งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 5 ชื่อกลุ่ม ; วายร้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 5 ชื่อกลุ่ม ; วายร้าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 5 ชื่อกลุ่ม ; วายร้าย

2 ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถป้องกันตนเองและผู้อื่นๆ ให้ปลอดภัยจากไข้หวัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถตรวจสอบสถานะการระบาดได้โดยใกล้ชิด

4 เนื้อหาหลักสูตร ข้อมูลทั่วไปไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อาการของโรค ข้อควรระวัง วิธีการติดต่อและคำแนะนำ

5 หากมีข้อสงสัย หรือ คำถาม ให้สอบถามได้ทันที

6 ไข้หวัดใหญ่หมู swine influenza ไข้หวัดใหญ่หมู คืออะไร ไข้หวัดใหญ่ในหมู เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจในหมู เกิดจาก influenza virus ชนิด A (type A) ปกติติดต่อรุนแรงแต่อัตราการตายต่ำ ในหมู ส่วนใหญ่จะระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวคล้ายๆการระบาดไข้หวัดใหญ่ในคน ส่วนใหญ่ชนิดของมันจะเป็น H1N1 (มี 4 ชนิดคือ H1N1 H1N2 H3N2 และ H3N1)

7 ไข้หวัดใหญ่หมูในคน คนสามารถติดไข้หวัดหมูหรือไม่?
มีการติดเชื้อประปรายได้บ้างในคนที่สัมผัสโดยตรงกับหมู มีการระบาดในคนสู่คนเมื่อปี 1988 ในรัฐวิสคอนซิล เป็นการติดต่อในวงจำกัดเท่านั้นคือจากคนเลี้ยงหมู สู่ญาติ การระบาดในช่วงหลังๆ มีมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2005

8 "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009"
ข้อมูลทั่วไป ชื่อทางการ “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ 2009 H1N1 ” ชื่อเรียกสั้นๆ ว่า "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009" ชื่อทางวิทยาศาสตร์ “Influenza A (H1N1)"

9 อาการโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้มีอาการคล้ายกันกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ธรรมดา  มีอาการ ไข้ เพลีย ปวดตามตัว ไอ ปวดหัวอาจมีท้องเสีย เจ็บคอ น้ำมูก อาเจียนในบางราย ส่วนใหญ่มีอาการน้อยและหายได้โดยไม่ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล 

10 ข้อควรระวัง สำหรับผู้ป่วยจำนวนไม่มากในต่างประเทศที่เสียชีวิต  มักเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคปอด หอบหืด  โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน เป็นต้น  ผู้มีภูมิต้านทานต่ำ  โรคอ้วน  ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี  เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี  และหญิงมีครรภ์ 

11 วิธีการติดต่อ คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ธรรมดา
คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ธรรมดา  ไม่สามารถติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากการกินเนื้อหมู

12

13

14 คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับผู้อื่น ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด

15 คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป (ต่อ)
รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ดื่มน้ำมากๆ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานาน โดยไม่จำเป็น ติดตามคำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

16 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่
หากมีอาการป่วยไม่รุนแรง เช่น ไข้ไม่สูง ไม่ซึม  และรับประทานอาหารได้  สามารถรักษาตามอาการด้วยตนเองที่บ้านได้  ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ควรใช้พาราเซตามอลเพื่อลดไข้ (ห้ามใช้ยาแอสไพริน)  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำมากๆ ควรหยุดเรียน หยุดงาน จนกว่าจะหายเป็นปกติ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

17 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องอยู่กับผู้อื่น  หรือใช้กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอ จาม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือ โดยเฉพาะหลังการไอ จาม หากมีอาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก หอบเหนื่อย  อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไปพบแพทย์

18 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร: กองควบคุมโรค สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ,  และ ต่างจังหวัด: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง กระทรวงสาธารณสุข

19 ถาม - ตอบ

20 ที่มา "โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน" (Government Contact Center) http://www.gcc.go.th

21 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 5 ชื่อกลุ่ม ; วายร้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google