งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต/ภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต/ภาค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต/ภาค
ประจำปี 2558 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ระดับเขต

3 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต 1. สาขาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นายเชือบ แก้วคีรีวรรณ ที่อยู่ ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 2. สาขาส่งเสริมสุขภาพ นางจิตติมา อุนันตา ที่อยู่ 21/2 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

4 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต 3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน นางสมพร อภิชาโต ที่อยู่ 12/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 4. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นายอุดม ศิวรักษ์ ที่อยู่ ม127 ม.7 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

5 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต 5. สาขาการจัดบริการสุขภาพใน ศสมช.และการสร้าง หลักประกันสุขภาพ นางสาวกนกวรรณ สาเหล้ ที่อยู่ ม.4 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางปราณี ทองรักษ์ ที่อยู่ 192/2 ม.3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

6 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต 7. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางรัชธินันท์ ช่วยอินทร์ ที่อยู่ 13 ม.2 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 8. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางสาวสุปราณี จันทร์แก้ว ที่อยู่ 5/1 ม.1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

7 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต 9. สาขาจัดการสุขภาพชุมชน นางราตรี เอ่งฉ้วน ที่อยู่ 313/10 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 10. สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว นางฤทัยกาญจน์ ทองแย้ม ที่อยู่ 67/2 ม.3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง

8 ระดับภาค

9 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาค
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาค 1. สาขาส่งเสริมสุขภาพ นางจิตติมา อุนันตา ที่อยู่ 21/2 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 2. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางปราณี ทองรักษ์ ที่อยู่ 192/2 ม.3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

10 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาค
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาค 3. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางสาวสุปราณี จันทร์แก้ว ที่อยู่ 5/1 ม.1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 4. สาขาจัดการสุขภาพชุมชน นางราตรี เอ่งฉ้วน ที่อยู่ 313/10 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

11 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเยี่ยม เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2558

12 คุณสมบัติ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติที่ได้รับพระราชทานเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์มาแล้ว 5 ปี และมีผลการทำงานที่ต่อเนื่อง

13 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบในเขตบริการสุขภาพ 12
1. นางคลี่ ชูชาติ จังหวัดตรัง 2.นางยามิงละห์ มะ จังหวัดนราธิวาส 3. นางพะยอม แก้ววงจันทร์ จังหวัดปัตตานี

14 จะดำเนินการประเมินประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2558


ดาวน์โหลด ppt ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต/ภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google