งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนู Home Breaking News New Release Special Vacation Package Search Engine Left Folders Top Attractive Tickets Product & Package Promotional Package Special.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนู Home Breaking News New Release Special Vacation Package Search Engine Left Folders Top Attractive Tickets Product & Package Promotional Package Special."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนู Home Breaking News New Release Special Vacation Package Search Engine Left Folders Top Attractive Tickets Product & Package Promotional Package Special Vacation Package Create Your Own Air TicketHotel Booking Last Minute Deal รายละเอียด โรงแรม พร้อม ปุ่ม booking Product & Service Great Food, Good Price Fun Activities Easy Transportation Communication Day Tours Others BlogContact Us

2 Promotional Package Tour แยกให้เห็นชัดเจนว่าประกอบไปด้วย 2 หัวข้อหลัก Promotional Package Special Vacation Package แต่ละหัวข้อหลักก็จะมี Package ต่าง ๆ ของตนเองที่ถูกแอทไป โดยเรียง จากวันที่ในเดือนปัจจุบัน ไปถึงอันที่ไกลออกไป อันไหนที่เลยไปแล้วก็ ไม่ต้องนำมาแสดง Package ไหนที่สถานะเป็น “ เต็มแล้ว ” ให้นำมาขึ้นแสดงไว้หลังสุด เพื่อให้คนที่เดินทางสามารถเข้ามาเห็นรายละเอียดของ Package นี้ได้ แต่หากถ้าเลยวันและเดือนดังกล่าวไปแล้วก็หายไป

3 รายละเอียด Package ของเดิมที่ทำมาดีแล้วครับ แต่ละ Package ต้องมีปุ่มให้โหลด PDF รายละเอียดและราคารวมแบบเดิมของ พี่ต้น การกรุ๊ปของ Package คือหนึ่ง Package ที่จะโพสจะต้องเป็น Package ที่ รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เดียวกัน, บินสายการบินเดียวกัน, พักที่โรงแรม เดียวกัน แต่ราคาจะต่างกันไปตามช่วงเวลา ตัวอย่าง กรณีที่ Package เดียวกันแต่ มีหลายช่วงเวลาที่เดินทางในแต่ละ เดือน ในรายละเอียดของโรงแรม ให้ admin กรอก url ที่ต้องการจะ link ไป ซึ่งพี่ต้น อยากจะ link ไปยัง url ของหน้า hotel review ซึ่งจะไปอยู่ใน blog ครับ ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4 เดินทาง ไป 10 กพ 15 กพ 20 กพ 25 กพ เดินทาง กลับ 12 กพ 17 กพ 22 กพ 27 กพ ราคา 20,00014,00020,00025,000

4 การจอง Package Tour รายละเอียดที่ต้องการในการจองมีดังนี้ รายละเอียดของผู้จอง : ชื่อ / นามสกุล เบอร์โทร เบอร์แฟ็ค อีเมล์ เบอร์มือถือ ชื่อ Package ที่เลือก สายการบิน ( ตรงกับที่ระบุไว้ใน Package) กำหนดการเดินทางไป / กลับ ( ตรงกับ option ช่วงเวลาที่ให้เลือก ) ชื่อโรงแรม ( ตรงกับที่ระบุไว้ใน Package) ประเภทห้องพัก ( พักเดี่ยว, เตียงคู่, พักสามท่าน, เตียงเสริมเด็กอ่อน ) สามารถระบุจำนวนห้องที่ต้องการจองได้ จำนวนผู้เดินทาง : ผู้ใหญ่ / เด็ก, ชื่อตาม passport รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยยวกับผู้เดินทาง ประเภทอาหารที่ไม่รับประทาน : ให้กรอก โรคประจำตัว : ช้อมูลอื่น ๆ :

5 การจองโรงแรม (Hotel Booking) แต่ละโรงแรมต้องมีปุ่มให้โหลด PDF รายละเอียดและราคารวมแบบเดิม ของพี่ต้น รายละเอียดที่ต้องการในการจองมีดังนี้ รายละเอียดของผู้จอง : ชื่อ / นามสกุล เบอร์โทร เบอร์แฟ็ค อีเมล์ เบอร์มือถือ จำนวนห้องที่ต้องการจอง ประเภทของห้องพักที่ต้องการจอง วันที่ประสงค์จะเข้าพัก วันที่เช็คอิน / วันที่เช็คเอ๊าท์ จำนวนผู้เดินทาง : ผู้ใหญ่ / เด็ก, ชื่อตาม passport

6 การจองเครื่องบิน (Air Ticket booking) รายละเอียดที่ต้องการมีดังนี้ รายละเอียดของผู้จอง : ชื่อ / นามสกุล เบอร์โทร เบอร์แฟ็ค อีเมล์ เบอร์ มือถือ รายละเอียดของการจอง สายการบิน, เดินทางจากไหนไปไหน, ราคาโดยประมาณ วันที่ประสงค์จะเดินทาง เดินทางไป / เดินทางกลับ จำนวนผู้เดินทาง : ผู้ใหญ่ / เด็ก, ชื่อตาม passport


ดาวน์โหลด ppt เมนู Home Breaking News New Release Special Vacation Package Search Engine Left Folders Top Attractive Tickets Product & Package Promotional Package Special.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google