งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ก่อนอื่นขอทำความรู้จักกับข้าวชนิดต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเรา ดังต่อไปนี้ ข้าวหอมมะลิ คืออะไร ข้าวปลอดสารพิษ คืออะไร ข้าวเพื่อสุขภาพ คืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ก่อนอื่นขอทำความรู้จักกับข้าวชนิดต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเรา ดังต่อไปนี้ ข้าวหอมมะลิ คืออะไร ข้าวปลอดสารพิษ คืออะไร ข้าวเพื่อสุขภาพ คืออะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ก่อนอื่นขอทำความรู้จักกับข้าวชนิดต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเรา ดังต่อไปนี้ ข้าวหอมมะลิ คืออะไร ข้าวปลอดสารพิษ คืออะไร ข้าวเพื่อสุขภาพ คืออะไร ข้าวผสมวิตามิน คืออะไร ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ คืออะไร สารเคมีสะสม ปนเปื้อน อยู่ในส่วนไหนของข้าว เลือกข้าวอย่างไร สำหรับบุคคลใกล้ตัว

3 ข้าวหอมมะลิ คือ ข้าวสายพันธุ์ที่มีความหอม นุ่ม อร่อย มีรสสัมผัสนุ่มนวล คุณภาพดี สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งและยาวนาน รู้จักกันดี ในนาม หอมมะลิ 105 ที่เรียกกันว่า “Jasmine Rice”

4 ข้าวปลอดสารพิษ คือ ข้าวที่มีการควบคุมการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว หมายถึง เว้นช่วงการใช้สารเคมีตอนใกล้ๆจะเก็บผลผลิต เพื่อมิให้สารเคมีเหลือตกค้าง หรือตกค้างให้น้อยที่สุด ในระหว่างการเพาะปลูกไม่มีการควบคุมการใช้ปุ๋ย ใช้ยา ใช้สารเร่งดอก เร่งผล สารเพิ่มความหวาน สภาพพื้นดินที่ใช้ ในการเพาะปลูกยังมีสารเคมีหลงเหลืออยู่บ้าง สัตว์น้ำเล็กๆในแปลงยังไม่ปลอดภัยจากสารเคมีที่ใช้ แต่ก็นับว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

5 ข้าวเพื่อสุขภาพ คือ ข้าวซ้อมมือ ขัดสีเพียงครั้งเดียว มีกากใยสูง
ข้าวเพื่อสุขภาพ คือ ข้าวซ้อมมือ ขัดสีเพียงครั้งเดียว มีกากใยสูง ยังคงมีเยื่อหุ้มเมล็ดอยู่ เรียกว่า ข้าวกล้อง ข้าวมันปู ข้าวดอย ข้าวสังข์หยด

6 ข้าวผสมวิตามิน คือ นำวิตามินต่างๆที่เราต้องการมาคลุกผสมในข้าว
คือการเคลือบบนผิวของข้าว ทำให้แห้ง บรรจุลงถุง ก่อนหุง ไม่ต้องซาว หรือล้างก่อนนำไปหุง เวลารับประทาน ก็จะได้รับวิตามินชนิดนั้นๆไปด้วย

7 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ คือ
ข้าวพันธุ์ดีที่คัดสรรแล้วระดับประเทศ มาปลูกในแนวทางของเกษตรอินทรีย์ กรรรมวิธีในการปลูกโดยใช้แบบควบคุมไม่ให้ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนของการปลูก ใช้สารจากธรรมชาติเป็นสารป้องกันศัตรูแก่ต้นข้าวในระบบนิเวศน์ สัตว์และพืชได้อาศัยและพึ่งพาต่อกัน สัตว์น้ำ เช่น ปลา สามารถมีชีวิตรอดอยู่ในนาข้าว “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

8 กรรมวิธีในการเพาะปลูก
ต้องปรับปรุงพื้นดิน ฟื้นฟูสภาพ คุณภาพของดินจากการใช้สารเคมีที่ทำให้ดินกระด้างโดยวิธีธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ทำนาต้องมีการปลูกปุ๋ยพืชสด เช่น ถั่วพร้า ถั่วดำ หรือ พืชตระกูลถั่วชนิดอื่นๆ แล้วไถกลบเพื่อบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ และมีการปลูกพืชอื่นหมุนเวียนเป็นครั้งคราว บำรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นดิน

9 กรรมวิธีในการเพาะปลูก
ห้ามเผาตอซัง ฟางข้าว หลังการเก็บเกี่ยว เพราะทำให้คุณภาพของดินลดลง สิ่งมีชีวิตใต้พื้นดินที่มีประโยชน์ต่อต้นข้าว,,,, ตาย ควบคุมแมลง และศัตรูข้าวโดยใช้สัตว์ที่มีอยู่ในธรรมชาติตามระบบนิเวศน์ เช่น แมลงชนิดต่างๆ ตัวห้ำ ตัวเบียน หรือช่วยขยายพันธุ์สัตว์ชนิดนี้โดยนำไข่ของสัตว์เหล่านี้มา เพาะฟักเป็นตัว แล้วนำไปปล่อยในแปลงนาข้าวให้ดำเนินชีวิตในทางธรรมชาติ ธรรมชาติจะจัดความสมดุลให้โดยอัตโนมัติ

10 กรรมวิธีในการเพาะปลูก
ปลูกพืชที่มีส่วนช่วยในการขับไล่แมลง ชนิดที่มีกลิ่นฉุน แต่ให้ประโยชน์ต่อคน เช่น ตระไคร้ กระเพรา สะเดา ดอกดาวเรือง โดยปลูกไว้ตามแปลงคันนา เป็นต้น ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช หรือสารที่ใช้ “รม” เพื่อกำจัดแมลงต่างๆ ในแปลง หรือในโรงเก็บข้าวเปลือก หรือ ข้าวที่ขัดสีแล้ว

11 จำนวนผลผลิตข้าวอินทรีย์
ผลผลิตที่ได้ย่อมน้อยกว่าแปลงที่มีการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง เนื่องจากส่วนหนึ่งแมลงได้กัดกินเป็นอาหาร แต่ถ้าแมลงกินได้,,, ไม่ตาย นั่นหมายถึง ความปลอดภัยต่อมนุษย์ที่มีมากกว่า การเพาะปลูกที่ใช้แรงงานมากกว่า ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฉะนั้น สุขภาพคนเพาะปลูก และคนกิน ก็จะดีกว่า หากว่าการที่คนๆหนึ่งนำเงินที่ทำมาหาได้มาเก็บไว้เพียงเพื่อ ให้พอจ่ายค่ารักษาพยาบาลในขั้นสุดท้าย จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควร

12 สารเคมีสะสม ปนเปื้อน อยู่ในส่วนไหนของข้าว
สารเคมีสะสม ปนเปื้อน อยู่ในส่วนไหนของข้าว สารเคมีต่างๆที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าว สามารถซึมผ่านเปลือกข้าวซึ่งเป็นเกราะกำบังเมล็ดข้าวไว้ จากนั้นจะจับตัวอยู่ที่เยื่อหุ้มเมล็ดข้าว ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าว่ามักจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ การซาวข้าวหรือการหุงต้มไม่สามารถล้างพิษ หรือทำลายสารเคมีออกได้ทั้งหมด

13 วิธีการตรวจหาสารปนเปื้อน
การตรวจต้องนำข้าวไปเข้าห้อง Lab ทางเคมี เพื่อตรวจหาสารเท่านั้น หรือรู้ว่าร่างกายเราสะสมสารพิษมาก และต้องมากพอประมาณจนถึงระดับที่ทำให้แสดงอาการทางร่างกายออกมา เช่น ทางผิวหนังผื่นคัน หรือทางระบบการทำงานของอวัยะที่เริ่มทำงานบกพร่อง ตับ ไต กระเพาะอาหารทำงานไม่ปกติ หรือโรคที่หาสาเหตุไม่พบ เราจึงเริ่มตระหนักถึงผลของสารต่างๆ ที่ร่างกายได้รับมาเรื่อยๆ เป็นผลจากการสะสมหลายปี ทีละเล็กทีละน้อย......อย่างไม่ตั้งใจ

14 การสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ขั้นตอนของการนำข้าว เข้าโรงสีของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เกษตรกรต้องนำข้าวไปสีเฉพาะโรงที่มีการสีข้าวอินทรีย์เท่านั้น สถานที่จัดเก็บต้องปลอดการปนเปื้อนสารเคมี ฉะนั้น การเลือกข้าวอย่างไรสำหรับตัวเรา และคนใกล้ตัว จึงเป็นเรื่องที่น่าคิด

15 ทางเลือกใหม่ สำหรับท่าน ความสะดวกที่คุณไว้วางใจ
ทางเลือกใหม่ สำหรับท่าน ความสะดวกที่คุณไว้วางใจ ลดขั้นตอนในการเตรียมอาหารเช้า สำหรับทุกคนในครอบครัว พ่อบ้านจะไปทำงาน ลุกๆจะไปโรงเรียน พ่อแม่สูงวัยอยู่กับบ้าน นึกถึง โอแคร์มีล ความสะดวกที่คุณไว้วางใจ

16 ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์
เทน้ำร้อนลงในถ้วย รอ 1 นาทีให้ข้าวดูดซึมน้ำ จากนั้น คนให้เข้ากัน จะได้ข้าวโจ๊กเนื้อเนียนละเอียด เหมาะสำหรับป้อนข้าวเด็กอ่อน หรือผู้สูงวัย คนวัยเรียน วัยทำงานที่ต้องเร่งรีบเดินทางให้ทันเวลา

17 ผสมกับซุปต่างๆ อาจใช้ซุปชนิดใดๆก็ได้ ที่ท่านชื่นขอบ เช่น ซุปเห็ด ซุปญี่ปุ่น ผสมในข้าวโจ๊กได้ทันที เพียงรอ 1 นาที คนให้เข้ากัน

18 ทานกับ กับข้าวอื่นๆ ทานกันอาหารต่างๆที่ทานกับข้าวต้ม เช่น
ปลาเล็กปลาน้อยทอด ไข่เจียว ยำไข่เค็ม สาหร่าย ถั่วลิสงคั่ว หมูแผ่น หมูหยอง แซลมอนหยอง ผักกาดดองผัดไข่ มะนาวหวาน ฯลฯ

19 ประโยชน์ที่ได้รับ ลดขั้นตอนการเตรียมอาหาร โดยไม่ต้องใช้เวลานานๆ
ในการตุ๋นข้าวให้ได้เนื้อละเอียดเนียนสำหรับ ลูกน้อย หรือผู้สูงวัย อิ่ม สบายท้อง ย่อยง่าย ไม่อึดอัด พกพาง่าย หากต้องการทานน้อย เทออกใช้เท่าที่คุณต้องการ ส่วนที่เหลือเก็บไว้ทานมื้ออื่นได้ ได้คุณค่าสารอาหารจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์

20 โจ๊กเนื้อละเอียด ความอร่อยที่คุณไว้วางใจ
โจ๊กเนื้อละเอียด ความอร่อยที่คุณไว้วางใจ

21 1 แพค บรรจุ 7 ซอง

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ก่อนอื่นขอทำความรู้จักกับข้าวชนิดต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเรา ดังต่อไปนี้ ข้าวหอมมะลิ คืออะไร ข้าวปลอดสารพิษ คืออะไร ข้าวเพื่อสุขภาพ คืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google