งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทและการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทและการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทและการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร ธิอ้าย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

2 บุคคลบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ

3 หมายถึง บุคคลที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวอวัยวะไม่สมส่วน  อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไป  กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ  เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรง  มีความพิการของระบบประสาท  มีความลำบากในการเคลื่อนไหว  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาในสภาพปกติและต้องอาศัยการฝึกฝน  การใช้เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์หรือต้องการเครื่องอำนวยความสะดวกเข้าช่วย

4 ลักษณะ/พฤติกรรมบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
ด้านร่างกาย มีอวัยวะไม่สมส่วน หรือแขน ขา ลีบ มีอวัยวะขาดหายไปและเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต มีการผิดรูปของกระดูกและข้อ มีลักษณะกล้ามเนื้อแขนขาเกร็ง มีลักษณะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง

5 ด้านการเคลื่อนไหว มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ทิศทางการเคลื่อนไหว และจังหวะการเคลื่อนไหว เช่น กระตุก เกร็ง ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง

6 ความบกพร่องทางร่างกาย ที่มักพบบ่อย ได้แก่
C.P. : Cerebral Palsy หมายถึง การเป็นอัมพาตเนื่องจากระบบประสาทสมองพิการหรือเป็นผลมาจากสมองที่กำลังพัฒนาถูกทำลาย อันเนื่องมาจากสมองขาดออกซิเจน เด็กCPมีความบกพร่องที่เกิดจากส่วนต่างๆ ของสมองแตกต่างกัน ที่พบคือ             1.1 Spastic (การเกร็งของแขนขา หรือครึ่งซีก) 1.2 Athetoid ลีลาการเคลื่อนไหวผิดปกติ จะควบคุมการเคลื่อนไหวและบังคับไปในทิศทางที่ต้องการไม่ได้ 1.3 Ataxia สูญเสียการทรงตัวการประสานงานของอวัยวะไม่ดี       1.4 แบบผสม (Mixed)

7

8 อาการบกพร่องทางร่างกาย ที่มักพบบ่อย (ต่อ)
2. กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscular Distrophy) เกิดจากประสาทสมองที่ควบคุมส่วนของกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆ เสื่อมสลายตัว ทำให้กล้ามเนื้อแขนขาจะค่อย ๆ อ่อนกำลัง เด็กจะเดินหกล้มบ่อย

9 โรคทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ (Orthopedic) ที่พบบ่อย ได้แก่
1 ระบบกระดูกกล้ามเนื้อพิการแต่กำเนิด เช่น เท้าปุก (Club Foot) กระดูกข้อสะโพกเคลื่อน อัมพาตครึ่งท่อนเนื่องจากกระดูกไขสันหลังส่วนล่างไม่ติด 2 ระบบกระดูกกล้ามเนื้อพิการด้วยโรคติดเชื้อ (Infection) เช่น วัณโรค กระดูกหลังโกง กระดูกผุ เป็นแผลเรื้อรังมีหนอง 3 กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้ออักเสบ มีความพิการเนื่องจากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

10

11 โปลิโอ (Poliomyelitis)
เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเข้าสู่ร่างกายทางปาก แล้วไปเจริญต่อมน้ำเหลืองในลำคอ ลำไส้เล็ก และเข้าสู่กระแสเลือดจนถึงระบบประสาทส่วนกลาง มีการอักเสบของไขสันหลังทำให้มีอัมพาตของกล้ามเนื้อแขนขา แขนหรือขาจะไม่มีกำลังในการเคลื่อนไหว

12 แขนขาด้วนแต่กำเนิด (Limb Deficiency)
รวมถึงเด็กที่เกิดมาด้วยลักษณะของอวัยวะที่มีความเจริญเติบโตผิดปกติ เช่น นิ้วมือติดกัน 3-4 นิ้ว มีแค่แขนท่อนบนต่อกับนิ้วมือ ไม่มีข้อศอก หรือเด็กที่แขนขาด้วน

13 6. โรคกระดูกอ่อน (Osteogenesis Imperfecta)
  เป็นผลทำให้เด็กไม่เจริญเติบโตสมวัย ตัวเตี้ย มีลักษณะของกระดูกผิดปกติ กระดูกยาวบิดเบี้ยวเห็นได้ชัดจากระดูกหน้าแข้ง

14 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ
บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลทำให้เกิดความจำเป็นต้อง ได้รับการศึกษาพิเศษ

15 ลักษณะ/พฤติกรรมบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
ด้านทางสุขภาพ อาการเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ผ่าตัด เป็นโรคเรื้อรังหรือมีภาวะผิดปกติของระบบต่างๆ

16 โรคเรื้อรังหรือมีภาวะผิดปกติของระบบต่างๆ
ระบบโลหิต เช่น ภาวะเลือดออกง่าย ธาลัสซีเมีย ระบบโรคหัวใจ เช่น หัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจรูมาติก ระบบไต เช่น โรคเนโฟรติก โรคไตเรื้อรัง ระบบประสาท เช่น อัมพาต สมองพิการ ลมชัก

17 โรคเรื้อรังหรือมีภาวะผิดปกติของระบบต่างๆ (ต่อ)
ระบบหายใจ เช่น หอบหืด โรคปอด ระบบภูมิคุ้มกันและภูมิแพ้ เช่น ข้ออักเสบ–รูมาตอยด์, Systemic Lupus Erythematosus (SLE) ระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน ระบบผิวหนัง เช่น เด็กดักแด้

18

19

20

21 แบบคัดกรอง บุคคลที่มีบุคคลที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

22

23

24 ด้านร่างกาย ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม ผลการวิเคราะห์ ใช่ ไม่ใช่ ๑
มีอวัยวะไม่สมส่วน หรือแขน ขา ลีบ มีอวัยวะขาดหายไปและเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต มีการผิดรูปของกระดูกและข้อ มีลักษณะกล้ามเนื้อแขนขาเกร็ง มีลักษณะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง

25 ด้านการเคลื่อนไหว ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม ผลการวิเคราะห์ ใช่ ไม่ใช่ ๖
มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ทิศทางการเคลื่อนไหว และจังหวะการเคลื่อนไหว เช่น กระตุก เกร็ง ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง ๑๐ ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง

26 ที่ ลักษณะ / พฤติกรรม ผลการวิเคราะห์ ใช่ ไม่ใช่ ด้านสุขภาพ ๑๑ มีความเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานาน และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น ๑๑.๑ ประสบอุบัติเหตุ ผ่าตัด เป็นต้น ๑๑.๒ เป็นโรคเรื้อรังหรือมีภาวะผิดปกติของระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ ระบบโลหิต เช่น ภาวะเลือดออกง่ายหยุดยาก ธาลัสซีเมีย ไขกระดูกฝ่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจรูมาติก ระบบไต เช่น โรคเนโฟรติก โรคไตเรื้อรัง ระบบประสาท เช่น อัมพาต สมองพิการลมชัก ระบบหายใจ เช่น หอบหืดโรคปอด ระบบภูมิคุ้มกันและภูมิแพ้ เช่น ข้ออักเสบ–รูมาตอยด์, SLE (เอสแอล อี) ระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน แคระ หรือโตผิดปกติ ระบบผิวหนัง เช่น เด็กดักแด้ เป็นต้น

27 เกณฑ์พิจารณา ด้านร่างกายและด้านการเคลื่อนไหว ด้านสุขภาพ
ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่ ๑ ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป ด้านสุขภาพ ถ้าตอบว่าใช่ข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป

28 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผลการคัดกรอง พบความบกพร่อง ไม่พบความบกพร่อง ความคิดเห็นเพิ่มเติม

29 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt ประเภทและการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google