งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสาวรจณีย์..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสาวรจณีย์.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสาวรจณีย์.

2 เสาวรจนี  (บทชมโฉม)        เสาวรจนีย์ (บทชมโฉม) คือการเล่าชมความงามของตัวละครในเรื่อง ซึ่งอาจเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์ซึ่งการชมนี้อาจจะเป็นการชมความเก่งกล้าของกษัตริย์ ความงามของปราสาทราชวังหรือความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง เช่น บทชมโฉมนางมัทมา โดยท้าวชัยเสนรำพันไว้

3 ตัวอย่างเช่น     ...หนุ่มน้อยโสภาน่าเสียดาย              ควรจะนับว่าชายโฉมยง   ทนต์แดงดั่งแสงทับทิม                       เพริศพริ้มเพรารับกับขนง   เกศาปลายงอนงามทรง                      เอวองค์สารพัดไม่ขัดตา...                  จากบทข้างต้น เป็นการกล่าวชมรูปโฉมของวิหยาสะกำ ซึ่งถูกสังคามาระตาสังหาร กล่าวว่าวิหยาสะกำนั้น เป็นชายหนุ่มรูปงาม ฟันนั้นเป็นแสงแวววาวสีแดงราวกับแสงของทับทิม ซึ่งตัดรับกับคิ้ว รวมทั้งปลายเส้นผมซึ่งงอนงามขึ้นเป็นทรงสวยงาม รับกับทรวดทรงองค์เอวของวิหยาสะกำ 

4 เสาวรจนีย์ในวรรณคดีไทย

5 ตัวอย่าง         บทชมโฉมนางมัทนา  โดนท้าวชัยเสนรำพึงรำพันไว้ในวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธา เสียงเจ้าสิเพรากว่า                     ดุริยางคะดีดใน  ฟากฟ้าสุราลัย                         สุรศัพทะเริงรมย์  ยามเดินบเขินขัด                       กละนัจจะน่าชม  กรายกรก็เร้ารม                        ยะประหนึ่งระบำสรวย  ยามนั่งก็นั่งเรียบ                     และระเบียบเขินขวย แขนอ่อนฤเปรียบด้วย                   ธนุก่งกระชับไว้  พิศโฉมและฟังเสียง                     ละก็เพียงจะขาดใจ                                          (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

6 บทชมโฉมนางเงือก  ซึ่งติดตามพ่อแม่มาเพื่อพาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร    จากเรื่องพระอภัยมณี พงศ์กษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อย       ดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผม ประไพพักตร์ลักษณ์ล้ำล้วนขำคม            ทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งทรวง   ขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาด                    ดังสุรางค์นางนาฏในวังหลวง   พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง           แล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป                             (พระสุนทรโวหาร  (ภู่)

7   บทชมกวางทอง  ซึ่งท้าวทุษยันต์พบขณะประพาสป่า  เมื่อติดตามไปท้าวทุษยันต์จึงได้พบนางศกุนตลา  จากวรรณคดีเรื่องศกุนตลา                       เหลือบเห็นกวางขำดำขลับ    งามสรรพสะพรั่งดังเลขา     งามเขาเป็นกิ่งกาญจนา        งามตานิลรัตน์รูจี     คอก่งเป็นวงราววาด           รูปสะอาดราวนางสำอางศรี     เหลียวหน้ามาดูภูมี            งามดังนารีชำเลืองอาย     ยามวิ่งลิ่วล้ำดังลมส่ง          ตัดตรงทุ่มพลันผันผาย                                (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

8 มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง ก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง  บุปผชาติสาดเกสรขจรลง บุษบงเบิกแบ่งระบัดบาน  เรณูนวลหวนหอมมารวยริน พระพายพัดประทิ่นกลิ่นหวาน  เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์ ประสานสอดกอดหลับระงับไป  (ขุนช้างขุนแผน)    

9 ร่มรื่นพื้นพรรณบุปผา สะอาดตาช่อชูดูไสว  ขุนแผนชักม้าคลาไคล บัดใจถึงเขาธรรมเธียร  ที่เชิงเขาเหล่าพรรณมิ่งไม้ ลมพัดกวัดไกวอยู่หันหียน  รกฟ้าขานางยางตะเคียน กันเกราตระเบาตระเบียนแลชิงชัน  (ขุนช้างขุนแผน) 

10 นางสาว นัฏชนันท์ เชาวน์เสฏฐกุล เลขที่ ๗
ม. ๕/๓ นางสาว นัฏชนันท์ เชาวน์เสฏฐกุล เลขที่ ๗ นางสาว พิชามญชุ์ หว่างสกุล เลขที่ ๘ นางสาว อภิญญา มาลินีรัตน เลขที่ ๑๐ นางสาว ปภาวริณ จันทรา เลขที่ ๑๕ นางสาว ณัฐชนก ถาวรมาศ เลขที่ ๒๕ นางสาว พิชญาภา ปานแก้ว เลขที่ ๒๘


ดาวน์โหลด ppt เสาวรจณีย์..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google