งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษามีพลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษามีพลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษามีพลัง

2 ความเชื่อเรื่องมงคล - อัปมงคล

3 ห้ามโกนจุกวันอังคาร เพราะดาวอังคารเป็รเทพเจ้าแห่งสงครามมีความเหี้ยมโหด และจากในหนังสือการศึกษาเรื่องประเพณีไทยได้กล่าวไว้ว่า มีต้นเหตุมาจาการที่พระอิศวรทำพิธีโสกันต์พระขันกุมารในวันนั้นเกิดเหตุเภทภัยบันดาลให้พระเศียรพระขันทกุมารกระเด็นหายไป จนต้องให้เทวดาไปตัดหัวช้างซึ่งนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกมาใส่แทนพระเศียรพระขันทกุมาร และได้รับพระนามใหม่ว่า “พระคเณศ”

4 ห้ามแต่งงานวันพฤหัสบดี
เพราะเชื่อว่าถ้าแต่งงานวันนี้จะอยู่กันไม่ยืด เพราะพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นอาจารย์ของเทวดาแต่งงานลูกสาวในวันนี้ ภายหลังลูกสาวพะพฤหัสบดีเกิดไปมีชู้กับพระจันทร์ จนถึงต้องมีเรื่องหย่าร้างกัน มนุษย์นับถือเทวดาจึงเกรงว่าถ้าแต่งงานวันนี้จะเป็นเหมือนลูกสาวของพระพฤหัสบดี

5 ห้ามเผาศพวันศุกร์ เพราะตามตำราโหราศาสตร์ท่านจัดวันศุกร์ไว้ในประเภทเทพยดาแห่งความสมบูรณ์สุข จึงไม่ควรทำกิจพิธีที่จะทำให้เกิดความเศร้าโศกในวันนี้ และบางท่านว่าถ้าเผาศพวันศุกร์ก็จะเผาเอาความสุขของคนเป็นไปด้วย

6 ห้ามขึ้นบ้านใหม่ / เปิดป้ายห้างร้านในวันเสาร์
เพราะดาวเสาร์เป็นเทพเจ้าแห่งความทุกข์ จึงไม่ควรจะกระทำสิ่งซึ่งต้องการให้เกิดความสุขสวัสดิ์ในวันนี้

7 ความเชื่อเรื่องมงคล - อัปมงคล เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัย

8 แต่ ๙ ห้องไม่ดี มีแต่วัดเท่านั้นที่มี
บ้านเรือนต้องมีจำนวนห้องเป็นเลขคี่ เช่น ๓ ๕ ๗ ถึงจะดี แต่ ๙ ห้องไม่ดี มีแต่วัดเท่านั้นที่มี

9 หน้าต่างประตูบ้านต้องเป็นจำนวนคู่จึงจะดี

10 ขั้นบันไดบ้านถ้าเป็นจำนวนคู่เป็นบันไดผี เลขคี่เป็นบันไดคน
ขั้นบันไดบ้านถ้าเป็นจำนวนคู่เป็นบันไดผี เลขคี่เป็นบันไดคน

11 ปลูกบ้านห้ามใช้ไม้ต่างป่า เพราะนางไม้จะทะเลาะกัน ทำให้เจ้าของบ้านอยู่ไม่เป็นสุข

12 ต้นไม้ต่อไปนี้ไม่นิยมนำมาปลูกในบ้านเรือน คือ
ต้นไม้ต่อไปนี้ไม่นิยมนำมาปลูกในบ้านเรือน คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ลั่นทม ซ่อนกลิ่น รักเร่ โศก ระกำ เพราะชื่อไม่เป็นมงคล

13 ต้นไม้ต่อไปนี้นิยมปลูกในบ้าน เช่น
ต้นไม้ต่อไปนี้นิยมปลูกในบ้าน เช่น “มะยม” ใช้ปลูกหน้าบ้านจะมีแต่คนนิยมชมชอบ “ขนุน” ใช้ปลูกไว้หลังบ้านหรือข้างบ้านจะมีคนคอยเกื้อหนุนจุนเจือ “ทับทิม” ปลูกไว้ในบ้านจะเป็นสิริมงคล

14

15 พุทธรักษา บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยคุ้มครอง ป้องกันอันตรายแก่บ้านและผู้อาศัยได้ เพราะพุทธรักษาเป็นพรรณไม้ที่คนโบราณเชื่อว่า มีพระเจ้าคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุข คือเป็นไม้มงคลนั่นเอง

16 พุด บ้านใดปลูกต้นพุดไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความเจริญ ความมั่นคง เพราะพุด หรือ พุฒ หมายถึงความเเข็งแรง สมบูรณ์ คือความเจริญมั่นคง นั่นเอง

17 พุดชมพู พุดพิชญา พุดสามสี พุดน้ำบุษย์ พุดจีบ

18

19

20 โกสน บ้านใดปลูกต้นโกสนไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีบุญบารมี เพราะโกสนโบราณคงกล่าวถึง กุศล คือ การส้างบุญ คุณงามความดีนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าสามารถช่วยคุ้มครองให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข

21 ราชินีหินอ่อน บ้านใดปลูกต้นราชินีหินอ่อนไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดบารมีที่กว้างใหญ่เพราะ ราชินีหินอ่อนเป็นไม้มงคลนาม

22 ประยงค์ บ้านใดปลูกต้นประยงค์ไว้ประจำบ้านจะมีความยั่งยืนความมั่นคง เพราะ ประยงค์ หรือ กระยง คือความยืนยง ความมั่นคงหรือความอยู่ยงคงกระพัน

23 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นมณฑาไว้ทางทิศตะวัตตกเฉียงเหนือผู้ที่ปลูกควรปลูกในวันพุธเพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางดอกให้ปลูกในวันพุธถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีเพราะมณฑาเป็นดอกไม้ประจำของนางกิริณีเทวีซึ่งเป็นนางฟ้าประจำวันพฤหัสบดี มณฑา

24 กระดังงา บ้านใดปลูกต้นกระดังไว้ประจำบ้านจะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะ กระดัง คือการทำให้เกิดเสียงดังไปไกล นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่า เสียงดังเหมือนกับนกการะเวกในสมัยพุทธกาล คือมีเสียงดังไพเราะมาก ก้องไกลทั่วสวรรค์ ดังนั้นบางคนจึงเรียกกระดังงาว่า การะเวก

25 การะเวก

26 ลิ้นมังกร บ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้าน จะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ เพราะลิ้นมังกร บางคนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอกพระอินทร์ ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของพระอินทร์ ที่ใช้ในการต่อสู้และปกป้องศัตรูจากภายนอก

27 กวนอิมเงิน บ้านใดปลูกต้นกวนอิมเงินไว้ประจำบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีฐานะดี เกิดความร่ำรวย เพราะต้นกวนอิมเป็นไม้นำเงินเข้ามาหมุนเวียนให้คนในบ้าน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ต้นกวนอิมเงินเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ต้นกวนอิมประกอบในพิธีบูชาพระเจ้า และพิธีมงคลทางศาสนาดียิ่งนัก

28 กวนอิมทอง บ้านใดปลูกต้นกวนอิมทองไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ำรวยเพราะต้นกวนอิมทองเป็นไม้นำทองและของมีค่าเข้ามาสู่คนในบ้านดังนั้นจึงถือว่าเป็นไม้มงคลนามนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าต้นกวนอิมทองเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบรานใช้ต้นกวนอิมทอง ประกอบในพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีที่ เป็นศาสนาได้ดียิ่งนัก

29 หมากผู้หมากเมีย บ้านใดปลูกต้นหมากผู้หมากเมียไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะหมากผู้หมากเมียต้องเป็นของคู่กันเสมอคือคู่สุขคู่สมคู่บ้านคู่เมืองคนไทยโบราณนิยมปลูกไว้ประจำบ้านใบของหมากผู้หมากเมีย ยังใช้ประกอบในงานพิธีมงคลที่สำคัญ เช่น ใช้เป็นเครื่องบูชาพระ งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นต้น

30 ใบเงิน บ้านใดปลูกต้นใบเงินไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเงินมีทองเพราะเป็นไม้มงคลนามนอกจากนี้คนไทยโบราณได้นำ ใบเงินใบทองมาประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา เช่น การทำน้ำพุทธมนต์ การขึ้นบ้านใหม่ ดังนั้นคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า ต้นใบเงินเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์

31 ใบทอง บ้านใดปลูกต้นใบทองไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเงินมีทองเพราะเป็นไม้มงคลนามนอกจากนี้คนไทยโบราณได้นำใบเงินใบทองมาประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาเช่นการทำน้ำพุทธมนต์การขึ้นบ้านใหม่ดังนั้นคนไทยโบราณจึงเชื่อว่า ต้นใบทองเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์

32 ใบนาก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นใบนาคไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้ก็ได้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคารถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นนั้นควรปลูกต้นใบเงิน ใบทอง ใบนาค ไว้บริเวณเดียวกันหรือใกล้กันก็จะดียิ่งนัก

33 ใบนาก

34 เล็บครุฑ บ้านใดปลูกต้นเล็บครุฑไว้ประจำบ้านจะช่วยคุ้มครองและป้องกันภัยเพราะ ครุฑ หรือ คุตติ คือการคุ้มครองรักษาให้เกิดความสงบสุขและปลอดภัย

35

36 แสงจันทร์ บ้านใดปลูกต้นแสงจันทร์ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความงดงามนิ่มนวล การปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางใบ ให้ปลูกในวันอังคาร ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ผู้ปลูกควรเป็นสุภาพสตรี

37 ราชพฤกษ์ หรือ คูน ด้วยดอกที่เป็นพวงระย้าสวยงาม และมีดอกสีเหลืองตัดกับสีของท้องฟ้าในฤดูร้อน จะทำให้บ้านดูสดใส และยังมีความเป็นมงคลทางด้านช่วยให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี

38 วาสนา ตามตำรามิได้ระบุไว้ว่าเป็นวาสนาพันธุ์ใด แต่ขึ้นชื่อว่าวาสนาแล้วนั้นให้คุณทั้งสิ้น วาสนาราชินี จะให้คุณทางด้านบุญที่สูงล้น มีโชควาสนา วาสนาอธิษฐาน เชื่อว่าจะทำให้เกิดความสุข สมหวัง ทำให้เกิดแรงบันดาลตามความปรารถนา

39 เข็ม ควรเป็นเข็มแดงหรือชมพู ปลูกต้นเข็มไว้ในบริเวณบ้านเชื่อว่าจะทำให้สมองปลอดโปร่ง เกิดความคิดความอ่านที่ดี ให้คุณโดยทั่วไปด้วย

40 กุหลาบ หากเป็นสีเหลืองจะดีที่สุดสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ
จะทำให้ประสบกับความสุขสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน

41 ดอกราตรี นอกจากจะมีกลิ่นหอมชื่นใจยังให้ความเป็นสิริมงคลดีมาก

42 แก้ว ปลูกแล้วจะส่งผลให้คนในบ้านนั้นมีความดี มีความสูงค่า
มีจิตใจแจ่มใสบริสุทธิ์ดุจแก้ว

43

44 โป๊ยเซียน ควรปลูกที่ดอกสีแดงหรือชมพู โป๊ยเซียนนั้นจะนำโชคลาภมาให้
กับผู้ปลูก

45 จำปี หากนำมาปลูกในบ้านจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง การงานก้าวหน้า

46 ความเชื่อเรื่องโชคลาง

47 “โชค” คือสิ่งที่นำผลมาให้โดยคาดหมายได้ยาก เช่น โชคดี โชคร้าย
“โชค” คือสิ่งที่นำผลมาให้โดยคาดหมายได้ยาก เช่น โชคดี โชคร้าย มักนิยมใช้ในทางที่ดี “ลาง” คือเครื่องหมายที่ปรากฏให้เห็นที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดี หรือ เหตุร้าย เช่น ลางดี ลางร้าย แต่นิยมใช้ในทางร้าย ในวรรณคดีไทยหลายเรื่องได้กล่าวถึงลางบอกเหตุไว้มากมาย ซึ่งลางร้ายหรือลางสังหรณ์นี้ เป็นความเชื่อที่มีอิทธิพล ทำให้เกิดความหวั่นวิตก หรือเกิดความลังเลไม่มั่นใจ บางอย่างมีลางแล้วต้องมีการแก้เคล็ดหรือไม่ไปตามลางบอกเหตุ

48 ลมพัดฉัตรหัก หรือดาวหางขึ้น เป็นลางว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะไม่ดี
มีคนเห็นเราหัวขาด แขนขาด จะเกิดอันตรายแก่เรา ให้ผู้เห็นแก้เคล็ดโดยกลั้นใจเอาหมอนต่อเป็นหัวหรือแขนให้เรา ลมพัดฉัตรหัก หรือดาวหางขึ้น เป็นลางว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะไม่ดี การ้องเป็นลางว่าจะมีข่าวไม่ดี ให้แก้เคล็ดว่า “ข่าวดีบอกไป ข่าวร้ายบินหนี”

49 ถ้าลงบันไดไปแล้ว ๓ ขั้น มีจิ้งจก ตุ๊กแกทัก จะมีอันตราย ห้ามออกนอกบ้าน
ถ้าลงบันไดไปแล้ว ๓ ขั้น มีจิ้งจก ตุ๊กแกทัก จะมีอันตราย ห้ามออกนอกบ้าน ตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ในบ้าน ถ้าร้องตั้งแต่ ๗ ครั้งขึ้นไปดี ถ้าร้องต่ำกว่า ๗ ครั้งไม่ดี ให้ไล่ไปเสีย จิ้งจกทักหรือตกมาตายต่อหน้า ไม่ให้เดินทางไปไหน งูเลื้อยผ่านหน้าไปทางทิศไหน ไม่ให้ไปทางทิศนั้น

50 ถ้าเดินออกจากบ้านสะดุดธรณีประตู ห้ามออกนอกบ้าน
ถ้าเดินออกจากบ้านสะดุดธรณีประตู ห้ามออกนอกบ้าน เขม่นตาซ้ายเรื่องร้ายจะมา เขม่นตาขวาจะได้ลาภ แมงมุมตีอกจะเกิดเหตุร้าย หวีหักคาหัว จวักหักคาหม้อแกง ไม่ดี นกแสกบินร้องผ่านหลังคาบ้านที่มีคนเจ็บไข้หนักจะตาย

51 กล้วยออกปลีกลางต้น ให้ทำบุญรับขวัญจะมีลาภ
กล้วยออกปลีกลางต้น ให้ทำบุญรับขวัญจะมีลาภ ต้นโป๊ยเซียนออกดอก ๘ ดอก โชคจะดี มีลาภ บ้านมีแมวมาหา มีหมามาสู่ ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคาร เชื่อกันว่าเป็นลางดี

52 ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
การบ้าน ให้นักเรียนเขียนเรียงความ ๑ หน้า เกี่ยวกับ ความเชื่อในสังคมไทยที่ผูกพันกับภาษา นอกจากชื่อที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลแล้ว ยังมีเรื่องใดอีกบ้าง ความเชื่อดังกล่าวมีเหตุผลสมควรเชื่อหรือไม่ เพราะเหตุใด ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt ภาษามีพลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google