งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ขอเชิญร่วมงาน ” เปิดบ้านคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูองค์ราชันย์ สานสัมพันธ์พ่อลูก” วันที่ 2-3 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา น ภายในงานมีนิทรรศการความรู้ทางวิชาการ ผลงานของคุณครู และนักเรียนตามระดับชั้น และมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าร่วมมากมาย ขอเชิญท่านผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว

2 รายละเอียดการจัดกิจกรรม

3 บ้านรักษ์ชาติ ศาสน์กษัตริย์ “ภาษาและวัฒนธรรมไทย”
ห้องที่ 2 1. การเล่นเด็กไทย 2.บ่อบอลสำหรับให้คุณลูกลงไปหยิบไข่แล้วนำคำถามมาให้คุณพ่อตอบ ( ตอบถูกมีรางวัล) 3. มุมนักประดิษฐ์ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนช่วยกันประดิษฐ์ของเล่นจากกล่องนม (ป๋องแป๋ง) 4.มุมการละเล่นไทย หม้อข้าวหม้อแกง เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้า ไปเล่นตามบทบาทสมมติของตนเอง 5.มุมของเล่นไทย ปั้นดิน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เล่นกับลูกและสอนลูกให้รู้จักการละเล่นของสมัยโบราณ กิจกรรมผลงาน บ้านรักษ์ชาติ ศาสน์กษัตริย์ ระดับชั้นอนุบาล “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ห้องที่ 1 1. นิทรรศการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. การแสดงผลงานนักเรียน 3. ของเล่นเด็กสมัยโบราณ

4 กิจกรรมผลงานบ้าน ซื่อสัตย์สุจริต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องที่ 2 1. การแสดงความสามารถ นักเรียน 2. มุมประดิษฐ์การ์ดวัดพ่อ 3. มุมถ่ายภาพที่ระลึก 4. มุมประดิษฐ์ปลาจาก กระดาษสี 5. หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งชั้นเรียน “ ICT สารสนเทศ ” ห้องที่ 1 1. วีดีทัศน์ พระอัจฉริยะภาพ ในหลวงทางด้าน IT 2. นิทรรศการผลงานด้าน IT ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. ผลงานของนักเรียนชั้น ป.1 “ ICT สารสนเทศ ” ห้องที่ 1 4. เรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก การทำกิจกรรมใบงาน 5. มุมสาธิตการทำแซนด์วิช ของผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1

5 กิจกรรมผลงานบ้าน มีวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
“ ดนตรี ศิลปะ ” ห้องที่ 1 1. นิทรรศการ พระราชประวัติอัครศิลปิน 2. มุมถวายพระพร 3. นิทรรศการผลงานครูและนักเรียน 4. นิทรรศการภาพถ่ายพ่อลูก 5. นิทรรศการโชว์เครื่องดนตรี ห้องที่ 2 1. ของไทยต่าง ๆ จากผู้ปกครองเครือข่าย 2. ซุ้มบทเพลงพระราชนิพนธ์ 3. เกมต่อเพลงพระราชนิพนธ์ 4. ซุ้มพ่อลูก

6 กิจกรรมผลงานบ้าน ใฝ่เรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
“ การทูต – การต่างประเทศ ” ห้องที่ 1 1. นิทรรศการด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 2. ผลงานนักเรียนตุ๊กตาหอมแฟนซี 3. สื่อการเรียนรู้ของครู 4. ผลงานของหนูให้ความรู้มากมาย * สมุดเล่มเล็กก็มีเลข * พุทธสุภาษิตคิดได้ * จากนั้นสำคัญไฉน * อ่านแล้วพ่อ-ลูกผูกพัน * กังหันลมธรรมชาติ 5. เกมสานสัมพันธ์พ่อลูก

7 กิจกรรมผลงานบ้าน อยู่อย่างพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
“ คุณธรรม อัตลักษณ์ลูก ซ.ศ. ” ห้องที่ 2 พ่อแม่ครู อุ้มชูศิษย์ 1. สาธิตการทำพวงมาลัยจากการบูร 2. สาธิตการทำวิคส์แก้คัดจมูก 3. สาธิตการทำวุ้นแรนโบว์ “ คุณธรรม อัตลักษณ์ลูก ซ.ศ. ” ห้องที่ 1 พ่อหลวงผู้ทรงธรรม 1. พระราชประวัติในหลวง หลักทศพิธราชธรรม 2. ผลงานครูและนักเรียน “ คุณธรรม อัตลักษณ์ลูก ซ.ศ. ” ห้องที่ 3 พ่อลูก ผูกพัน เกมห่วงนี้เพื่อ

8 กิจกรรมผลงานบ้าน มุ่งมั่นในการทำงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
“ กีฬา - สุขภาพ ” ห้องที่ 1 1. นิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 2. กีฬาที่ทรงโปรด ( เรือมด ) 3. พ่อ ลูกร่วมประดิษฐ์ เรือมด 4. หัวใจสีแดงแทนความรัก “ กีฬา – สุขภาพ ” ห้องที่ 2 1. หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งชั้นเรียน ข้าวต้มเพื่อสุขภาพ 3. ผ่อนคลายสบาย ๆ กับการนวดฝ่าเท้า 4. กีฬาเพื่อสุขภาพพ่อและลูก

9 กิจกรรมผลงานบ้าน รักความเป็นไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
“ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ” ห้องที่ 1 1. ในหลวงกับพลังงาน 2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3. Power Point เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 4. Power Point เกี่ยวกับระบบ ต่าง ๆ ในร่างกาย 5. โครงการน้ำยาล้างจาน 6. ผลงานนักเรียน “ ทักษะชีวิต ” ห้องที่ 2 1. ข้าวไข่เจียวสมุนไพรเพื่อชีวิต ทำไมไข่อยู่ในครก 3. พืชสวนครัวกรอบอร่อย 4. น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

10 กิจกรรมผลงานบ้าน จิตสาธารณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
“ เกษตรกรพอเพียง ” ห้องที่ 1 1. สวนสมุนไพรรักษาโรค 2. ผ้าไหม ผ้าไทยของคนไทย 3. กิจกรรมเทิดพระเกียรติองค์ราชันย์ ห้องที่ 2 1. พ่อลูกร่วมใจจัดพานพุ่มเทิดพระเกียรติองค์ราชันย์ 2. แกะสลักกับความพอเพียง 3. ดวงใจนี้มีไว้เพื่อพ่อ 4. อาหารสมุนไพรดีมีความพอเพียง “ เกษตรกรพอเพียง ” ห้องที่ 1 4. โครงการในพระราชดำริ 5. โครงงานวิชาการ

11 กิจกรรมสินค้ามือสองเพื่อน้องพี่ กิจกรรมพระคัมภีร์สัญจร
1. ของดีมีคุณภาพ 2. ใส่ดีมีสตางค์ 3. ซื้อแล้วได้บุญ 4. ใส่แล้วสวย ใส่แล้วรวย 1. ขอพรนี้เพื่อพ่อ 2. พระวาจาเพื่อชีวิต 3. ลูกจูงพ่อต่อพระวาจา 4. พันธกิจของพระคริสตเจ้า 5. ผู้เลี้ยงแกะคือใคร 6. คำถามนี้เพื่อคุณ กิจกรรมโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษสู่สากล 1. ความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับภาษามีให้แบ่งปัน 2. โปรแกรมภาษา ก้าวสู่การเป็นสากล 3. อาเซียนมาแรง เมื่อการศึกษาเปิดเสรี 4. ภาษาพัฒนาได้ง่ายกว่าทิ่คิด หากฝึกฝน 5. English is the future

12 กลับไปด้วย.....เจอกันที่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
อย่าลืมมาพบกัน แล้วท่านจะได้รับ ความรู้ ความสนุก กลับไปด้วย.....เจอกันที่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google