งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของผู้ให้บริการ ในการเสริมสร้างคุณภาพระบบบริการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รักษา มุมมองผู้ให้บริการในพื้นที่ พญ.พัชรี ขันติพงษ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของผู้ให้บริการ ในการเสริมสร้างคุณภาพระบบบริการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รักษา มุมมองผู้ให้บริการในพื้นที่ พญ.พัชรี ขันติพงษ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของผู้ให้บริการ ในการเสริมสร้างคุณภาพระบบบริการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รักษา มุมมองผู้ให้บริการในพื้นที่ พญ.พัชรี ขันติพงษ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 12 กันยายน 2555 โรงแรมดุสิต ชะอำ

2 HIV clinic in CRH HIV clinic since 1998 1998 dual therapy (110 cases, AZT+ddI, AZT+ddC ) 2002 Triple therapy with 8 regimes ACT1 Access To Care1( 85 cases) 2003 NAPHA

3 Access To Care 2001-2002 ATC1,ATC2 Ministry of Public Health’s Access to Care project, initiated in April 2001 provided 8 different regimens of triple combination therapy 8 regimens consisted of: 1) Combid (AZT + 3TC) + NVP 2) AZT+ ddl + NVP 3) Combid + EFV 4) d4T +ddl + EFV 5) Combid + SQV/rtv 6) d4T + ddl + SQV/rtv 7) Combid + IDV/rtv 8) d4T + ddl + IDV/rtv 85 patients enrolled

4 Monitor and evaluation ATC1 2002 Poor adherence 41 % Loss to follow up20.7 % Dead with new OI 7.30%

5 Problems analysis Inadequate preparing the patients / relatives before enrollment No plan for home visit after starting ARV No net work with PWA / NGO

6 From ATC to NAPHA National Access to ART Program for PHA (NAPHA) Start in 2003 National program for HIV patient to have access to ART Cover 50,000 patients

7 To develop a system to provide HAART to HIV patients and monitoring. To expand the opportunity for HIV/AIDS patients to access to ARV and care To develop a team for providing HAART Participation of NGO and PLHA Objectives of NAPHA project

8 The New Paradigm Build up network for HIV/AIDS care ( Hospital, NGO, PWA=Holistic team ) Multidisciplinary Team consists of -3 Internists-1 Pharmacist -2 Nurses-1 Social worker -1 Counselor-6 PWA -1 NGO ( ACCESS ) Patient education before start HAART (TL) Home visit plan Adherence tool

9 Patient education before start HAART (TL) -HIV disease -ARV -Side effects -Adherence -patients’ readiness By nurse and PWA

10 Tools measure Adherence

11

12 Adherence 2002200320042005 good598699.192.4 Service>9091.392.4382.37 Dead4731 N=300+ QI project

13 มณฑาทอง

14 New OPD card

15

16

17 clinicaloptions.com/hiv Keeping It Simple: Treatment Simplification in HIV Management

18 clinicaloptions.com/hiv Keeping It Simple: Treatment Simplification in HIV Management พุดตาลญี่ปุ่น

19 Adult Patient On ARV in Chiangrai Hospital

20 ศูนย์เอดส์ ข้อมูล Care Prevention Network Research

21 HIVQUAL T NAP EWIs

22 HIVQUAL-T indicator Main indicators – CD4 testing – Viral load testing – ADR: AST, ALT, Ch, TG, BUN, Cr, CBC – OI prophylaxis for PCP, Cryptococcosis – ARV therapy: service adherence, drug adherence – TB screening – Condom use – Care for women: pap smear

23 Pap smear

24 การตรวจCD4

25 จำนวนผู้ป่วยที่รับARVได้ตรวจVLอย่างน้อย1ครั้ง/ปี

26 VDRL

27

28 สรุป Situation เราพบอะไรจาก HIVQUAL-T, NAP, EWIs? เป้าหมาย คือ อะไร ใช้วิธีอะไร PDCA ผลเป็นอย่างไร

29 Plan Do CheckAct InnovationTacit Knowledge Knowledge sharing Innovation Knowledge Management วงล้อ PDCA

30

31 clinicaloptions.com/hiv Keeping It Simple: Treatment Simplification in HIV Management

32 clinicaloptions.com/hiv Keeping It Simple: Treatment Simplification in HIV Management ให้บริการด้วยหัวใจ บนพื้นฐานของความรู้

33 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของผู้ให้บริการ ในการเสริมสร้างคุณภาพระบบบริการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รักษา มุมมองผู้ให้บริการในพื้นที่ พญ.พัชรี ขันติพงษ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google