งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102 ผู้สอนครู ธีระพล เข่งวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102 ผู้สอนครู ธีระพล เข่งวา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102 ผู้สอนครู ธีระพล เข่งวา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เรื่องเหตุการณ์ สำคัญของมนุษยชาติ เรื่อง : ความขัดแย้งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง(2) ผู้สอนครู ธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์ สำคัญที่มีผลกระทบต่อสังคม โลก ครูธีระพล เข่งวา

3 สงครามระหว่างอิหร่าน-อิรัก Iran-Iraq War ค.ศ. 1948-1973
ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 ก.ย.1980 สาเหตุเกิดจาก :………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ครูธีระพล เข่งวา

4 1.ดินแดนบริเวณซัตอัล-อาหรับ (Shatt al-Arab)
4 1.ดินแดนบริเวณซัตอัล-อาหรับ (Shatt al-Arab) ครูธีระพล เข่งวา

5 1.ดินแดนบริเวณซัตอัล-อาหรับ (Shatt al-Arab)
5 1.ดินแดนบริเวณซัตอัล-อาหรับ (Shatt al-Arab) ครูธีระพล เข่งวา

6 1.ดินแดนบริเวณซัตอัล-อาหรับ (Shatt al-Arab)
6 1.ดินแดนบริเวณซัตอัล-อาหรับ (Shatt al-Arab) เป็นบริเวณที่บรรจบของแม่น้ำ ไทกรีส-ยูเฟรทีส เป็นทางเปิดสู่ทะเล เป็นทางขนส่งน้ำมันและสินค้า ส่งออก ครูธีระพล เข่งวา

7 อิรัก : ส่วนใหญ่เชื้อสายอาหรับ
7 2. ปัญหาเชื้อชาติ อิรัก : ส่วนใหญ่เชื้อสายอาหรับ อิหร่าน : เชื้อสายเปอร์เซีย ครูธีระพล เข่งวา

8 3. ปัญหาจังหวัดคูเซสถาน(Khuzestan) จังหวัดชายแดนของอิหร่าน
8 3. ปัญหาจังหวัดคูเซสถาน(Khuzestan) จังหวัดชายแดนของอิหร่าน ครูธีระพล เข่งวา

9 จังหวัดคูเซสถาน : แหล่งน้ำมัน
9 จังหวัดคูเซสถาน : แหล่งน้ำมัน ครูธีระพล เข่งวา

10 4. ความไม่พอใจระหว่างผู้นำทั้ง 2 ประเทศ
10 4. ความไม่พอใจระหว่างผู้นำทั้ง ประเทศ ครูธีระพล เข่งวา

11 11 ครูธีระพล เข่งวา

12 ใน ค.ศ.1987 : UN : มีมติให้อิหร่าน และอิรักยุติสงคราม
12 ใน ค.ศ.1987 : UN : มีมติให้อิหร่าน และอิรักยุติสงคราม ทั้งสองฝ่ายต่างหยุดยิงใน วันที่ 20 สิงหาคม 1988 ครูธีระพล เข่งวา

13 สงครามอ่าวเปอร์เซีย Persian Gulf War 1990-1991
13 สงครามอ่าวเปอร์เซีย Persian Gulf War ครูธีระพล เข่งวา

14 2 ส.ค.1990 : อิรักเคลื่อนกองกำลัง เข้าปิดล้อมคูเวต
14 2 ส.ค.1990 : อิรักเคลื่อนกองกำลัง เข้าปิดล้อมคูเวต หลังจากนั้นสหประชาชาติภายใต้การ นำของ... เคลื่อนกำลัง เข้าสู่ตะวัน ออกกลาง 27ก.พ.1991 สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ประเทศอื่นๆ ครูธีระพล เข่งวา

15 สงครามอ่าวเปอร์เซีย Persian Gulf War 1990-1991
15 สงครามอ่าวเปอร์เซีย Persian Gulf War ครูธีระพล เข่งวา

16 สงครามอ่าวเปอร์เซีย Persian Gulf War 1990-1991
16 สงครามอ่าวเปอร์เซีย Persian Gulf War ครูธีระพล เข่งวา

17 ผลกระทบของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
17 ผลกระทบของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง สภาพการเมืองของโลกตึงเครียด เปิดโอกาสให้ชาติมหาอำนาจเข้า แทรกแซง ครูธีระพล เข่งวา

18 ผลกระทบของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
18 ผลกระทบของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่าง รุนแรง เกิดก่อการร้ายไปทั่วโลก ครูธีระพล เข่งวา

19 19 ครูธีระพล เข่งวา

20 1. เอเชียตะวันออกกลางนั้นมีทำเลที่ ตั้งอยู่ที่ไหน
20 1. เอเชียตะวันออกกลางนั้นมีทำเลที่ ตั้งอยู่ที่ไหน ก. ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ มหาสมุทรแปซิฟิก ข. ระหว่างเอเชียเหนือและเอเชียใต้ ครูธีระพล เข่งวา

21 1. เอเชียตะวันออกกลางนั้นมีทำเลที่ ตั้งอยู่ที่ไหน
21 1. เอเชียตะวันออกกลางนั้นมีทำเลที่ ตั้งอยู่ที่ไหน ค. ระหว่างเอเชียใต้ และทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ง. ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและ มหาสมุทรอินเดีย ครูธีระพล เข่งวา

22 2. ประเทศใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มตะวัน ออกกลาง
22 2. ประเทศใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มตะวัน ออกกลาง ก. อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ภูฐาน สิกขิม ข. อิหร่าน อิรัก คูเวต ซีเรีย บาห์เรน ค. โอมาน คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ บาห์เรน เนปาล ง. ไม่ถูกทั้งสามข้อแรก ครูธีระพล เข่งวา

23 3. ตะวันออกกลางมีความสำคัญ อย่างใด
23 3. ตะวันออกกลางมีความสำคัญ อย่างใด ก. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ ข. เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญ ของโลก 3 ศาสนา ครูธีระพล เข่งวา

24 3. ตะวันออกกลางมีความสำคัญ อย่างใด
24 3. ตะวันออกกลางมีความสำคัญ อย่างใด ค. เป็นแหล่งเผชิญหน้าของสงคราม เย็น ง. เป็นประเทศเอกราชที่เกิดใหม่ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ครูธีระพล เข่งวา

25 3. ตะวันออกกลางมีความสำคัญ อย่างใด
25 3. ตะวันออกกลางมีความสำคัญ อย่างใด ก. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ ข. เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญ ของโลก 3 ศาสนา ครูธีระพล เข่งวา

26 4. ตะวันออกกลางมีความสำคัญทาง เศรษฐกิจอย่างไร
26 4. ตะวันออกกลางมีความสำคัญทาง เศรษฐกิจอย่างไร ก. แหล่งป่าไม้สมบูรณ์ ข. บ่ออัญมณี ค. แหล่งน้ำมันมหาศาลของโลก ง. แหล่งอุตสาหกรรมของโลก ครูธีระพล เข่งวา

27 27 5. ประเทศใดเป็นผู้ครอบครองดิน แดนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวทั้งหมด ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ก. ฝรั่งเศส ข. อังกฤษ ค. เยอรมนี ง. อิตาลี ครูธีระพล เข่งวา

28 6. เดือน ส.ค. 1990 ได้เกิดเหตุการณ์ อะไรขึ้น
28 6. เดือน ส.ค ได้เกิดเหตุการณ์ อะไรขึ้น ก. องค์การสหประชาชาติยุติสงคราม เปอร์เซีย ข. อิรักบุกคูเวตจนเป็นสงครามอ่าว ครูธีระพล เข่งวา

29 6. เดือน ส.ค. 1990 ได้เกิดเหตุการณ์ อะไรขึ้น
29 6. เดือน ส.ค ได้เกิดเหตุการณ์ อะไรขึ้น ค. อิหร่านส่งทหารเข้าอิรักเพื่อช่วย คูเวต ง. ซาอุดิอาระเบียยอมจำนนต่อทหาร อิรัก ครูธีระพล เข่งวา

30 6. เดือน ส.ค. 1990 ได้เกิดเหตุการณ์ อะไรขึ้น
30 6. เดือน ส.ค ได้เกิดเหตุการณ์ อะไรขึ้น ก. องค์การสหประชาชาติยุติสงคราม เปอร์เซีย ข. อิรักบุกคูเวตจนเป็นสงครามอ่าว ครูธีระพล เข่งวา

31 ก. การเผยแพร่ลัทธิการเมือง ข. ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติ
31 7. สาเหตุที่ทำให้ชาติมหาอำนาจเข้า มาแทรกแซงในภูมิภาคตะวันออก กลาง คืออะไร ก. การเผยแพร่ลัทธิการเมือง ข. ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติ ครูธีระพล เข่งวา

32 ค. การนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน ง. ความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์
32 7. สาเหตุที่ทำให้ชาติมหาอำนาจเข้า มาแทรกแซงในภูมิภาคตะวันออก กลาง คืออะไร ค. การนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน ง. ความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ และทรัพยากรน้ำมัน ครูธีระพล เข่งวา

33 พบกันใหม่ เรื่อง : เหตุการณ์ 11 ก.ย. 2001
33 พบกันใหม่ เรื่อง : เหตุการณ์ 11 ก.ย. 2001 ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102 ผู้สอนครู ธีระพล เข่งวา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google