งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟุลไบรท์ : ไม่ใช่แค่ทุนเรียนโท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟุลไบรท์ : ไม่ใช่แค่ทุนเรียนโท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟุลไบรท์ : ไม่ใช่แค่ทุนเรียนโท
ฟุลไบรท์ : ไม่ใช่แค่ทุนเรียนโท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 19 มกราคม 2552 ฉัตรชัย อักษรศิลป์ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน

2 FULBRIGHT มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) FULL + BRIGHT?
HALF + (ไม่ค่อยจะ) BRIGHT? Thailand-United States Educational Foundation (TUSEF) มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

3 Senator James William Fulbright
“ To see the world as others see it and to allow for the possibility that others may see something that we have failed to see, or may see it more accurately. ” (Fulbright, 1989)

4 1 July 1950 (2493 B.E.) 60th Anniversary in 2010

5 Cultural Diversity Capsule
Awareness Appreciation Balance of own & other (U.S.)culture (ethnic/local VS national) Thai-ness Local Culture Thai-ness FB Philosophy Cultural Diversity Capsule (CDC Model)

6 Vision: Mutual Understanding Between Thailand and the U.S.
through academic exchanges Mission: Administration of grants for academic exchanges on the basis of transparency and retention of prestige for the Fulbright family

7 Funding US Gov. $ 875,000 /yr Thai Gov. 15 million baht/yr (+loan 3 million baht—current office)

8 Programs (20, including 3 for U.S.Embassy 40 grantees each way)
Undergraduate exchanges/Intensive Eng. Studies (M/D)/ junior research Mid-career social/ professional networks Scholar (lecture/research/ seminar/ American studies) Admin. Exchange English Language Teaching Assistantship Primary/secondary teachers group visits

9 Fulbright Programs in Thailand
Global Undergrad Intensive English Senior Specialists STP NCS OC Muslim World Visiting Scholars Visiting Scholars FLTA Students ECA HHH Scholars SIR Research U.S. Thai Thai TVS TUSEF Manage’t FB-ASEAN USED Students Scholars Special Admin ETA Interfaith Networking Partnership Outreach Junior On-request Others T.F.A. Alumni/ Grantees SUSI Lectures/ Talks Talk Series Special Talk Fulbright Programs in Thailand Study Visit

10 ฟุลไบรท์สำหรับชาวไทย
Open Competition Scholarship Program International Fulbright Science and Technology Award Program University Staff Development Program (only for UTCC) Hubert H. Humphrey Scholarship Program Junior Research Scholarship Program Thai Visiting Scholar Program New Century Scholar Program Scholar-in-Residence Program / Visiting Specialists Program (Muslim World) Foreign Language Teaching Assistant Program Fulbright-ASEAN Visiting Scholar Program Special Administrator Exchange Program Study of the U.S. Institutes Program* Global Undergraduate Exchange Program* Intensive English Study Program*

11 ทุนฟุลไบรท์สำหรับชาวอเมริกัน
Senior Specialist Program American Scholar Program English Teaching Assistantship Program Student/Research Program Research Grant Regional Travel Program

12 Fulbright Senior Specialist Program
2-6 สัปดาห์ ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่น บรรยายระยะสั้นๆ ให้คำปรึกษาหลักสูตร การเรียนการสอน มานุษยวิทยา โบราณคดี บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ การวางผังเมือง เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย บรรณารักษ์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐ-ประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สันติภาพศึกษา และอเมริกันศึกษา (ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลปะ การเต้นรำ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ดนตรี การละคร) เกษตรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

13 หน่วยงานที่เชิญ จะต้องออกค่าใช้จ่าย – ค่าที่พักระหว่างพำนักในประเทศไทย ค่าอาหาร และการเดินทางในประเทศ ฟุลไบรท์ทางสหรัฐ จะออกค่าใช้จ่ายเดินทางระหว่างประเทศ และค่าสมนาคุณวันละ 200 ดอลล่าร์สหรัฐ Fulbright Visiting Scholar Program 4-6 เดือน นักวิชาการอเมริกันสามารถสมัครมาทำงานกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้ ทุกสาขาวิชา สถาบันฯต้องติดต่อและสรรหานักวิชาการเอง และให้สมัครโดยตรงที่ Council for International Exchange of Scholars (CIES)

14 In-country Travel Program
ในกรณีที่มีนักวิชาการฟุลไบรท์ประจำอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยขณะนั้น ท่านสามารถเชิญนักวิชาการท่านนั้นมาเป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อบรรยาย หรือให้คำปรึกษาในหัวข้อที่เชี่ยวชาญที่คณะของท่านในระยะเวลาสั้นๆได้ หากนักวิชาการท่านนั้นว่างจากจากหน้าที่ประจำและยินดีรับเชิญไปบรรยาย โดยหน่วยงานของท่านต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายทีเกี่ยวข้อง Regional Travel Program หากท่านมีความประสงค์ที่จะเชิญนักวิชาการฟุลไบรท์ เพื่อทำกิจกรรมพิเศษช่วงสั้นๆ มูลนิธิฯ จะช่วยหาและประสานงานนักวิชาการได้ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และสถาบันฯเจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศ

15 Outreach Activities Co-host and Co-organizer with government offices,
universities, etc. Fulbright Talk Series Fulbright Special Talk Fulbright Study Visit Other activities, i.e. English Camp, Know Our Own Roots (plants, animals,…)

16 ทุนภายใต้สถานทูตที่ Fulbright Thailand ดูแลให้
American Studies – secondary/ university lecturers Global Undergraduate Exchange (1 semester/ 1 year) Intensive English (8 weeks)

17 ระดับอาจารย์ – ทำวิจัยหัวข้อที่สนใจสำหรับ อจ. ที่ได้ปริญญาเอก/ ประสบการณ์ 10 ปี+ (3-6 เดือน) – Thai Visiting Scholar -- ทำวิจัยด้านอุดมฯ (ร่วมกับนานาชาติ) -- สอนเกี่ยวกับไทย/ SE Asia ในสถาบันขนาดเล็ก/ กลางในสหรัฐ – Scholar-in-Residence 17

18 – เสวนาด้านความเชื่อกับผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ
-- สัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษาจากประเทศต่าง ๆ – Muslim World 18

19 Fulbright Visiting Specialists Program: Direct Access to the Muslim World
Teaching, lecturing, leading seminars, conducting workshops, consulting on curricula and programs, institutional relationship building, community outreach University faculty or professionals who hold Ph.D. or terminal degrees and who teach, lecture and publish in their home countries or locales who have demonstrated proficiency in English Fields Area studies, Arts, Business, Communications, Economics, History, Journalism, International Relations, Islamic Civilization and Studies, Law, Literature, Political Science, Religion, Sociology, Women’ Studies Program Duration 3 – 6 weeks

20 Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program
Non-degree program for mid-career professionals in Thai government and private organizations (currently employed by national, local or regional government units or universities or by private sector organizations with assurances of re-employment upon return) One year of non-degree study and practical work-related experience in the U.S. institutions Financial provision: Monthly maintenance allowance (US$1,300-1,900), book and supplies allowance, tuition and fees, round-trip international travel to host institution and special domestic travel to Washington D.C. for a special seminar, field trips, and conference fees

21 Program Fields Agricultural Development/Agricultural Economics
Communications/Journalism Substance Abuse Education Treatment and Prevention Economic Development Finance and Banking Educational Administration Planning and Policy HIV/AIDs Policy and Prevention Human Resource Management Law and Human Rights Natural Resources Environmental Policy Climate Change Public Health Policy and Management Public Policy Analysis and Public Administration Technology Policy and Management Trafficking in Persons Policy and Prevention TEFL Urban and Regional Planning

22 Eligibility for Applicants
Thai citizen in good health 28-58 years of age Have at least B (3.00) of undergraduate or good academic record of graduate level, if possessing a degree from the U.S., should have returned to Thailand for at least 7 years after the receipt of the degree Be in Thailand at the time of interview Have an outstanding record of professional accomplishments and leadership qualities Have a minimum of 5 years of progressively responsible professional experience in public service, in public or private sector organizations and agencies (an applicant should be in policy rather than research and technically oriented)

23 University teachers with no management or policy responsibilities are technically ineligible, except for teachers of English as a Foreign Languages and teachers in the field of Drug Abuse Prevention and Treatment TOEFL score at least 525 paper-based (195 CBT, 71 iBT) Application: March - June

24 Thai Visiting Scholar Competition
Offer grants to senior Thai scholars to lecture, pursue research or undertake special academic-related projects in the U.S. institutions Grant Period : 3-6 months Prefer to topics focus upon Thailand-U.S. relationship in political, economic, trade, legal, cultural, or educational affairs Application : June – Mid September

25 Benefits Round-trip international travel
Monthly stipend (US$2, ,900) Professional allowance Settling-in allowance (US$150) Health insurance Additional allowance (US$ per month) for qualified dependents who accompany the scholar for at least 80 percent of the grant period. Eligible dependents are spouse and children under 21)

26 Eligibility of Applicants
Thai citizen in good health ( not holding two country visas ) Physically present in Thailand at the time of interview have a doctorate degree in academic background with strong knowledge of English have at least 10 years of professional experiences at the university level (excluding period of study) be able to take leave from his/her home institution preferably not have had extensive experience in the U.S. during the previous 3 years be willing and able to serve as a resource person in the U.S.

27 Fulbright-Thailand Research Fund Junior Research Scholarship
Aim to develop the capabilities of Thai university staff members to gain 6 months of research experience in the U.S. as part of their doctoral dissertation requirements 2 grants under Fulbright – round-trip international airfare, monthly stipend, books and supplies allowance, and excess baggage allowance 5 grants under Thailand Research Fund (TRF) – full financial support Application : June – Mid September

28 be able to fully participate in the Foundation’s activities
TOEFL 525 or above paper-based (195 CBT, 70 iBT) obtain written confirmation (a letter of invitation) from a U.S. professors/scientist at the host institution that he/she will supervise the research be able to fully participate in the Foundation’s activities

29 Eligibility of Applicants
Thai citizen in good health ( not holding two country visas ) be a university staff member at a tertiary level institution who is undertaking graduate work at Ph.D. level in a Thai university (applicable for the one award under the Fulbright program) be recommended by his/her employer for consideration demonstrate strong academic performance at the graduate level have appropriate background to undertake the proposal they have outlined have the concurrence of the university Ph.D. program in which he/she is enrolled

30 International Fulbright Science and Technology
Award Program ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (3 ปี) ถือสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยเวลาสัมภาษณ์ สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 3.5 ขึ้นไป หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องทำงานในประเทศมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี TOEFL 237 (CBT) หรือ 92 (iBT), GRE 700 (Quantitative)

31 Eligible Fields of Study
Aeronautics, Astronomics/Aeronautical Engineering Astronomy/Planetary Sciences Biology Biomedical Engineering Chemistry Computer Sciences/Engineering Energy Engineering (Electrical, Chemical, Civil, Mechanical, Ocean and Petroleum) Environmental Science/Engineering Geology/Earth and Atmosphere Sciences Information Sciences (Engineering focus only) Materials Science/Engineering Mathematics Neuroscience/Brain/Cognitive Sciences Oceanography Public Health (theoretical research focus only) Physics

32 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ไม่เกิน 2 ปี)
Open Competition Scholarship Program ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ไม่เกิน 2 ปี) สัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยเวลาสัมภาษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเวลาสัมภาษณ์ สมัครเรียนได้เกือบทุกสาขา ยกเว้น ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.0 ขึ้นไป TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 (PBT), 213 (CBT) หรือ 80 (iBT)

33 The application set must be accompanied by:
a) a completed 4-page application form and 3 photocopies of the original application b) 4 photocopies of official and completed university transcript (s) for all years of academic study c) 4 photocopies of official and eligible TOEFL score report (printed score report from ETS website is not acceptable) d) 2 letters of recommendation in sealed envelopes e) 4 photocopies of CV (The Fulbright recommendation forms A and B are strictly used.)

34 The Foundation is open Monday through Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
The completed application and supporting documents (do not staple) can be sent by mail or by hand to the Foundation. They must reach the Foundation NO LATER THAN APRIL 20, 2009, to be eligible for consideration. The Foundation is open Monday through Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Download application and other forms at

35 COMPETITION SCHEDULE January 5 – April 20, 2009 Announcement of the Open Competition Scholarship Program Website: APRIL 20, DEADLINE FOR SUBMISSION OF COMPLETED APPLICATION AND SUPPORTING DOCUMENTS Late April – Early June 2009 Pre-screening applications by the Binational Review Committee Mid June Announcement of the pre‑screening results Late June Final interview by the Binational Selection Committee Early July Approval of successful candidates by TUSEF Board of Directors Mid July Announcement of successful candidates Late July Preliminary Orientation and University Application April – June Confirmation of candidates’ university placements Mid June Pre‑departure orientation July – August Departure of grantees

36 คำถามและปัญหาที่เกิดประจำ
TOEFL Score Report – 79 ได้มั้ย Two-year Residency Requirements No IELTS สถิติจำนวนผู้สมัคร สมัครเรียนคนละสาขาจะมีผลต่อการคัดเลือกมั้ย ขั้นตอนการสมัคร – คัดเลือก Pre-screen – Interview GRE ต้องการมั้ย? CGPA 2.99 สมัครได้หรือไม่

37 Categorized by fields of study
2009 Open Competition Scholarship Program Total 103 applications Categorized by fields of study

38 Categorized by fields of study from 2006-2009
Comparison of Open Competition Scholarship Program Categorized by fields of study from

39 Categorized by institutions
2009 Open Competition Scholarship Program Total 103 applications Categorized by institutions

40 ฟุลไบรท์กับการสร้างเครือข่ายต่างประเทศ
Cohost, Co-organizer American programs – Specialist, ETA การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสมัคร - Application forms การสอบภาษาอังกฤษ

41 ‘ได้’ อะไรแค่สมัครทุนฟุลไบรท์
ได้รู้จักตนเองดีขึ้น?

42 ได้รู้จักตนเองดีขึ้นจากอะไรบ้าง
- เพิ่มการรู้จักตนเองจาก กระบวนการเตรียมสมัคร..... การเขียน / สัมภาษณ์

43 ได้อะไรถ้าได้ทุนฟุลไบรท์
ได้หน้า ได้รู้จักตนเอง มีทักษะรับมือกับวัฒนธรรม ที่แตกต่างหลากหลาย

44

45 Meet with Fulbright Grantee
Directly learn and share with current Fulbright grantees

46 ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 21/5 ชั้น 3 อาคารไทยวา 1 (หน้าโรงแรมบันยันทรี) ถ. สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร โทรสาร เวลาทำการ - จันทร์-ศุกร์ – น.

47 Labor of Love Organize intelligent Don’t be afraid to ask
Grateful to motherland


ดาวน์โหลด ppt ฟุลไบรท์ : ไม่ใช่แค่ทุนเรียนโท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google