งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 แบบของการใช้ชีวิต และ บุคลิกภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 แบบของการใช้ชีวิต และ บุคลิกภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 แบบของการใช้ชีวิต และ บุคลิกภาพ

2 วัตถุประสงค์ของบท 1. เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆของแบบของการใช้ชีวิตที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 2. ให้เข้าใจถึงเทคนิคที่ใช้เพื่อวัดแบบของการใช้ชีวิตและการนำเอาแบบของการใช้ชีวิตมาใช้กับการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 3. ให้ทราบถึงแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และการประยุกต์ใช้บุคลิกภาพกับกลยุทธ์ทางการตลาด

3 แบบของการใช้ชีวิต Lifestyle
แบบที่บุคคลดำรงชีพ และใช้จ่ายเงินและเวลา แบบของการแสดงให้เห็นถึงภาพพจน์ของบุคคล (self-image or self-concept)

4 แบบของการใช้ชีวิตของผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับ
1.วิธีดำรงชีพ : ทำงานนอกบ้าน ในเมืองหลวง แต่ทำอาหารทานเอง 2.สินค้าที่ซื้อ : อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่เย็น 3.วิธีการใช้สินค้า : ปรุงได้ด้วยเตาไมโครเวฟ 4.การรับรู้คุณประโยชน์ของสินค้า : ความสะดวก และประหยัดเวลา

5 Lifestyle Change 1. การเปลี่ยนแปลงบทบาทในการซื้อระหว่างผู้ชาย และผู้หญิง 2. ความสนใจของผู้บริโภคต่อสุขภาพ และรูปร่างมากขึ้น 3. มีการตระหนักถึงตัวเองมากขึ้น 4.มีแนวโน้มที่จะทำงานจากที่บ้านมากขึ้น 5.มุ่งความสนใจไปยังการเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น 6.มีแนวโน้มจะยึดถือแนวคิดอนุรักษ์นิยมและการประหยัดมากขึ้น

6 เทคนิคที่ใช้เพื่อวัดแบบของการใช้ชีวิต
AIO Inventory Activities : กิจกรรม หรือปฏิกิริยาที่แสดงออก Interest : ความสนใจ ในเรื่องราว เหตุการณ์ณ์ หรือวัตถุ ที่มีระดับความ ตื่นเต้นเกิดขึ้น Opinions : ความคิดเห็น ใช้เพื่ออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเน และ การประเมินค่า

7 กิจกรรม ทำงาน งานอดิเรก การเข้าสังคม วันหยุดพักผ่อน การจ่ายของ กีฬา ความสนใจ ครอบครัว บ้าน พักผ่อน งานอาชีพ แฟชั่น สื่อต่างๆ ความสำเร็จ ความคิดเห็น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจ สินค้า อนาคต วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ขนาดครอบครัว ที่อยู่อาศัย ขั้นตอนวงจรชีวิต AIO + DEMO

8 www.sric-bi.com VALS surey
ผลการศึกษาโดยใช้ AIO+DEMO ได้ผู้บริโภค 22 แบบ เช่น Dislike Housekeeper Price conscious Seamstress Credit user Homebody Satisfied with finance Community-mined Financial optimist Cook Fashion conscious Self-confident Child care Information Seeker New brand tries Compulsive Housekeeper VALS surey

9 นักการตลาดสามารถใช้กลยุทธ์ Lifestyle Marketing ได้โดยการนำ Lifestyle ของผู้บริโภคมาแบ่ง Segment ควบคู่ไปกับการแบ่ง Segment แบบ Demographic ทำให้นักการตลาดไม่ได้มีแต่ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังรู้ไปถึงอุปนิสัยใจคอ ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคอีกด้วย เพื่อที่นักการตลาดจะได้นำเสนอสินค้าและบริการให้เข้าถึงตัวลูกค้าได้มากขึ้น จนกระทั่งทำให้เกิด Competitive Advantage หรือความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในภาวะการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงได้

10 การนำเอาแบบของการใช้ชีวิตมาใช้กับการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
1. ใช้ในการแบ่งส่วนทางการตลาด 2. ใช้ในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 3.ใช้ช่วยในการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

11 ตัวอย่างการนำเอาแบบการใช้ชีวิต มาใช้ทางการตลาด
ไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้ง คือ จุดเปลี่ยนในการฉีกวัฒนธรรมสื่อสารใหม่ จับวิถีชีวิตทั้งในและนอกเวลางานเปลี่ยนให้เป็นกำลังซื้อครั้งใหม่

12 ผลิตภัณฑ์รังนก - เดิมเน้นการขายที่
Functional Benefit รังนกมีสาร NANA N-Acetyneuraminic Acid) จะช่วยให้ผิวพรรณสดใสและยังมีสารซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ซ่อมสร้างเซลล์เยื่อบุผิว(Epidermal Growth Factor) และยังช่วยเสริมสุขภาพผิวให้แข็งแรง ทำให้ผลิตภัณฑ์รังนกเป็นสินค้าที่เหมาะกับผู้ป่วยร่างกายอ่อนแอและผู้สูงอายุ

13 ปัจจุบัน เมื่อความเชื่อในผลิตภัณฑ์รังนกยังคงพิสูจน์ไม่ได้ การแข่งขันในตลาดอาหารเสริมที่มีทางเลือกมากขึ้นทั้งสินค้าในตลาดขายตรง ร้านขายยา หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ต การขยายฐานไปสู่กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่ชู Functional Benefit เริ่มยากขึ้น สก๊อตเลือกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มาเป็นตัวตั้งแล้วพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ สอดแทรกไปกับการใช้ชีวิตในแต่ละรูปแบบของคนรุ่นใหม่

14 ชีวิตระหว่างการทำงาน
หนุ่มสาววัยทำงานต้องการความสดชื่นระหว่างการทำงาน ต้องการสินค้าที่เข้ามาช่วยเมื่อทำงานแล้วไม่เพลีย เราจึงต้องเติมสารอาหารที่เขาต้องการเข้าไปให้คุณสมบัติของรังนกชัดเจนตรงความต้องการของเขามากที่สุด'

15 ส่วนชีวิตหลังการทำงานที่เป็นไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้งเต็มรูปแบบนั้น
เริ่มจากดนตรี สนับสนุนคอนเสิร์ต นอร่าโจน ,อีเกิ้ล,ไมเคิล บลูเบล สนับสนุนการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์และได้สิรินยา เจนเซ่น มิสไทยแลนด์เวิลด์ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เขาบอกว่า ทำให้ได้ฐานลูกค้าที่เป็นสาวทำงานซึ่งกังวลในเรื่องน้ำตาล ต้องการควบคุมน้ำหนัก และภาพของสาวรุ่นใหม่ สดใส สุขภาพดี โฆษณาบนเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันและเป็นรูปแบบหนึ่งของการตามติดไปกับการใช้ชีวิตในแบบท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่

16 การส่งสารในคุณสมบัติของสินค้าที่มาพร้อมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เป็นวิธีที่รักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้ ขณะเดียวกันขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ง่ายเช่นกัน

17 ไม่เพียงแต่รังนกเท่านั้นที่เริ่มโฟกัสความต้องการของลูกค้า
แบรนด์วีต้าพรุน เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เริ่มสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มและลงลึกในคุณสมบัติของสินค้า นำมาสู่การเจาะกลุ่มหนุ่มสาวทำงานที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์

18 "Lifestyle Marketing" ในรูปแบบของการสื่อสารการตลาดของ TOYOTA
เพื่อเป็นการบอกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และตอกย้ำผู้บริโภคว่า เขาได้เลือกในสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดแล้ว โดยการนำ Presenter ที่มี Lifestyle ตรงกับผู้บริโภค มาทำการโฆษณา ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ TOYOTA ก็ได้นำกลยุทธ์นี้ มาเป็นเครื่องมือทางการแข่งขันทางการตลาด

19 TOYOTA ได้ทำการ Launch โฆษณา 3 ชุด ภายใต้ concept ที่ว่า
"Yes, We Drive (TOYOTA)" ผ่าน presenter 3 คน ซึ่งแต่ละคนก็จะมี Lifestyle ที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสื่อสารไปยังผู้บริโภคว่า "ถ้าคุณมี Lifestyle แบบนี้ คุณเหมาะแล้วที่จะใช้รถแบบนี้" โฆษณาที่แสดงถึง Lifestyle ของ presenter เชื่อมกับ Lifestyle ของผู้บริโภค

20 "ก้อง-สหรัฐ" เป็น presenter เพื่อสื่อถึง Lifestyle ที่ตรงกับผู้บริโภค ภายใต้ concept "Yes, We Drive Camry" ซึ่งกลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความภูมิฐาน เป็นคนที่คิดเป็นวางแผนเป็น "ซาร่า มาลากุล เลน" ภายใต้ concept "Yes, We Drive VIOS“ เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว และเท่ ถือเป็นคนรุ่นใหม่ หรือเป็น First Jobber คือเป็นคนไม่หยุดนิ่ง กำลังค้นหาหรือต้องการอะไรที่รวดเร็ว มีความแรงอยู่ในตัว "ชาคริต แย้มนาม" มาเป็น presenter เพื่อสื่อถึง Lifestyle ที่ยังมีความแรง มีเสน่ห์ และสุขุม ผ่าน concept "Yes, We Drive Altis“ คนที่ทำงานแล้ว แต่ยังมีความแรงอยู่ในตัว

21 "Yes, We Drive Camry" "Yes, We Drive VIOS“ "Yes, We Drive Altis“
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความภูมิฐาน เป็นคนที่คิดเป็นวางแผนเป็น มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว และเท่ ถือเป็นคนรุ่นใหม่ หรือเป็น First Jobber คือเป็นคนไม่หยุดนิ่ง กำลังค้นหาหรือต้องการอะไรที่รวดเร็ว มีความแรงอยู่ในตัว ความแรง มีเสน่ห์ และสุขุม คนที่ทำงานแล้ว แต่ยังมีความแรงอยู่ในตัว

22 บุคลิกภาพ(Personality)
มีความสำคัญต่อนักการตลาด เพราะการศึกษา และเข้าใจผู้บริโภคในเรื่องบุคลิกลักษณะและความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองของเขา สามารถนำไปกำหนดแผนงานทางการตลาด เกี่ยวกับลักษณะสินค้า ตรายี่ห้อ ราคา ช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับบุคลิกผู้ซื้อได้

23 1. แนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์-Freud ID EGO SUPER EGO
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theories) 1. แนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์-Freud ID EGO SUPER EGO 2. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ตนที่แท้จริง ตนที่เป็นอุดมคติ ภาพลักษณ์เกี่ยวกับตน-สำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า* ตนที่ปรากฎในสายตาผู้อื่น ภาพลักษณ์ที่กลุ่มอ้างอิงรับรู้-เสมือนตัวจูงใจ โครงสร้างบุคลิกภาพ (Id, Ego and Super Ego) ซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud) บุคลิกภาพประกอบด้วย จิตของมนุษย์มีโครงสร้างของจิตเป็น ส่วน Id, Ego and Super Ego เป็นพลังผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมต่าง ๆ กัน จนกลายเป็นลักษณะของบุคคลจะทำงานสัมพันธ์กันไม่แยกจากกันอย่างเด็ดขาด

24 รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้บริโภคใช้สำหรับป้องกัน หรือคงไว้
ซึ่งลักษณะของภาพลักษณ์ของตนเอง(Self-Image) 1. ซื้อสินค้าที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตน 2. หลีกเลี่ยงสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตน 3. ซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ และทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้น 4. ซื้อสินค้าที่สัมพันธ์กับบรรทัดฐานของกลุ่ม 5. หลีกเลี่ยงสินค้าที่แสดงถึงการถูกปฏิเสธของกลุ่ม

25 อุปสรรคเกี่ยวกับตนบางประการที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง การนึกถึงภาพพจน์แห่งความเสี่ยงภัย การลดภัยในการนึกเห็นภาพพจน์ 1. ประสบการณ์ที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ 2. การรับประกัน 3. ชื่อเสียง และภาพพจน์ 4. การโฆษณา 5. พนักงานขาย 3. ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

26 การจำแนกบุคลิกภาพของผู้บริโภค
1. ลักษณะเฉพาะตัวที่เหมือนกัน(Personality Traits) 2. แบบของบุคลิกภาพ(Personality Types) ค่านิยมของบุคคล ค่านิยมของสังคม พัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กและการเลี้ยงดู เพื่อ ใช้สร้างสิ่งชี้ชวน หรือเพิ่มเหตุจูงใจในงานโฆษณาหรือในพนักงานขาย

27 1. ลักษณะเฉพาะตัวที่เหมือนกัน(Personality Traits)
8.ความสามารถปรับตัว 9.ความไม่ยอมต่อสิ่งใด 10.ความแน่วแน่ 11. การรู้จักควบคุมอารมณ์ ความตื่นตัว ความเป็นบุรุษ ความรักอิสระ ความรักความสำเร็จ ความวิตกกังวล การรักสมาคม การรักที่จะเหนือผู้อื่น

28 2. แบบของบุคลิกภาพ(Personality Types)
ค่านิยมของสังคม พวกหัวโบราณ พวกเป็นเจ้าของตัวเอง พวกชอบตามผู้อื่น ค่านิยมของบุคคล นักทฤษฎี นักเศรษฐกิจ นักศิลปะ นักสังคม นักการเมือง นักการศาสนา พัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กและการเลี้ยงดู พวกเปิดใจกว้าง พวกที่เห็นแก่ได้ พวกตระหนี่ พวกเป็นคนของส่วนรวม พวกชอบค้นคิด

29 การประยุกต์ใช้บุคลิกภาพ กับกลยุทธ์ทางการตลาด
ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ใช้คาดการณ์พฤติกรรมในการซื้อ คนหัวเก่าหรือหัวโบราณ (tradition directed) ที่ยึดถือตามสิ่งต่าง ๆ ที่มีมาในอดีต และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ ลักษณะท่าทางจะมีส่วนสัมพันธ์กับการเลือกสินค้า และตราอย่างไร

30 บุคลิกภาพที่แฝงอยู่ในโคคาโคล่า คือ ความเยือกเย็น
Brand Personality เป็นชุดของบุคลิกภาพบุคคลที่ร่วมอยู่ในตราสินค้า ลูกค้ามักจะเอาตราสินค้าไปเป็นตัวอธิบายบุคลิกภาพของบุคคล บุคลิกภาพที่แฝงอยู่ในโคคาโคล่า คือ ความเยือกเย็น ความเป็นอเมริกัน ความเป็นของแท้

31 ตราสินค้าด้วยความว่องไว ปราดเปรียว แข็งแกร่ง
ในการโฆษณาสินค้า ผู้โฆษณาจะผูกโยงบุคลิกภาพที่ต้องการสร้างให้เป็นตัวแทนของสินค้าเข้าไว้ในการโฆษณา Red Bull แสดงภาพ ตราสินค้าด้วยความว่องไว ปราดเปรียว แข็งแกร่ง

32 ข้อควรพิจารณาในการใช้ลักษณะนิสัยท่าทางเพื่อการแบ่งส่วนตลาด
กลุ่มที่มีบุคลิกท่าทางเหมือนกันควรมีอายุ รายได้ ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกัน เพื่อประหยัดในด้านการใช้สื่อทางการตลาด กรณีที่มีท่าทางต่าง จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความต่างในกิจกรรมและความชอบพอ ควรเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่

33 การสื่อสาร ถึงบุคลิกของผู้ใช้

34 Match perfume by your personality
Adventurous  -- Try  Cool Water by Davidoff ,  Lolita Lempicka , Mambo Women by Liz Claiborne , Marc Jacobs Perfume , Maroussia by Slava Zaitsev ,  Paul Smith Extreme ,, Reaction by Kenneth Cole , Ultraviolet by Paco Rabanne สาวนักผจญภัย Plus Plus Feminine by Diesel

35 Carefree -- Try Acqua Di Gio by Girogio Armani , Andy Warhol , Boss Woman by Hugo Boss , Burberry Brit Red , Cabochard , D&G Light Blue , Dalistyle by Salvador Dali , Diorella by Christian Dior , Eternity Moment by CK , First by Van Cleef & Arpels , , Gucci Envy Me 2 , , Pleasures by Estee Lauder , Rive Gauche by YSL , Romance by Ralph Lauren , Vanderbilt Wings by Giorgio Beverly Hills , Youth Dew by Estee Lauder สาวรักอิสระ Happy by Clinique Flower by Kenzo

36 Chic -- Try, Cerruti 1881 ,  Chance by Chanel , Desire by Dunhill ,,  Hugo Deep Red , Moschino , Paul Smith London Her , Stella by Stella Mccartney สาวเท่ร่วมสมัย Burberry Brit Gucci Rush

37

38 Confident -- Try Amarige by Givenchy , Armani Mania , Blue Grass by Elizabeth Arden , Cassini ,  Dalissime by Salvador Dali , DKNY , Dolce Vita by Christian Dior , G by Giorgio Beverly Hills , Kenneth Cole Women , Lacoste pour Femme , Miracle So Magic , Obsession by CK , , Promesse by Cacharel , Red Door Revealed , Rumba by Balenciaga ,  True Star by Tommy Hilfiger , Versace Woman , Zero Plus by Diesel สาวมั่น Opium by YSL

39 Outgoing -- Try  Bazar By Christian Lacroix , Beyond Paradise , Diesel Green Feminine ,   Echo ,, Pleasures Exotic by Estee Lauder , Pleasures Intense ,   Red Door by Elizabeth Arden , Sensi by Giorgio Armani , Still by Jennifer Lopez สาวเปิดเผย Gucci Envy Me

40 Sexy -- Try Attraction by Lancome, Burberry Touch , Chantal Thomass , Chloe , Contradiction by Calvin Klein , Eau de RubyLips by Salvador Dali , Eternity by Calvin Klein , Euphoria by Calvin Klein , Hypnotic Poison ,, Poison by Christian Dior , Provocative by Elizabeth Arden , Sicily by Dolce & Gabbana , Sui Love , Tendre Poison by Christian Dior , Very Irresistible by Givenchy สาวเร้าใจ Live by Jennifer Lopez

41 Youthful -- Try Anais Anais by Cacharel , Baby Doll by YSL , Curious by Britney Spears , Daliflor by Salvador Dali , Diorissimo by Christian Dior , Dolly Girl by Anna Sui , Eden by Cacharel ,, Glow by Jennifer Lopez , Laguna by Salvador Dali , Love At First Glow by Jennifer Lopez , Miss Dior by Christian Dior , Paris Hilton , Paul Smith , Ralph Cool by Ralph Lauren , RubyLips by Salvador Dali , Sonia Rykiel , Sunflowers by Elizabeth Arden , True Love by Elizabeth Arden สาวใสใส Fantasy by Britney Spears

42 Stila ซึ่งหมายถึง ผู้หญิงที่ดูดี มั่นใจ และสวยเก๋ ทันสมัย

43 all over shimmer liquid luminizer
Light up your look from lids to lips, cheeks to collarbones. A lightweight way to add flirty sheen and luminosity to the skin, all over shimmer liquid luminizer allows for added application control and will last longer than traditional powder or cream shimmers. Available in three shades, the glass bottle has a built-in brush for mess-proof application. Use alone or mixed into your favorite stila foundation for an all-over glow. Tips: Simply apply with built-in brush wherever you want a hint of gleam, then use fingertips to pat into skin. Can also be applied as the last step of your complexion routine, even over powder.

44

45 Miss Bloom คือ ตัวการ์ตูนรูปผู้หญิงซึ่งเป็นโลโก้ของแบรนด์ และมีความหมายสื่อถึง หญิงสาวที่ทันสมัย ร่าเริง และสดใส หรือ มีนิสัยที่น่ารักๆ แบบ Sassy, Quirky และ Playful

46

47 เครื่องสำอางแต่ละชนิดให้มีกลิ่นหอมที่อบอวลไปด้วยความสดชื่นของดอกไม้ และสารสกัดจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ พร้อมๆ กับเฉดสีชมพูสดใสของแพ็คเกจจิ้ง

48 แบรนด์อิมพอร์ทที่มีราคากลางๆ หรือ ที่มีอยู่ก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนัก

49

50

51 เอต์ตูเซ่ส์ Zero Pore Oil Free Pact (Oil Block) 1,200.00 THB  บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด

52 แบรนด์เครื่องสำอางวัยรุ่นสไตล์ญี่ปุ่น
โดดเด่นด้วยการชูจุดขายเรื่องการรักษาสิวทุกรูปแบบ ผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น ช่วงอายุ 18 –24 ปี  เป็นหลัก แต่สำหรับในไทย กลุ่มลูกค้าที่ใช้เอทูเซ่นั้นค่อนข้างกว้าง และอาจมีอายุเลยไปถึง 30 –35 ปีก็มีอยู่มาก ผลิตภัณฑ์ของเอทูเซ่มีดีไซน์เป็น สีเขียวสะอาดตา

53 Puff Cheek ให้ความบริสุทธิ์ สว่างสดใส ด้วยสีแดงโรแมนติค 0.00 THB  เพียงตบพัฟที่มีเนื้อแป้งอย่างเบา ๆ จะให้ทั้งประกายมุกและสีสันที่สวยงาม ปกป้องผิวจากน้ำมันส่วนเกิน ไม่ลบเลือนแม้เวลาจะผ่านไป ให้สีสันที่สวยงามติดทนนานได้ตามความ ต้องการ มีแป้งอยู่ใน Puff และสามารถกด และทาที่ใบหน้าได้นานถึง100 ครั้ง สีชมพูอมฟ้าให้เรียวแก้มดูน่ารักราวกับตุ๊กตา 0.00 THB  เพียงตบพัฟที่มีเนื้อแป้งอย่างเบา ๆ จะให้ทั้งประกายมุกและสีสันที่สวยงาม ปกป้องผิวจากน้ำมันส่วนเกิน ไม่ลบเลือนแม้เวลาจะผ่านไป ให้สีสันที่สวยงามติดทนนานได้ตามความ ต้องการ

54 ช่องทางการจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า

55 Age Renewal   น้ำหนัก ราคา (บาท)
Softening Cleansing Cream50 g Purifying Cleansing Foam 100 g Refreshing Toner 130 ml Moisturising Day Cream 35 g Repairing Night Cream35 g Intensive Nourishing Neck Cream 50 g Regenerating Massage Cream50 g

56

57 1. ผู้หญิงที่กระตือรือร้นชอบมองโลกในแง่ดี ผู้หญิงที่มีนิสัยอย่างนี้มักชอบน้ำหอมกลิ่นตระกูลFlora หรือตะกูลดอกไม้เช่นกลิ่นดอก lily หรือ freesia 2. ผู้หญิงสาวหรือมีจิตใจที่สดใสหญิงสาว มักชอบการอยู่คนเดียวเป็นคนไม่ชอบเปิดเผยและรักความสงบ น้ำหอมที่ผู้หญิงแบบนี้ชอบมักเป็นแบบ Sweet Oriental ซึ่งเป็นกลิ่นหวานแบบ ขนมผสมกับกลิ่นดอกไม้ 3. ผู้หญิงกระฉับกระเฉงร่าเริงเป็นธรรมชาติ เป็นคนที่สนใจและเอาใจใส่คนและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆตัว มีบุคลิกภาพที่ดูสดชื่นและดูมีพลังงานตลอดเวลา ผู้หญิงลักษณะแบบนี้มักชอบกลิ่น ของผลไม้ Fruit Scents ซึ่งเป็นกลิ่นที่สะอาดและสดชื่นเช่นกลิ่น เบอร์รี่ องุ่น หรือพีชเป็นต้น 4. ผู้หญิงที่ชอบใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นคนชอบความมั่นคงรักความมีระเบียบชอบการโอนอ่อนผ่อนตามไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ กลิ่นที่ผู้หญิงแบบนี้ชอบมักเป็นกลิ่นแบบ Oriental Floral ซึ่งเป็นกลิ่นที่ได้จากการผสมกันของกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นตระกูล Floral และกลิ่นตระกูล Oriental ซึ่งเป็นกลิ่นของเครื่องเทศและสมุนไพร 5. ผู้หญิงมั่นคง เป็นคนอารมณ์มั่นคงและคอยดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างมักชอบกลิ่นแบบ Woody Flora ซึ่งเป็นกลิ่นตระกูล Woody ซึ่งเป็นกลิ่นหอมอ่อนของเนื้อ ไม้เช่นไม้จันทน์ มาผสมกับกลิ่นดอกไม้ 6. ผู้หญิงวุฒิภาวะสูง เป็นคนที่ใจกว้างมีความสุขุมเป็นผู้ใหญ่ ผู้หญิงนิสัยแบบนี้ที่ชอบน้ำหอมที่เป็นกลิ่นผสมของ Citrus Fruit และ Powdery Flora ซึ่งเป็นกลิ่นที่มีความสะอาดสดชื่นของกลิ่น Citrus ผสมกับกลิ่นหอมที่หรูหราและโดดเด่นแบบ Powdery Flora ซึ่งได้จากการผสมกันของกลิ่นตระกูล Aldehyde ซึ่งเป็นน้ำหอมที่ได้จากสารเคมีกับน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติของตระกูล Flora 1. ผู้หญิงที่กระตือรือร้นชอบมองโลกในแง่ดี ผู้หญิงที่มีนิสัยอย่างนี้มักชอบน้ำหอมกลิ่นตระกูลFlora หรือตะกูลดอกไม้เช่นกลิ่นดอก lily หรือ freesia 2. ผู้หญิงสาวหรือมีจิตใจที่สดใสหญิงสาว มักชอบการอยู่คนเดียวเป็นคนไม่ชอบเปิดเผยและรักความสงบ น้ำหอมที่ผู้หญิงแบบนี้ชอบมักเป็นแบบ Sweet Oriental ซึ่งเป็นกลิ่นหวานแบบ ขนมผสมกับกลิ่นดอกไม้ 3. ผู้หญิงกระฉับกระเฉงร่าเริงเป็นธรรมชาติ เป็นคนที่สนใจและเอาใจใส่คนและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆตัว มีบุคลิกภาพที่ดูสดชื่นและดูมีพลังงานตลอดเวลา ผู้หญิงลักษณะแบบนี้มักชอบกลิ่น ของผลไม้ Fruit Scents ซึ่งเป็นกลิ่นที่สะอาดและสดชื่นเช่นกลิ่น เบอร์รี่ องุ่น หรือพีชเป็นต้น 4. ผู้หญิงที่ชอบใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นคนชอบความมั่นคงรักความมีระเบียบชอบการโอนอ่อนผ่อนตามไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ กลิ่นที่ผู้หญิงแบบนี้ชอบมักเป็นกลิ่นแบบ Oriental Floral ซึ่งเป็นกลิ่นที่ได้จากการผสมกันของกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นตระกูล Floral และกลิ่นตระกูล Oriental ซึ่งเป็นกลิ่นของเครื่องเทศและสมุนไพร 5. ผู้หญิงมั่นคง เป็นคนอารมณ์มั่นคงและคอยดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างมักชอบกลิ่นแบบ Woody Flora ซึ่งเป็นกลิ่นตระกูล Woody ซึ่งเป็นกลิ่นหอมอ่อนของเนื้อ ไม้เช่นไม้จันทน์ มาผสมกับกลิ่นดอกไม้ 6. ผู้หญิงวุฒิภาวะสูง เป็นคนที่ใจกว้างมีความสุขุมเป็นผู้ใหญ่ ผู้หญิงนิสัยแบบนี้ที่ชอบน้ำหอมที่เป็นกลิ่นผสมของ Citrus Fruit และ Powdery Flora ซึ่งเป็นกลิ่นที่มีความสะอาดสดชื่นของกลิ่น Citrus ผสมกับกลิ่นหอมที่หรูหราและโดดเด่นแบบ Powdery Flora ซึ่งได้จากการผสมกันของกลิ่นตระกูล Aldehyde ซึ่งเป็นน้ำหอมที่ได้จากสารเคมีกับน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติของตระกูล Flora

58 ซึ่งการจะเลือก 'ของขวัญ' ให้ถูกใจผู้รับไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ขอแนะนำเทคนิคการเลือก 'ของขวัญปีใหม่' ตามบุคลิกของคนที่เราอยากมอบของขวัญให้ - คนสนุกสนาน ไม่ยากเลยที่จะหาของขวัญให้คนสนุกสนาน ขอเป็นอะไรก็ได้ที่รื่นเริงเป็นใช้ได้ หรือเป็นของขวัญแนวเซอร์ไพรส์จะเหมาะมากสำหรับคนร่าเริง ตัวอย่างของขวัญสำหรับคนประเภทนี้ ได้แก่ หนังสือ เพลง หนัง หรือถ้าสนิทกันมากๆการเลือกชุดชั้นในให้ก็เป็นไอเดียที่เก๋ไม่ใช่เล่น - คนรักธรรมชาติ ของขวัญคงหนีไม่พ้นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านประเภท DIY รับรองถูกใจผู้รับแน่นอน คนรักสวยรักงาม เตรียมหาซื้อไว้ได้เลย เช่น เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ในการบำรุงและดูแลผิวพรรณ น้ำหอม เสื้อผ้าและเครื่องประดับ หรือสมุนไพรขัดผิว อุปกรณ์สปา - คนอนุรักษ์นิยม อาจจะเลือกยากอยู่สักหน่อย แต่แนะนำว่าให้เลือกของขวัญประเภทที่ใช้ได้นานๆอย่างอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและช่วยลดโลกร้อน หรือหากเป็นเสื้อผ้า ก็หายีนส์เซอร์ๆสักตัว รับรองถูกใจแน่นอน - คนใจร้อน อาจจะทำให้เรากระเป๋าแห้งไปบ้าง แต่ก็นับว่าคุ้มเพราะคนใจร้อนจะถูกใจกับของขวัญแนวไอที อย่างโทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 หรือ MP4 พกพา กล้องดิจิตอล เกม Play Station หรือ Thumb drive รูปร่างกิ๊บเก๋ - คนบ้างาน เลือกไม่ยากเท่าไหร่ แนะนำให้ซื้อออร์กาไนเซอร์ อุปกรณ์สำนักงาน ของตกแต่งโต๊ะทำงาน รับรองว่าถูกใจ Workaholic อย่างแน่นอน พร้อมบอกให้เขารักษาสุขภาพด้วย - คนเพื่อนน้อย เพียงการ์ดอวยพรปีใหม่สักใบ ก็สร้างความประทับใจให้กับเขาผู้นั้นอย่างแน่นอน การมอบของขวัญให้ใครสักคน ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง เพราะของขวัญเป็นตัวแทนของความตั้งใจ และความปรารถนาดีที่มีให้กับผู้รับ ขอให้คุณมีความสุขที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 แบบของการใช้ชีวิต และ บุคลิกภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google