งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท.
โดย สกท. 14 สิงหาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people

2 หัวข้อการนำเสนอ รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

3 รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น

4 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก
ของเดือนพฤษภาคม 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 19 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 223 โครงการ (คืนค้ำประกันแล้ว 679 โครงการ) กลุ่ม 1 ซ่อมแซมแล้วเสร็จ โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม โครงการ กลุ่ม 3 เสียหายเนื่องจากอุทกภัย/ โครงการ ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง 3.1 อยู่ระหว่างรองบประมาณ 3 โครงการ 3.2 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ 3.3 คืนค้ำประกันแล้วกำลังซ่อมแซม 4 โครงการ ความเสียหายจากอุทกภัย 3.4 คืนค้ำประกันแล้วกำลังสำรวจออกแบบ 1 โครงการ เพื่อแก้ไขความเสียหายจากอุทกภัย กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อมแซม โครงการ

5 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด 2 สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ * 3 สายแยก ทล บ.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม สกท. 4 สายแยก ทล.23 - บ.โสกน้ำขาว อ.กุดชุม จ.ยโสธร 5 สายแยก ทช.ชย บ.หนองปล้อง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

6 ทชจ.ร้อยเอ็ด ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ทชจ.ร้อยเอ็ด สายแยก ทล บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

7 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ทชจ.นครสวรรค์ สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

8 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สกท. สายแยก ทล บ.ปลาปาก อ. ปลาปาก จ.นครพนม

9 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สกท. สายแยก ทล.23 - บ.โสกน้ำขาว อ.กุดชุม จ.ยโสธร

10 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สายแยก ทช.ชย.4020 - บ.หนองปล้อง
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม ซ่อมแซมแล้วเสร็จ สกท. สายแยก ทช.ชย บ.หนองปล้อง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

11 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทช.ชบ – บ.มาบระหงส์ (ตอนที่ 2) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สทช.ที่ 3 2 สายแยก ทล บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 * 3 สายแยก ทล บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 4 สายแยก ทล.4 - บ.ควนนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สทช.ที่12 5 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17 * หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

12 สทช.ที่ 3 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สทช.ที่ 3 สายแยก ทช.ชบ – บ.มาบระหงส์ (ตอนที่ 2) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

13 สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สทช.ที่ 8 สายแยก ทล บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

14 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สทช.ที่ 8 สายแยก ทล บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

15 สทช.ที่ 12 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สทช.ที่ 12 สายแยก ทล.4 - บ.ควนนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

16 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สทช.ที่ 17 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

17 กลุ่มที่ 3.1 อยู่ระหว่างรองบประมาณ
ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 2 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 3 สายแยก ทล บ.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ทชจ. มหาสารคาม* หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

18 กลุ่มที่ 3.2 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
วื้อจัดจ้าง ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * หมายเหตุ : * ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

19 กลุ่มที่ 3.3 คืนค้ำประกันฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย รองบประมาณ
ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด 2 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 3 สายแยก ทล บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 4 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

20 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
กลุ่มที่ 3.3 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม ทชจ.ร้อยเอ็ด สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

21 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
กลุ่มที่ 3.3 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สทช.ที่ 8 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

22 สายแยก ทล.1289 - บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
กลุ่มที่ 3.3 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สทช.ที่ 8 สายแยก ทล บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

23 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
กลุ่มที่ 3.3 ภาพโครงการที่คืนค้ำฯ แล้ว กำลังซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สทช.ที่ 8 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

24 กลุ่มที่ 3.4 คืนค้ำประกันฯ แล้ว กำลังสำรวจออกแบบ เพื่อแก้ไขความเสียหายจากอุทกภัย
ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 3) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทชจ.เชียงราย

25 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

26 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น
สรุปการรายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว จำนวน 759 โครงการ คงเหลือ จำนวน 143 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 96 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 37 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 10 โครงการ

27 แยกตามประเภทของผิวทาง
ชนิดของผิวทาง ทั้งหมด ปกติ เสียหาย เล็กน้อย มาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 101 (94%) 5 (5%) 1 (1%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 694 (95%) 27 (4%) 9 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 60 (92%) (8%) (0%) รวม 902 855 37 10

28 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน มิ. ย
สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน มิ.ย. 55 กับ ก.ค. 55 มิถุนายน 55 เสียหายเล็กน้อย 34 โครงการ ( ) ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 15 โครงการ กรกฎาคม 55 เสียหายเล็กน้อย 37 โครงการ ( ) ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 18 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน มิ.ย. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหายมากในเดือน ก.ค. 55 1 โครงการ เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 19 โครงการ

29 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน มิ. ย
สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน มิ.ย. 55 กับ ก.ค. 55 ซ่อมแซมแล้ว 5 โครงการ มิถุนายน 55 เสียหายมาก 19 โครงการ ( ) คืนค้ำฯ แล้ว แต่ยังมี ความเสียหายจากอุทกภัย 5 โครงการ กรกฎาคม 55 เสียหายมาก 10 โครงการ ( ) อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 5 โครงการ อยู่ระหว่างรองบประมาณ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (อุทกภัย) 4 โครงการ เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 0 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน มิ.ย. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหายมากในเดือน ก.ค. 55 1 โครงการ

30 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน ก.ค. 55
หมายเหตุ : เดือน พ.ย. 55 และเดือน ธ.ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

31 ทชจ.พัทลุง ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก บ.น้ำตกไพรวัลย์ - บ.โคกไทร ความเสียหาย ผิวทางแตกร้าวรอยแตกหนังจระเข้ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

32 รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

33 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา
จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จำนวน 847 โครงการ สภาพปกติ โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว 759 โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม) 706 โครงการ (ส่งเอกสารภาพถ่าย ขาว-ดำ) โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน โครงการ สภาพเสียหาย โครงการ - เสียหายเล็กน้อย โครงการ - เสียหายมาก โครงการ

34 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรมทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google