งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

2

3 วัตถุประสงค์ - ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดหาปัญหา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนงานที่ดี - ให้มีความสามัคคีในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรมีทีมงานที่ดี - ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น - ให้ปรับเปลี่ยนการทำงานอันจะกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น - ให้พนักงานมีความสนิทสนมใกล้ชิดและรู้ใจ ตลอดจนศึกษากันมากขึ้น - ให้องค์กรได้มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการทำงาน และมีจิตใจที่ดีต่อการทำงานต่อเพื่อนและองค์กร

4 กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน
ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ การวางแผนงาน (Planning) การปฎิบัติในทุกภารกิจต้องมีการวางแผนก่อนการปฏิบัติ การสื่อสารในองค์กร (Communication) เกมส์สร้างให้ลูกทีมต้องเกิดการพูดคุย หารือเเลกเปลี่ยน การทำงานเป็นทีม (Teamwork) เกมส์ที่ต้องอาศัยความร่วมใจ ช่วยเหลือถึงจะสำเร็จ การบริหารเวลา (Time Management) ทุกเกมส์มีเวลาเป็นตัวกำหนด ผู้เล่นต้องบริหารเวลาตาม เงื่อนไข ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เกมส์ที่ต้องอาศัยการระดมสมอง (Brain Storming) ความสามัคคี (Harmonious) เกมส์สร้างให้เกิดหมู่คณะรักพวกพ้องการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

6 แนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดกิจกรรม

7 วันแรก 06.30 น. เจ้าหน้าที่บริษัท ดอลล่าร์ ริช คอยต้อนรับท่าน ที่จุดนัดหมาย ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP.2ชั้น และรถตู้ VIP พร้อมรอรับคณะ จัดเก็บสัมภาระของท่านขึ้นรถ 07.00 น. พร้อมเพรียงกันแล้วนำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี ระหว่างการเดินทางสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการของทีมงาน และเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการท่านตลอดการเดินทาง

8

9 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าบนรถ เบอเกอร์ไก่,หมู แมคโดนัลด์ (มื้อที่ 1)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าบนรถ เบอเกอร์ไก่,หมู แมคโดนัลด์ (มื้อที่ 1)

10 10.30 น. ถึงถ้ำเขาหลวง ถ้ำเก่าแก่ที่มีความงดงามยามแสงสาดส่องผ่าน ไม่ไกลจากเขาวังเมืองเพชรบุรี เขาหลวงเป็นภูเขาขนาดไม่ใหญ่มีความสูงเพียง 92 เมตร ภายในถ้ำทุกห้องงามด้วยหินงอกหินย้อย และมีอากาศเย็นสบาย ไม่อับชื้น 

11 11.15 น. ออกเดินทางสู่ วัดเขาบันไดอิฐ วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูที่ฝากผลงานไว้เหนือหน้าบันพระอุโบสถ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา

12 วันแรก (ต่อ) 12.20 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารบ้านริมน้ำ

13 วันแรก (ต่อ) 13.30 น.ออกเดินทางสู่ พระรามราชนิเวศน์ (บ้านปืน) พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่เขตบ้านปืน เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี

14 วันแรก (ต่อ) 14.30 น. ออกเดินทางสู่เพลินวาน ย้อนยุคบรรยากาศเก่าๆ ถ่ายรูปกับมุมเก่าๆชวนให้คิดถึง พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกอีกครั้ง...กันลืม แล้วแวะส่งโปสการ์ดหาเพื่อนที่ไม่ได้มาให้อิจฉาเล่น

15

16 วันแรก (ต่อ) 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารไฮ้เปียง น. นำคณะเดินเที่ยวชมจับจ่ายซื้อของที่ระลึกที่ตลาดโต้รุ่ง หัวหิน 20.00 น. Shopping ที่ตลาด CICADA Market 21.30 น. เดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรมสวนบวกหาด พักผ่อนตามอัธยาศัยนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

17 กิจกรรม Travel Rally Travel Rally เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนสนุกสนานเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร กติกาการเล่นคือ - แบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ คน - ให้แต่ละกลุ่มแยกย้ายกันออกตามหา RC ที่ทางทีมงานซ่อนไว้ - กลุ่มใดที่หา RC ครบและสามารถถอดรหัสลับได้เป็นทีมแรกเป็นผู้ชนะ * RC มีทั้งหมด 5 จุด จุดที่1 -4 แต่ละจุดจะมีภาพปริศนาให้แต่ละกลุ่มได้ทายคำจากภาพปริศนา จุดที่ จะเป็นโค้ดถอดรหัสให้แต่ละกลุ่มถอดรหัสเพื่อนำไปไขกุญแจรหัสที่จุดเริ่มต้นเพื่อทำภาระกิจสุดท้ายให้เสร็จสิ้น

18 วันที่ 2 : สนุกสนานกับกิจกรรมตลอดวัน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 08.30 น. ลงทะเบียน 09.00 น. การสัมมนา Team Building (IN DOOR) 10.45 น. Coffee Break 11.00 น. การสัมมนา Team Building (IN DOOR) 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 13.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์ Work Rally* (OUT DOOR) เป็นกิจกรรมที่สร้างความสันพันธ์ขององค์กรเสริมสร้างความสามัคคี

19 กิจกรรมสัมพันธ์ Work Rally* (OUT DOOR)
ฐานที่ 1 วิ่งเปรี้ยวชุดว่ายน้ำ ฐานที่ 2 ฮูลาฮูบหรรษา ฐานที่ 3 กู้ระเบิด ฐานที่ 4 เติมให้เต็ม ฐานที่ 5 ชักเย่อน้ำ

20 วันที่ 2 (ต่อ) 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมเตรียมตัวเข้างานปาร์ตี้ไนท์ 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 6) และกิจกรรมงานปาร์ตี้ไนท์ ประกวดร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆ 22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

21 วันที่ 3 วันสบายๆ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 09.00 น. เก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ 09.30 น. เดินทางสู่ บ้านศิลปิน หัวหิน

22 วันที่ 3 (ต่อ) 11.00 น. เดินทางสู่ร้านอาหาร ชมวิว ซีฟู๊ด
12.00 น. ถึงร้านอาหาร ชมวิว ซีฟู๊ด รับประทานอาหารกลางวัน

23 วันที่ 3 วันสบายๆ (ต่อ) 13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

24 ค่าใช้จ่าย ค่าโรงแรม 3 วัน 2 คืน
ค่าโรงแรม 3 วัน 2 คืน ค่าห้องสัมมนา และค่าวิทยากรและทีมงาน concept “team building” ค่า coffee Break 5 มื้อ ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ (วันแรกทานบนรถ เบอเกอร์ไก่) ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ ค่าอาหารเย็น 2 มื้อ ค่าซ็อฟดริ้ง ค่าเข้าชม+ค่าธรรมเนียมสถานที่ ค่า KARAOKE ค่ารถบัส+รถตู้ VIP อุปรณ์กิจกรรมเกมส์และของรางวัล

25 ข้อเสนอราคา ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 310,000 บาท โดยเฉลี่ยคนละ 3,100 บาท
เฉลี่ยต่อวันต่อคน 1, บาท

26 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google