอมเก่า เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557

7 เริ่มดำเนินการย้ายห้องคอมเก่า เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557

8 เริ่มดำเนินการย้ายห้องคอมเก่า เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557

9 เริ่มดำเนินการย้ายห้องคอมเก่า เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557

10 ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2556

11

12 PSP WiFi Hotspot

13 ระบบ KM สร้างสื่อการเรียนการสอน

14 ระบบ E-Testing สอบออนไลน์

15 สวัสดี…


ดาวน์โหลด ppt นายนิพนธ์ การเพียร หัวหน้างาน งานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google