งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan

2 1. การจัดระดับสถานบริการจังหวัดสกลนคร
หนองคาย บ้านม่วง คำตากล้า เจริญศิลป์ วานรนิวาส อากาศอำนวย พังโคน สว่างแดนดิน พรรณานิคม วาริชภูมิ ส่องดาว นิคมน้ำอูน กุดบาก เมืองสกลนคร กุสุมาลย์ โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ เต่างอย ภูพาน M2 M1 นครพนม ศูนย์ความเชี่ยวชาญ ทารก ระดับ 2 มะเร็ง ระดับ 2 อุบัติเหตุ ระดับ 2 - หัวใจ (เครือข่ายกับ ศูนย์โรคหัวใจสิริกิติ์ อุดรธานี F1 A F3 มุกดาหาร กาฬสินธุ์

3 1 สาขาโรคหัวใจหลอดเลือดสมอง 2. สาขาทารกแรกเกิด 3. โรคมะเร็ง 4
1 สาขาโรคหัวใจหลอดเลือดสมอง 2.สาขาทารกแรกเกิด 3. โรคมะเร็ง 4. อุบัติเหตุ 5. 5 สาขา (สูติกรรม/ศัลยกรรม/อายุกรรม/กุมารเวชกรรม/กระดูก) 6. สาขา ตา ไต 7. สาขาทันตกรรม 8. สาขาจิตเวช 9. สาขา Primary care 10. สาขา NCD

4 เป้าประสงค์ : บริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน
เป้าประสงค์ : บริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน เป้าหมาย : 1. มาตรฐานการบริการ 2. เข้าถึงบริการ 3. ระยะเวลารอคอย 4. ลดอัตราป่วย 5. ลดอัตราตาย 6. ลดค่าใช้จ่าย

5 สภาพปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ร้อยละ ปี

6 สาขาโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง
ตัวชี้วัดหลัก : อัตราการตายจากหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 20/แสน ปชก. : อัตราตาย STEMI < 10 % : ได้รับ SK ภายใน 30 นาที > 80 % : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองลดลง บริการ ปัจจุบัน เป้าหมายการพัฒนา Stroke Fast Track รพศ.สน/รพร.สว่างแดนดิน วานรนิวาส 2557 พังโคน 2558 Warfarin clinic รพศ.สน/รพร.สว่างฯ/วานรฯ พังโคน 2557

7 สาขาหัวใจ (Stroke Fast Track)
บ้านม่วง คำตากล้า เจริญศิลป์ อากาศอำนวย วานรนิวาส สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

8 สาขาหัวใจ (ให้ยาละลายลิ่มเลือด)
รพศ.สน หรือ รพ.วานร บ้านม่วง คำตากล้า เจริญศิลป์ อากาศอำนวย วานรนิวาส สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

9 สาขามะเร็ง (คัดกรอง PAP SMER อายุ 30-60 ปี)

10 สาขาโรคมะเร็ง (คัดกรองมะเร็งเต้านม อายุ 30 -70 ปี)
ร้อยละ ปี

11 สาขาโรคมะเร็ง เป้าหมาย 1.ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ < 10% ภายใน ปี ตรวจพบมะเร็งเต้านม ระยะ 1 และ 2 >70% 3. ตรวจ Pap Smear > 80%(สะสมปี ) ตัวชี้วัดหลัก 1. อัตราตายด้วยโรคมะเร็งลดลง 2. อัตราป่วยโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด 3. สตรีอายุ ปี ตรวจ Pap smear > 20 %ต่อปี 4. สตรีอายุ ปี ตรวจเต้านม > 80 % 5. ประชาชน อายุ 40 ปี ได้ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 100% 6. ระยะเวลารอผลตรวจชิ้นเนื้อไม่เกิน 14 วัน

12 สาขาโรคมะเร็ง : การบริการและพัฒนา
ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ / Pap Smear /เต้านม : รพศ.สน/รพช/รพ สต.ทุกแห่ง ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ : รพศ.สน/รพ.พังโคน/รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ/รพ. บ้านม่วง เคมีบำบัด Lymphoma/Leukemia/ CA breast /CA colon: รพศ. สน. การพัฒนา มะเร็งต่อมลูกหมาก/มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ : รพศ.สน ปลายปี 2556

13 สาขาโรคมะเร็ง คำตากล้า บ้านม่วง เจริญศิลป์ อากาศอำนวย วานรนิวาส
สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

14 อัตราการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่ง

15 อัตราการบาดเจ็บด้วยอุบัติอื่นๆ

16 อัตราตายด้วยอุบัติเหตุจากการขนส่ง
ปี

17 อัตราตายด้วยอุบัติเหตุอื่นๆ
ปี

18 อุบัติเหตุ คำตากล้า บ้านม่วง เจริญศิลป์ อากาศอำนวย วานรนิวาส
สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

19 สาขาอุบัติเหตุ เป้าหมาย : ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินได้รับบริการด้วยระบบ EMS อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน : ลดอัตราตายจากอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดหลัก : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่ง ระยะสั้นลดลงปีละ 1 ต่อแสน ปชก. ระยะยาวลดลงน้อยกว่าปีละ10 ต่อแสน ปชก. : การตายใน รพ. ที่มีการให้ PS > 0.75 ตายน้อยกว่า 1% การบริการ : สร้างเครือข่ายกับ อปท. ผ่านการรับรอง 98.6% เปิดให้บริการ 65% : ประชาชนเข้าถึงบริการ การพัฒนา : กำหนดเครือข่าย รพ. : การเชื่อมโยงข้อมูล IS ในทุกระดับ

20 สาขาทารกแรกเกิด : อัตราทารกตายปริกำเนิด

21 สาขาทารกแรกเกิด : ทารกตายก่อนอายุครบ 1 ปี

22 สาขาทารกแรกเกิด : อัตราการขาดออกซิเจน ในทารกแรกเกิด

23 สาขาทารกแรกเกิด : น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

24 สาขาทารกแรกเกิด เป้าหมาย : ลดการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด : ลดการ Refer ออกนอกเครือข่าย ตัวชี้วัด :อัตราทารกตายปริกำเนิด ไม่เกิน 9 ต่อพันการเกิดมีชีพ : อัตราการขาด ออกซิเจนในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 30 ต่อพัน การเกิดมีชีพ : ทารกแรกเกิดน้ำหนัก < 2,500 กรัม ไม่เกิน 7% การบริการ :Node ทารกแรกเกิด – รพศ.สน/รพร.สว่าง/รพช.วานร/ รพช.พังโคน/รพช.อากาศ (รพ.ที่มีกุมารแพทย์) การพัฒนา : เปิด NICU ปี 2556 รพร.สว่าง 4 เตียง วานร 2 เตียง

25 ทารกแรกเกิด ดูแลตัวเอง คำตากล้า บ้านม่วง เจริญศิลป์ อากาศอำนวย
วานรนิวาส สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

26 สาขาสูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก
สูติกรรม เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ตัวชี้วัด : อัตรามารดาตายคลอดไม่เกิน 20/แสนการเกิดมีชีพ : อัตราทารกตาย ไม่เกิน 15/พันการเกิดมีชีพ : ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดไม่เกิน 5% การบริการ : ทุก รพ. ให้บริการคลอด การพัฒนา : การผ่าตัดหน้าท้อง รพร.สว่าง/บ้านม่วง/วานรนิวาส ถ้าไม่มีเลือด รพศ.สน

27 สูติกรรม คำตากล้า บ้านม่วง เจริญศิลป์ อากาศอำนวย วานรนิวาส สว่างแดนดิน
พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

28 ศัลยกรรม เป้าหมาย : ลดคิวผ่าตัดใน รพศ.สน (ทำหมัน/ไส้ติ่ง/ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง) : ลดการ Refer จาก รพช. รพศ.สน ตัวชี้วัดหลัก : ระยะเวลารอผ่าตัดไส้ติ่งน้อยกว่า 12 ชม. : การ Refer จาก รพช. รพศ.สน ลดลง 20 % (ระยะสั้น) ลดลง 50 % (ระยะยาว) การบริการ : การผ่าตัดทั่วไปใน รพ. ตามความพร้อมและศักยภาพ : เกิดศักยภาพ Refer ตามเครือข่าย การพัฒนา 1.รพช.ทุกแห่งผ่าตัดทำหมันได้ในปี 2557 (ปัจจุบัน M1 M2 F1) 2. โครงการผ่าตัดสัญจร รพ.โคกศรีสุพรรณ/วานรนิวาส 3. โครงการพัฒนาส่งผู้ป่วยกลับ รพช.

29 5 สาขา (ศัลยกรรม : ไส้ติ่ง)
บ้านม่วง คำตากล้า เจริญศิลป์ อากาศอำนวย วานรนิวาส สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน * พรรณนารับเฉพาะ พฤหัสบดีและศุกร์ เต่างอย

30 ศัลยกรรมกระดูก เป้าหมาย : การ Refer ผู้ป่วย รพศ.สน นอกเครือข่าย ลดลง ตัวชี้วัดหลัก : อัตราการส่งต่อผู้ป่วย Orthopedic ลดลง : อัตราการติดเชื้อ ร้อยละ 0 การบริการ : ……………………….. การพัฒนา : กำหนดเครือข่าย Orthopedic รพศ.สน รพร.สว่าง รพ.วานร ปี 2558

31 สาขา (ศัลยกรรมกระดูก)
บ้านม่วง คำตากล้า เจริญศิลป์ อากาศอำนวย วานรนิวาส สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

32 อายุรกรรม เป้าหมาย : การค้นพบผู้ป่วยได้เร็ว/วินิจฉัยได้/ดูแลรักษาได้รวดเร็ว ตัวชี้วัดหลัก : การวินิจฉัยภาวะ Sepsis ถูกต้องรวดเร็ว > 85 % การพัฒนา : การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและ Septic Shock - รพร.สว่าง/รพ.วานร ปี รพ.พังโคน ปี 2558

33 อายุรกรรม รพศ. สน หรือ รพ.วานร คำตากล้า บ้านม่วง เจริญศิลป์ อากาศอำนวย
วานรนิวาส สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

34 กุมารเวชกรรม เป้าหมาย : ……………………………. ตัวชี้วัดหลัก : การRefer ทารกตัวเหลือง รพศ. On photo ร้อยละ 0 : การทำ Blood exchange ใน รพศ.สน ลดลงจาก ปีที่ผ่านมา

35 กุมารเวชกรรม คำตากล้า บ้านม่วง เจริญศิลป์ อากาศอำนวย วานรนิวาส
สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

36 สาขา ตา ไต ตา เป้าหมาย : ประชาชนตาบอดจากต้อกระจกลดลง ตัวชี้วัดหลัก : ระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจกน้อยกว่า 30 วัน : ผู้ป่วย DM ได้ตรวจประสาทตา > 60 % : อัตราความชุกตาบอด Blinding Cataracts ,DR 0.59 % การบริการ : ตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วย DM : ผ่าตัดต้อกระจก การพัฒนา : เครือข่ายผ่าตัดตา รพศ./รพร./รพ.พระอาจารย์ฝั้น (1ครั้ง/เดือน)/ รพ.วานร 3 เดือน/ครั้ง : ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก วัน ภายใน ปี 2556

37 รพร.สว่างหรือรพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ
สาขาตา รพร.สว่างหรือรพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ บ้านม่วง คำตากล้า เจริญศิลป์ อากาศอำนวย วานรนิวาส สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

38 สาขา ตา ไต ไต เป้าหมาย : ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังลดลง
ตัวชี้วัดหลัก : ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังลดลง : ผู้ป่วยโรคไตมีภาวะแทรกซ้อนไม่เกิน ..... การบริหาร : รพช.มี CKD Clinic : ผู้ป่วย DM/HTได้รับการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง การพัฒนา : พัฒนา/เครือข่าย ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รพศ.สน/รพร.สว่าง/วานร/บ้านม่วง , รพ.พังโคน ปี 2557 : คิวบริการ HD ,CAPD มีคิว และปี 2558 ไม่มีคิว

39 สาขาไต (การล้างไตแบบ HD)
บ้านม่วง คำตากล้า เจริญศิลป์ อากาศอำนวย วานรนิวาส สว่างแดนดิน พังโคน กุสุมาลย์ ส่องดาว พรรณานิคม วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน โพนนาแก้ว เมืองสกลนคร กุดบาก โคกศรีสุพรรณ ภูพาน เต่างอย

40 สาขาทันตกรรม เป้าหมาย : ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม : ปัญหาการป่วยทางทันตกรรม ตัวชี้วัดหลัก : เด็กอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันน้ำนมผุไม่เกิน 60 % : นักเรียน ป1-ป6 มีฟันถาวรผุไม่เกิน 20 % การบริการ : ให้บริการทันตกรรมใน รพศ.สน/รพช.และรพ.สต.ที่มีทันตภิบาล (36 แห่ง) การพัฒนา : จัดบริการทันตสุขภาพโดยทันตแพทย์/ทันตาภิบาลใน ศสม.(6 แห่ง) : จัดบริการทันตสุขภาพ ใน รพ.สต. ปี 2557 = 42 แห่ง ,ปี 2558 = 20แห่ง : เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ใน รพศ.สน/รพช. :.ให้บริการฟันเทียม/ฝังรากฟันเทียม

41 สาขาทันตกรรม เด็กปราศจากฟันผุ

42 สาขาจิตเวช เป้าหมาย : ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแล ตัวชี้วัดหลัก : อัตราเข้าถึงบริการผู้ป่วยซึมเศร้า 31 % : ร้อยละ 50 ของ รพ.มีบริการสุขภาพจิต และจิตเวชเด็ก+วัยรุ่น : การฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 6.5 ต่อแสน ปชก. : ผู้ป่วยจิตเวชลามขังสามารถปลดโซ่ตรวน ได้ 50 % การบริการ : การตรวจ วินิจฉัยโรคทางจิตเวช -รพศ.สน : การติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ทำร้ายตนเอง การพัฒนา : รพช.ทุกแห่งจัดบริการสุขภาพจิต จิตเวชเด็ก+วัยรุ่น ให้คำปรึกษาใน ปี 2557

43 สาขา NCD เป้าหมาย : ผู้ป่วย DM/HT ลดลง ตัวชี้วัดหลัก 1.ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรอง DM/HT >90% 2 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดเสี่ยง > 50 % 3 หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ 3 แห่ง ต่อ รพช./รพ.สต. 4 ลดความแออัดการดูแลรักษาผู้ป่วย (รพ. 40% รพ.สต. 60 %) การบริการ : การตรวจคัดกรองผู้ป่วย DM/HT ให้แล้วเสร็จไตรมาสแรก การพัฒนา : การตรวจผู้ป่วย รพ.สต. : ดูแล รักษาผู้ป่วย DM/HT ที่มีภาวะแทรกซ้อน 100% : ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีเพิ่มขึ้น ปีละ : ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี

44 สาขาปฐมภูมิ เป้าหมาย 1. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน - ใกล้บ้าน ใกล้ใจ - ลดความแออัดใน รพ. 2. การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ลดลง ตัวชี้วัดหลัก 1.สัดส่วนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพ.สต. > 50 % 2. GP ใน รพ.ระดับ A M1 M2 F1 F2 ลดลง 30 % ภายใน 5 ปี

45 การบริการ : ให้ครอบคลุมกลุ่มวัย การพัฒนา : สนับสนุนอัตรากำลังให้ได้ตามเกณฑ์ 1 : 1,250 ปี 2556 = 129 แห่ง , ปี 2557 = 38 แห่ง : สนับสนุน NP ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง : สนับสนุน ทันตาภิบาล ประจำ รพ.สต. ปี 2556 = 4 แห่ง ปี 2557 = 42 แห่ง ,ปี 2558 = 22 แห่ง ,ปี2559= 4 แห่ง : พัฒนา ศสม. 6 แห่ง : สนับสนุน Computer : พัฒนาระบบการจัดเก็บ/วิเคราะห์ข้อมูล : พัฒนาระบบติดตามเยี่ยมบ้าน


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google