งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาไทย

2 ก ข - ค - ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

3 ใหญ่ จริยา กล้วย ฆ่า ขนม ฉลอง ดรุณี เงาะ ครก เข็ญ
ใหญ่ จริยา กล้วย ฆ่า ขนม ฉลอง ดรุณี เงาะ ครก เข็ญ เกณฑ์ จำเนียร หญ้า ไฉน คล้าย 15 1 9 7 3 5 4 11 13 8 6 2 10 14 12

4 ไตรยางศ์ 1.อักษรกลาง ก จ ฏ ต ป ด ฎ อ บ 2.อักษรสูง ข ฃ ฉ ถ ฐ ผ ฝ ศ ษ ส ห 3.อักษรต่ำ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ ฟ ภ ย พ ฮ ญ ล ณ น ม ร ฬ ง ว ต่ำเดี่ยว ย ญ ล ณ น ม ร ง ว ฬ

5 1. สำนวนในข้อใดมีพยัญชนะต้นครบไตรยางศ์
1.เลือดเข้าตา 2. วัดรอยเท้า 3. หอกข้างแคร่ 4. ทิ้งไฟฉาย

6 2. สำนวนในข้อใดมีพยัญชนะไม่ครบไตรยางศ์
1. จับดำแถลงแดง ชักซุงตามขวาง ตกนรกทั้งเป็น ข้าวใหม่ปลามัน

7 3. คำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมด
1. แผ่นดินไหว มอญซ่อนผ้า 3. ธงนำริ้ว วิ่งข้ามรั้ว

8 4. ข้อใดมีรูปพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงทุกคำ
1. เหนื่อยหน่าย ขวนขวาย เคราะห์ร้าย 2. ปรารถนา พรหม เพชร 3. แปลก ไปรษณียากร วนิดา 4. แมลงวัน พรรณนา เพลิน

9 เสียงพยัญชนะท้าย(สะกด) มี 8 เสียง คือ
1.เสียงแม่กก มี ก ข ค ฆ 2.เสียงแม่กง มี ง 3.เสียงแม่กดมี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ถ ต ท ธ ศ ษ ส 4.เสียงแม่กบ มี บ ป พ ฟ ภ 5.เสียงแม่กน มี น ณ ญ ร ล ฬ 6.เสียงแม่กม มี ม 7.เสียงแม่เกย มี ย 8.เสียงแม่เกอว มี ว

10 1.พยัญชนะข้อใดใช้เป็นตัวสะกดได้ทุกตัว
1.ก ข ค ง ฉ ซ ศ ษ 3. ย ร ล ฌ ผ ฝ พ ฟ

11 2. พยัญชนะในข้อใดที่เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้นและตัวสะกด ตามมาตราตัวสะกดในหลักภาษาไทย
1. ง น ม ย ร ล ว ฬ ฃ 3. ศ ษ ส ฟ ญ ช ฌ ฉ

12 3.ข้อใดไม่มีเสียงพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด)
1.อยู่เถอะ 2. สุดแสน 3. โศกเศร้า 4. เหงาใจ

13 4.ข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด)ตรงกันทุกคำ
1. เวร จร พรม 2. เหตุ ศิษย์ สรรค์ 3. ลาภ เทพ พาล 4. กาล หาญ ร้อน

14 คำตาย คือ คำเป็น คือ คำที่ประสมด้วย สระเสียงสั้น ไม่มีตัวสะกด
เช่น เกะกะโต๊ะ คำตาย คือ คำที่สะกดด้วย 3 แม่ ได้แก่ แม่ กก กด กบ เช่น รัก ชาติ เทพ คำที่ประสมด้วย สระเสียงยาว ไม่มีตัวสะกด เช่น เรือ แพ มา คำเป็น คือ คำที่สะกดด้วย 5 แม่ ได้แก่ แม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น ฟัง คน ใจ ดำ กล่าว

15 2.จงบอกคำตาย และบอกคำเป็นของสำนวนต่อไปนี้ว่ามีเท่าไร
1.น้ำลดตอผุด มีคำเป็น…คำตาย 2.บุพเพสันนิวาส มีคำเป็น…คำตาย 3.กบเกิดในกะลาครอบ มีคำเป็น…คำตาย 2 2 2 3 2 4

16 1.วรรคใดมีคำตายมากที่สุด
1.อยู่ร้องเท้านึกว่าเอาเกือกหนัง 2.ไม่เชื่อฟังก็หาประกันให้ 3.ได้บากบั่นมาถึงเรือนอย่าเบือนไป 4. จะได้หรือไม่ได้ให้ว่ามา

17 2. ข้อใดไม่มีคำตายปรากฏอยู่เลย
2. ข้อใดไม่มีคำตายปรากฏอยู่เลย ลงจากเรือนเชือนมาข้างท่าน้ำ 2. แล้วรีบร่ำเดินเข้าดงตาล 3. ถึงวัดเข้าเช้าตรู่ดูลูกน้อย 4. เห็นมาคอยนั่งท่าน่าสงสาร

18 3.ข้อใดไม่มีคำตาย ๑.ตื่นตีห้าหน้ายู่ดูหนังสือ ๒.ยังมืดตื๋ออยู่นี่หว่าฟ้าไม่ใส ๓.รีบล้างหน้าแปรงฟันด้วยทันใด ๔.เสร็จแล้วไซร้เดินหน้ายุ่ง...เข้ามุ้งนอน

19 อำ ใอ ไอ เอา ฤ ฤา ภ ภา จัดเป็นสระแท้ 1.สระแท้(สระเดี่ยว)18
2.สระประสม (สระเลื่อน)6 รัสสระ(สั้น) ทีฆสระ(ยาว) อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ อา อี อือ อู เอ แอ โอ ออ เออ รัสสระ(สั้น) ทีฆสระ(ยาว) อัวะ เอียะ เอือะ อัว เอีย เอือ สระเกิน 8 อำ ใอ ไอ เอา ฤ ฤา ภ ภา จัดเป็นสระแท้

20 1.ข้อใดมีคำที่เป็นสระเดี่ยว(สระแท้)ทั้งหมด
1. เมื่อท่านมานั่งขี้ที่นี่แล้ว ถ้าให้แจ๋วควรปล่อยลงให้ตรงฐาน 3. เมื่อขี้แล้วต้องราดน้ำตามสันดาน 4. อย่าเป็นพาลขี้ไม่ราดชาติหมาเอย

21 2.ข้อใดมีเสียงสระประสมมากที่สุด
1. เมียจะตายตามผัวกลัวผีหลอก 2. กลัวหายใจไม่ออกเมื่ออาสัญ 3. จะโดดน้ำให้ตายไปตามกัน ก็กลัวว่าจะเข้มันจะมาคาบไป

22 3.ข้อใดมีสระแท้ สระเกิน และสระประสม
1. ซักโคตรเง่าเหล่ากอเอาพอเพียง 2. พอแววเสียงอยู่บนต้นมะยม 3. มองเขม้นเห็นลูกหัวจุกน้อย เหม่อ้ายจ้อยโจรป่าด่าขรม

23 4.กลอนวรรคใดมีรูปสระมากที่สุดไม่นับซ้ำ
๑. เสียงปืนที่ดังลั่น ๒.ตัวแม่นั้นต้องสิ้นใจ ๓.ลูกน้อยที่กอดไว้ ๔.กระดอนไปเพราะเสียงปืน

24 อักษรกลาง - คำเป็น 5 กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า - คำตาย 4 กะ ก้ะ ก๊ะ ก๋ะ
การผันวรรณยุกต์ ผันได้ อักษรกลาง - คำเป็น 5 กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า - คำตาย 4 กะ ก้ะ ก๊ะ ก๋ะ อักษรสูง คำเป็น 3 ขา ข่า ข้า - คำตาย 2 ขะ ข้ะ อักษรต่ำ คำเป็น 3 คา ค่า ค้า - คำตายสั้น คะ ค่ะ ค๋ะ - คำตายยาว 3 คาด ค้าด ค๋าด สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เอก โท ตรี จัตวา จัตวา เอก โท เอก โท สามัญ โท ตรี ตรี โท จัตวา โท ตรี จัตวา

25 เก๊กฮวย กวยเตียว กวยจับ บะหมีเกียว ก๋วยจั๊บ นอต เกกฮวย โนตเพลง
บะหมี่เกี๊ยว กวยเตียว กวยจับ บะหมีเกียว นอต เกกฮวย โนตเพลง แทกซี แกส น้ำมันกาด วาย ! ตายแล้ว ขาดทุนยุบยับ เลิกเรียนแล้วอย่าลืมเก็บโตะเกาอีนะคะ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ โน้ตเพลง น็อต เก๊กฮวย แก๊ส ก๊าด แท็กซี่ ยุ่บยั่บ ว้าย โต๊ะเก้าอี้

26 1. คำในข้อใดมีรูปกับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทั้งข้อ
1. ส้มลิ้ม ข้าวเม่า 2. ต่ำเตี้ย ช่อม่วง 3. ปลิ้นปล้อน เกี่ยวก้อย ป่ากว้าง เล่นน้ำ โท, ตรี โท, โท เอก, โท โท, โท เอก, โท โท, โท โท, ตรี เอก, โท

27 2.อักษรในข้อใดไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ตรีกำกับ
1. อักษรสูง 2. อักษรกลาง 3. อักษรต่ำ 4. อักษรสูงและอักษรต่ำ

28 3.คำประพันธ์ในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทุกเสียง
1. ช้าช้าพล่าเนื้อสด 2. ฟุ้งปรากฏรสหื่นหอม 3. คิดความยามถนอม 4. สนิทเนื้อเจ้าเสาวคนธ์

29 พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

30 ปฏิบัติ เตรียม เพ็ญ บำเรอ ธำรง แตร ทหาร บรรเลง ไพรี ทำเนียบ
ปฏิบัติ เตรียม เพ็ญ บำเรอ ธำรง แตร ทหาร บรรเลง ไพรี ทำเนียบ 1

31 1.หมอเจริญเป็นเศรษฐีใกล้ตลาดวัดไทรกล่าวความจริงแทรกตลกอยู่เสมอ 3 4 5
ตอบ อักษรควบแท้ …… ควบไม่แท้…… อักษรนำ…………. 2.หลวงประเสริฐกวาดกรวดทรายอยู่กลางสนามหญ้าหน้าสระน้ำข้างถนนใหญ่ ตอบ อักษรควบแท้ …… อักษรนำ………… 3 4 5 4 3 7

32 มิตรภาพ พนม บาป ยักษ์ ฟาง ผอบ เมรุ เนรมิต เปรต ฝัน
จงเรียงคำตามพจนานุกรมต่อไปนี้ (ใส่ตัวเลข) 6 2 มิตรภาพ พนม บาป ยักษ์ ฟาง ผอบ เมรุ เนรมิต เปรต ฝัน 10 7 8 1 1 4 5 9 3

33 อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี ร้อยกรองบทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้าครึ้มฝนต้นไม้ทุกต้นพลอยยินดี รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย เหล่าประชาคารวะ สดุดี แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์พระทรงชัย บรรดาชาติชนชื่นชมสมใจ ถวายบังคมเทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา (*)ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ มหาราชปราดเปรื่องเรื่องของกีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้าก้องปฐพี ไทยทั้งผองภูมิใจไทยเป็นไทยจนวันนี้ พระองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย(*) พระองค์ภูมิพลที่....คุ้มครองไทย ตอบ อักษรควบแท้ …คำ ควบไม่แท้…คำ. อักษรนำ…คำ 12 2 4

34 1. ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง
1. ตะหลิว - อัน 2. ปีศาจ – ตน 3. พระที่นั่ง – หลัง 4. มุ้ง - หลัง องค์

35 2. ข้อใดใช้ลักษณนามตรงกันทุกคำ
2. ข้อใดใช้ลักษณนามตรงกันทุกคำ 1. คำร้อง คำแถลงการณ์ จดหมาย 2. เครื่องแบบ เครื่องยนต์ เครื่องราง 3. ทองแท่ง ทองใบ ทองคำเปลว 4. แผนที่ แผนผัง แผ่นเสียง

36 3.ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง
กลอง – ใบ , กลอย – หัว, 2. กรับ – คู่ , กองทุน – กอง 3. ของ้าว – ขอ , จอบ – ด้าม , 4. กีตาร์ – ตัว , กูบ – หลัง

37 4.ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้องทุกคำ
1. เกวียน – เล่ม , เกือก – คู่ , ข้าวตอก – ลูก , ค้อน – เต้า 3. คันธนู – คัน, ลูกกุญแจ – ลูก , ซอ – คัน ,ซากศพ – ซาก

38 กงสุล กบฎ กลาสี กังวาน คำนวณ เพชรฆาต
จงใส่เครื่องหมาย หลังคำที่ถูกและเครื่องหมาย  หลังคำที่ผิด กงสุล กบฎ กลาสี กังวาน คำนวณ เพชรฆาต ทางกันดาล น้ำมันก๊าช โครงการณ์ กำพืช เกร็ดความรู้ เกร็ดปลา เกษียรอายุ แกงบวช กระเพรา ขีดขั้น แกงขั้ว คนึง คำรณ จำนงค์ จาระไน โจษจำเลย โจทก์เลข ปลาจะละเม็ด ฉันท์มิตร เดียดฉันท์ ชอล์ค ชมดชม้อย ชลอ ชะมด เข้าฌาน ดำรงค์ ดุลย์พินิจ ตระเวณ ไตรยางค์ ตาลขโมย

39 1. คำว่า “แก่” ในข้อใดเป็นคำต่างชนิดไปจากข้ออื่น
1. ไม้อ่อนดัดง่าย แต่ไม้แก่ดัดยาก 2. คุณยายแก่มาก จนเดินขึ้นเขาไม่ไหว 3. เขาสวมเสื้อสีแดงแก่ ดูเด่นกว่าอื่น 4. คุณลุงบอกว่าจะกลับมาเวลาบ่ายแก่ๆ วิ. ก. วิ. วิ.

40 3. เขาเดินทางโดยรถประจำทาง 4. พี่ร้องเพลงเพราะมาก
2. ประโยคใดมีคำบุพบท 1. ฉันมีกระเป๋าใบใหญ่ 2. เขาทำกับข้าวเอง 3. เขาเดินทางโดยรถประจำทาง 4. พี่ร้องเพลงเพราะมาก

41 1. ของนี้สำหรับคุณโดยเฉพาะ 2. เขาไปถึงที่บ้านตอนค่ำ
3. ข้อใดละคำบุพบทได้ 1. ของนี้สำหรับคุณโดยเฉพาะ 2. เขาไปถึงที่บ้านตอนค่ำ 3. ฉันจะไปหาหมอที่โรงพยาบาล 4. ถ้าจะทำงานชิ้นนี้เพื่อฉันฉันก็ขอบคุณ

42 4.ข้อใดใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง
1. ประชาชนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. ผู้สมัครทุกคนโปรดยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ภายในเวลา น. 3. ขอความกรุณาท่านมอบเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารด้วย 4. ท่านที่มาในงานโปรดนำรถของท่านไปจอดในสถานที่ที่เราจัดไว้ให้ด้วย

43 ค. ปลาหมอตายเพราะปาก ง. มีข่าวว่าเธอได้เลื่อนตำแหน่ง
1. ข้อใดไม่เป็นประโยค ก. นกบิน ข. รุ้งกินน้ำ ค. ปลาหมอตายเพราะปาก ง. มีข่าวว่าเธอได้เลื่อนตำแหน่ง

44 2. ประโยคในข้อใดเน้นกริยา
2. ประโยคในข้อใดเน้นกริยา ก. เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด ข. คุณครูใจดีทุกคน ค. ปรากฏการทุจริตในห้องสอบ ง. ทำดีน่ะฉันทำแล้ว

45 3. ประโยคเน้นผู้ถูกกระทำ จะมีคำช่วยกริยาใดปรากฏอยู่
3. ประโยคเน้นผู้ถูกกระทำ จะมีคำช่วยกริยาใดปรากฏอยู่ ก. จง - จะ ข. ถูก - ได้รับ ค. คง - กระมัง ง. นะ - เถอะ

46 ก. บทขยายประธาน บทขยายกริยา ค. บทขยายกรรม ง. กรรม
4. “ครูดี ๆ ย่อมดูแลศิษย์ดี ๆ เป็นอย่างดี” ข้อความ “เป็นอย่างดี” เป็นส่วนใดของประโยค ก. บทขยายประธาน บทขยายกริยา ค. บทขยายกรรม ง. กรรม

47 5. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ก. มาช่าทั้งสวยทั้งเก๋ ข. ลูกหมีมีความพิเศษทั้งหลายด้าน ค. หมิวเล่นละครและขี่ม้าเก่ง ง. อั้มสาวสวยแห่งวงการมายา

48 1. ประโยคใดไม่ต้องการ กรรม
1. เขาเป็นช่างเครื่องยนต์ที่ชำนาญมาก 2. มีรถยนต์ให้เช่าที่นี่ 3. ใคร ๆ ก็รู้จักเธอกันทั้งนั้น 4. เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศรัสเซีย

49 2.ข้อใดเป็นประโยคแจ้งให้ทราบ
1. คุณชอบอ่านเรื่องประเภทแปลหรือ 2. เขาจะไปจริง ๆ หรือ 3. เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะไป 4. เขาไม่อยากไปกับพวกเราหรือ

50 3. ประโยคใดต้องการคำตอบ
1. ใคร ๆ ก็รู้เรื่องนี้กันทั้งนั้น เขาไม่ไปกับใครหรอก 3. ใครจะไปกับเขา ถึงเขาจะไปกับใครก็ไม่ใช่ธุระของเรา

51 4. ข้อความในข้อใดแสดงเจตนาต่างจากข้ออื่น
1. เธอจะไปทำไม 2. ทำไมเธอจะไม่ไป 3. ทำไมฉันจะไม่รู้ 4. จะถามไปทำไม

52 1.พระอาทิตย์ 3.ผู้หญิง... 4.งาม.... 5.นก.... 6.พระจันทร์ ตะวัน สุริยา
จงหาคำไวพจน์(คำที่มีความหมายเหมือนกัน)กับคำต่อไปนี้ 1.พระอาทิตย์ 3.ผู้หญิง... 4.งาม.... 5.นก.... 6.พระจันทร์ ตะวัน สุริยา ทินกร ทิพากร สตรี นารี วนิดา มารศรี บังอร โสภณ ลออ ลำยอง สกุณา วิหค ปักษี ปักษา เพ็ญโพยม โสม เดือน ศศิธร

53 1.จงความหมายของคำราชาศัพท์ต่อไปนี้
เส้นพระเจ้า…………พระโอสถมวน………ฉลองได… พระสุพรรณศรี………………พระรากขวัญ……………… พระสุณิสา ……………จำวัด …… ทรงพระบังคนเบา ……. . บุหรี่ ไม้เกาหลัง ผม กระโถนเล็ก ไหปลาร้า ลูกสะใภ้ นอน ปัสสาวะ

54 พระนาภี………พระอัยกา……ลิขิต……… แปรพระราชฐาน….............. ผักรู้นอน……
ปู่ พระนาภี………พระอัยกา……ลิขิต……… แปรพระราชฐาน… ผักรู้นอน…… พระเทวัญ………ทำวัตร……อาคันตุกะ……… สะดือ.ท้อง จดหมาย ผักกระเฉด เปลี่ยนที่ประทับ แขก,ผู้มาเยือน สวดมนต์ ลูกเขย

55 จงบอกคำราชาศัพท์ของคำสามัญดังนี้ นิ้วชี้ ป่วย…… ส่งของให้พระภิกษุ…………
นิ้วชี้ ป่วย…… ส่งของให้พระภิกษุ………… ลิ้นไก่……… ไม้เท้า…………หลาน……… แว่นตา……… เต่า………เล่นกีฬา……… ลูกสาว……… เสื้อ…………อีกา……… ดรรชนี ประเคน ประชวร มูลพระชิวหา ธารพระกร ปนัดดา ฉลองพระเนตร จิตรจุล ทรงกีฬา พระธิดา นกกา ฉลองพระองค์

56 1. ข้อใดไม่ใช่คำสุภาพ 1. ผักบุ้ง 2. ผักสามหาว 3. ดอกขจร 4. ต้นอเนกคุณ

57 2. ข้อใดเป็นคำสุภาพทั้งหมด
1. ปลาใบไม้ มะเขือเทศ 2. โลงศพ เห็นชอบด้วย ขนมใส่ไส้ หนุมานคลุกฝุ่น 4. ผักรู้นอน กล้วยเปลือกบาง

58 3.“พระยกนะ” หมายถึงอวัยวะในข้อใด
1. ตับ ไต 3. ปอด พังผืด

59 4. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
1. ทรงช้าง 2. ทรงเครื่อง 3. ทรงโปรด 4. ทรงกีฬา

60 5. ข้อใดใช้ “ทรง” ไม่ถูกต้อง
5. ข้อใดใช้ “ทรง” ไม่ถูกต้อง 1. ทรงพระสุบิน ทรงพระกันแสง 2. ทรงพระอักษร ทรงพระกาสะ 3. ทรงทอดพระเนตร ทรงศึกษา 4. ทรงเสด็จประพาส ทรงประทับรถพระที่นั่ง

61 ง. หนักไม่เอาเบาไม่สู้
1."เด็กคนนี้เป็นคน ทำงานอย่างนี้ ได้ไม่ทันไร ก็ทิ้งไปทำอย่างอื่น อีกไม่ช้าก็คงเปลี่ยนงานใหม่ ก. จับจด ข. สำรวย     ค. หยิบหย่ง ง. หนักไม่เอาเบาไม่สู้

62 2. "อยู่ดีไม่ว่าดี ไปขอเด็กมาเลี้ยง…..แท้ๆ"
ก. หาเหาใส่หัว ข. เอามือซุกหีบ     ค. คบเด็กสร้างบ้าน      ง. แกว่งเท้าหาเสี้ยน

63 3. "กำลังของเราน้อย จะไปสู้เขาไหวหรือ มันเข้าทำนอง...................นะเพื่อน"
ก. ไม้ซีกงัดไม้ซุง  ข. ทองรู่กระเบื้อง ค. จอมปลวกกับภูเขา ง. หิ่งห้อยแข่งแสงจันทร์

64 4. "คุณคิดอย่างไรนะ อยากจะปรับปรุงทุกอย่างให้ดี มีโครงการที่ใหญ่โต แต่กลัวจะต้องใช้เงินมาก      ไม่กล้าลงทุน" อย่างนี้เขาเรียกว่า ก. คิดเล็กคิดน้อย ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน       ค. ฆ่าควายเสียดายพริก ง. เบี้ยบ้ายรายทาง

65 1.ข้อใดเขียนถูกต้อง 1.ใยดี 2.อุปมัย 3.เอนกประสงค์ 4.รสชาติ
1.ข้อใดเขียนถูกต้อง ใยดี อุปมัย เอนกประสงค์ รสชาติ

66 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 2 - 4
1.พ่อแม่ก็แก่เฒ่า จำจากเจ้าไม่อยู่นาน 3.จะพบจะพ้องพาน เพียงเสี้ยววารของคืนวัน 2.ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง 1.ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 4 3. ข้อใดมีแม่ ก.กา ทุกคำ 1.ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 4 4. ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ 1.ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 4

67 5.มาตราตัวสะกดแม่ใดมีตัวสะกดมากที่สุด
1.แม่กก แม่กด 3.แม่ แม่กง แม่กม และแม่เกยรวมกัน 6. ข้อใดมีตัวสะกดแม่เดียวกันทุกคำ 1. พรรณ พลบ เกศ เมรุ 3.พระขรรค์ พรรค ทมิฬ สวรรค์ 7. มาตราตัวสะกดแม่ใดเมื่อตัวสะกดแล้วเป็นคำตาย 1.แม่กบ แม่กง แม่กม แม่เกย

68 8. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ ทั้ง 5 เสียง
1.ไม่รักก็คงไม่มา แฟนจ๋าพี่มาแล้ว 3.หมาจิ้งจอกตัวนั้น นกน้อยตัวหนึ่งตาย 9.ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ 1.ขวาน ฝรั่ง ตลาด 4.สลบ 10. ข้อใดเป็นอักษรนำ 1.กลัว จริง เสริม ผลิต

69 11. ข้อใดเป็นอาการนาม 1.การเดิน 2.การบ้าน 3.การเมือง 4.การไฟฟ้า 12.ข้อใดมีลักษณามเป็น “คัน” 1. เกวียน ซอ ทัพพี 4.เรือ 13.ข้อใดมีลักษณามต่างจากข้ออื่น 1.หนังสือ ธนบัตร 3.หนังสือพิมพ์ 4.สลากกินแบ่ง

70 14. ข้อใดใช้บุพบทผิด 1.กินอยู่กับปาก เขาบอกแก่ฉัน 3.ถวายของแก่พระสงฆ์ เขาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ 15. ข้อใดยังไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ 1.ฝนตก 2.นกร้อง ไก่จิก งูเลื้อย

71 1.เขานอนอยู่กลางสนามหญ้า 2.เขาร้องไห้อยู่กับเพื่อน
16. ข้อใดเป็นประโยค 3 ส่วน มีทั้งประธานกริยาและกรรม 1.เขานอนอยู่กลางสนามหญ้า 2.เขาร้องไห้อยู่กับเพื่อน 3.ครูใหญ่มอบรางวัลแก่นักเรียนเก่ง 4.นักเรียนวิ่งอยู่บนถนนหน้าโรงเรียน

72 17.คำราชาศัพท์ข้อใดแปลได้ถูกต้อง
1.ธารพระกร = ล้างมือ ฉลองพระบาท = ถุงเท้า 3.พระรากขวัญ = รากแก้ว 4.พระโอสถมวน = บุหรี่ 18.ผักรู้นอนหมายถึงข้อใด 1.ผักกระเฉด 2.ผักบุ้ง ผักตบ 4.ผักขม

73 19.สำนวนคล้องจองในข้อใดผิด
1. ซื้อวัวหน้านา ซื้อปลาหน้าร้อน 2. คบคนให้ดูหน้า ซ้อผ้าให้ดูเนื้อ 3.ขี้หมูราขี้หมาแห้ง น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย 20.ไม่ชอบเขาแต่อยากได้ประโยชน์จากเขาตรงกับสำนวนว่าอย่างไร 1.ใกล้เกลือกินด่าง 2.ยืมจมูกคนอื่นหายใจ 3.เอนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก 4.เกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง


ดาวน์โหลด ppt ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google