งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conference TB-HIV โรงพยาบาลหนองจิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conference TB-HIV โรงพยาบาลหนองจิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conference TB-HIV โรงพยาบาลหนองจิก
นำเสนอ โดย นางฟารีดา แมะเงาะ นายนูรูดิน แสงดี

2 ข้อมูลทั่วไป ID : ผู้ป่วยชายไทย อายุ 51 ปี อาชีพ รับจ้าง สถานภาพ หม้าย
อาชีพ รับจ้าง สถานภาพ หม้าย ภูมิลำเนา ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

3 ประวัติการเจ็บป่วย PH : โรคประจำตัว: DM+HIV ปฏิเสธประวัติแพ้ยา
รับบริการ ER วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา น. CC: อ่อนเพลีย ใจสั่นมา 2 วัน PI: 1 เดือนก่อนมา รพ. PT ใจสั่น อ่อนเพลีย ไปตรวจที่มาเลเซียแล้ว ได้ยาทาน 1 ครั้ง ทานไป 3 วัน เจ็บคอ ไอแห้งๆ ทานได้น้อย มีไข้ตอนเย็น Family History: พ่อ แม่ พี่สาว เป็น TB+DM PH : โรคประจำตัว: DM+HIV ปฏิเสธประวัติแพ้ยา

4 วินิจฉัยโรค ผล AFB : Neg/Neg/Neg (วันที่ 1,2,3 มิถุนายน 57)
วินิจฉัยโรค Pul TB M- วันที่ 7 มิถุนายน 57 ผล AFB : Neg/Neg/Neg (วันที่ 1,2,3 มิถุนายน 57) ผล X-ray : วันที่ 2 มิถุนายน 2557 infilltration

5 ประวัติการรักษา TB ผู้ป่วยเริ่มรักษาวัณโรค วันที่ 7 มิถุนายน 2557
ใช้สูตรยา 2HRZE/7HR ระยะเข้มข้น กินยา Rifafour 3 tab สิ้นสุดระยะเข้มข้น วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ผล AFB Neg / Neg (วันที่ 4,5 สิงหาคม 57) ระยะต่อเนื่อง กินยา Isoniazid(100mg) 3tab ,Rifampicin(300) 2 Cap

6 อาการทั่วไปหลังจากกินยา
ผู้ป่วยทานยาได้ดี ไม่มีแพ้ยา อาการไอลดลง มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ทานอาหารได้มากขึ้น มารับยาตรงตามนัด

7 การให้บริการที่คลินิก ARV
รับบริการ counselling เพื่อเจาะเลือด วันที่ 5 มิ.ย.57 (ผู้ป่วยใน) ปัจจัยเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ผู้ป่วยให้ประวัติว่าทราบผลการติดเชื้อจากคลินิกเอกชนที่มาเลเซียเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว เจาะ Anti HIV 5 มิ.ย. 57 ผล Reactive ให้คำปรึกษาแนะนำโครงการการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เจาะ CD4 วันที่ 11 มิ.ย.57 =320 cell. 21.4% รับบริการที่คลินิก ARV วันที่ 1 ก.ค.57 ฟังผล CD4 ผู้ป่วยอาการดีขึ้น แพทย์ F/U 5 wks.(5 ส.ค.57) เพื่อเตรียมความพร้อมทางจิตใจ เนื่องจากผู้ป่วยมีอารมณ์ฉุนเฉียว

8 ปัญหาอุปสรรค ผู้ป่วยมีความเชื่อเรื่องกรรมพันธุ์ เนื่องจากครอบครัวผู้ป่วย เคยมีประวัติเป็น TB คือ พ่อ แม่ และพี่สาว ผู้ป่วยมีโรคร่วม คือ DM เป็นมา 13 ปี ซื้อยากินเองที่มาเลย์ ผู้ป่วยเพิกเฉยในการรักษา HIV ผู้ป่วยมีอารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายในการรอคิวรับบริการ

9 แนวทางแก้ไขปัญหา ให้ความรู้และสุขศึกษาเรื่องโรควัณโรคและโรคเอดส์ ให้กับผู้ป่วยและญาติ เข้าใจถึงโรควัณโรคและโรคเอดส์ การติดต่อ รักษา และการป้องกันโรคที่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงเรื่องการกินยาร่วมกับยาเบาหวานได้ และให้รักษาโรคควบคู่กัน การใช้หลักศาสนามาใช้ควบคู่กับการรักษาคนไข้ ให้กำลังใจผู้ป่วย และการดูแลด้วยกับความเป็นกันเอง

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Conference TB-HIV โรงพยาบาลหนองจิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google