งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงกุ้งเชิงเศรษฐนิเวศน์ด้านพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงกุ้งเชิงเศรษฐนิเวศน์ด้านพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงกุ้งเชิงเศรษฐนิเวศน์ด้านพลังงาน
งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 14 มกราคม 2553 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี

2 อีกหลากหลายวิธี ... ลดต้นทุนด้านพลังงาน
E3Agro-Project E3Agro-Project อีกหลากหลายวิธี ... ลดต้นทุนด้านพลังงาน ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง งานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 13 มกราคม 2552 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี

3 ต้นกำลังที่ใช้กับ Aerator ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
E3Agro-Project E3Agro-Project ต้นกำลังที่ใช้กับ Aerator ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง มอเตอร์ไฟฟ้า 3 – 7.5 hp เครื่องยนต์ดีเซล 11 hp

4 อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Aerator
E3Agro-Project E3Agro-Project อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Aerator พูลเล่ย์ – สายพาน และ เกียร์ทดรอบ

5 อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Aerator
E3Agro-Project E3Agro-Project อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Aerator ชุดเกียร์เปลี่ยนทิศทาง

6 อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Aerator
E3Agro-Project E3Agro-Project อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ Aerator เพลาพร้อมชุดใบพัด

7 ผลการศึกษา กรณีมอเตอร์ไฟฟ้า
E3Agro-Project E3Agro-Project ผลการศึกษา กรณีมอเตอร์ไฟฟ้า 1. มอเตอร์ 3 แรงม้า สำหรับเพลาเดี่ยวสั้นและยาว มอเตอร์ 5 แรงม้า สำหรับเพลากากบาท มอเตอร์ 7.5 แรงม้า สำหรับเพลาขนาน 2. ประสิทธิภาพการทำงาน < 60 % 3. กำลังงานที่สูญเสียโดยเฉลี่ยประมาณ 50 % - 30 – 40 % เกิดที่พูลเล่ย์และเฟืองทดรอบ - 10 % เกิดที่ระบบเพลาของ Aerator

8 ผลการทดสอบความสามารถในการกวนน้ำของใบพัด
E3Agro-Project ผลการทดสอบความสามารถในการกวนน้ำของใบพัด Aerator Type m3/kWh Immersion (cm) / rpm 2.5/140 10/70 2.5/100 5/70 2.5/70 10/100

9 การเติม O2 ในน้ำด้วยเครื่องตีน้ำแบบใบพัด (Paddle wheel aerator)
ออกซิเจนที่มีในอากาศมี 21% โดยปริมาตร O2 O2 O2 O2 O2 ฟอง อากาศ O2 O2 O2 ละอองน้ำเป็นฝอย ผิวน้ำกระเพื่อม ช่วงเวลากลางวัน น้ำมี O2 > 6.5 mg/L (เกินจุดอิ่มตัว 100%)

10 การเปลี่ยนรูปพลังงานของมอเตอร์
ละอองน้ำเป็นฝอย ผิวน้ำกระเพื่อม

11 Three-phase induction motor
E3Agro-Project Three-phase induction motor

12 E3Agro-Project

13 E3Agro-Project

14 มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
E3Agro-Project มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ Eff. < 60 % Eff.  80 % 14

15 การต่อมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับเกียร์โดยตรง
E3Agro-Project การต่อมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับเกียร์โดยตรง 15

16 การใช้ VSD เพื่อการประหยัดพลังงานในมอเตอร์
E3Agro-Project การใช้ VSD เพื่อการประหยัดพลังงานในมอเตอร์

17 สรุปแนวทางการจัดการใช้พลังงานในฟาร์มกุ้ง :-
E3Agro-Project E3Agro-Project E3Agro-Project สรุปแนวทางการจัดการใช้พลังงานในฟาร์มกุ้ง :- 1. การหล่อลื่น ในระบบเพลาอย่างต่อเนื่อง 2. ปรับความลึกและความเร็วรอบใบพัดให้เหมาะสม 3. ใช้ขนาดต้นกำลังที่เหมาะสม 4. ใช้ต้นกำลังที่มีประสิทธิภาพ (ถ้าทำได้) 5. ใช้ VSD เพื่อควบคุมการใช้พลังงานมอเตอร์อย่างเหมาะสม 6. หลีกเลี่ยงการใช้ เพลาแบบขนานหรือ การจัดเรียงตำแหน่ง เพลาใหม่

18 การเลี้ยงกุ้งเชิงเศรษฐนิเวศน์ด้านพลังงาน
page 18

19 2. การจัดทำ “ฟาร์มกุ้งตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานเชิงพาณิชย์”
1. การเพิ่มความตระหนักและความสามารถในการ บริหารจัดการด้านพลังงานแก่ผู้เลี้ยงกุ้ง 2. การจัดทำ “ฟาร์มกุ้งตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงานเชิงพาณิชย์” 3. การส่งเสริมการใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

20 รายละเอียดผู้ติดต่อ คุณสุชาดา เมธีคุณาภรณ์
คุณสุชาดา เมธีคุณาภรณ์ สำนักความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) โทร , อีเมล์:


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงกุ้งเชิงเศรษฐนิเวศน์ด้านพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google