งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย
“ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ” คืออะไร ? เป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในคน แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน ไม่พบว่ามีการติดต่อมาจากหมู สู่คน เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 (A/H1N1) ซึ่งเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบทั้ง ในหมูและในคน เป็นเชื้อที่เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของหมูเป็นส่วนใหญ่ และมีสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน และเชื้อไข้หวัดที่พบในนกด้วย ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเรียกชื่อโรคนี้ ในเบื้องต้นว่า “โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1 เอ็น1” ไปก่อน สุขบัญญัติ อาการ เป็นอย่างไร ? อาการใกล้เคียงกับอาการโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบตามปกติ เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ อาจมีอาเจียน ท้องเสียร่วมด้วย ถ้าร่างกายแข็งแรงจะทุเลา ภายใน 3-5 วัน ถ้ามีร่างกายอ่อนแอ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ อาการอาจจะรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นปอดบวมอย่างรุนแรง ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ติดต่อ ได้อย่างไร ? โรคนี้ติดต่อระหว่างคนสู่คนเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นอยู่แล้ว โดยเชื้อไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แพร่ไปยังผู้อื่นโดยการไอ หรือจามรดกันในระยะใกล้ชิด บางรายอาจจะได้รับเชื้อผ่านทางมือและสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ลูกบิดประตู โทรศัพท์ แก้วน้ำ ราวจับบันได สะพานหรือบนรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา โดยใช้มือที่ปนเปื้อนเชื้อแคะจมูก ขยี้ตา เป็นต้น จะ ป้องกัน การติดต่อได้อย่างไร ? ป้องกันด้วยการดูแลสุขภาพตนเองในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันโรคและภัย ต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการปฏิบัติตามแนวทางของสุขบัญญัติ ดังนี้ 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด ข้อปฏิบัติ * อาบน้ำให้สะอาดทุกวัน ใส่เสื้อผ้าที่ซักสะอาด ตากแดดให้แห้ง * ทำความสะอาดบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้สะอาด * ถ้ามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อยู่ในบ้านเดียวกันให้แยกเสื้อผ้าผู้ป่วย ซักต่างหาก ข้อห้ามปฏิบัติ * หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดหรือใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ โดยเฉพาะผู้มีอาการหวัด 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 3. ล้างมือให้สะอาด ก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่าย ข้อปฏิบัติ * ล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่ อย่างถูกต้อง ก่อนกินอาหาร หลังการขับถ่าย หลังการไอ จาม หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หรือสัมผัสสัตว์เลี้ยงทุกชนิด หลังใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หลังการเยี่ยมผู้ป่วย เมื่อกลับจากภารกิจนอกบ้าน * ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแทนถ้าไม่สามารถล้างมือด้วยน้ำและสบู่ได้ * ปฏิบัติ เป็นประจำจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ข้อห้ามปฏิบัติ * ห้ามใช้มือที่ไม่ได้ล้าง จับต้องใบหน้า ตา จมูก ปาก

2 ปฏิบัติสุขบัญญัติ ให้เป็นนิสัย ปลอดโรค ปลอดภัย ร่างกายแข็งแรง
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด ข้อปฏิบัติ * กินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อน ไม่ต่ำกว่า 70 ํC * กินผัก ผลไม้สด ทุกวัน * ใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกับผู้อื่น * เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ เช่น มีป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อหรือมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ * แยกภาชนะ เขียง สำหรับใช้กับอาหารดิบและอาหารสุกหรือผัก ผลไม้ ออกจากกัน ป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากอาหารดิบไปอาหารสุก ข้อห้ามปฏิบัติ * ห้ามกินอาหารสุกๆ ดิบๆ 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี ข้อปฏิบัติ * รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค ด้วยการ ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน วันละ 30 นาที ร่วมกับกินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้สด ดื่มน้ำสะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มสุรา 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ข้อปฏิบัติ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม ข้อปฏิบัติ * ในกรณีที่ป่วย หรือมีอาการไข้หวัด - สวมหน้ากากอนามัย - ใช้ผ้าสะอาดปิดปากหรือจมูกเวลาไอหรือจาม - ล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ - พักผ่อนที่บ้าน หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนหรือ สถานที่แออัดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ไหนบ้าง โทรศัพท์ หรือ ตลอด 24 ชม หรือ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ปฏิบัติสุขบัญญัติ ให้เป็นนิสัย ปลอดโรค ปลอดภัย ร่างกายแข็งแรง * หากพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ภายในบ้านหรือสถานที่ทำงานเดียวกัน ต้องรีบแจ้งสำนักงานสาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเข้าดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดทันที * ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโรค


ดาวน์โหลด ppt ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google