งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health and Wellness Tourism in ASEAN (Euromonitor International 2012)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health and Wellness Tourism in ASEAN (Euromonitor International 2012)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health and Wellness Tourism in ASEAN (Euromonitor International 2012)
ข้อมูลจาก (Euromonitor International 2012)

2 ไทย 1. ภาพรวม - Hotel/Resort spas 449 แห่ง เพิ่มเป็น 550 แห่ง ปี 2016
- Health & wellness tourism ขยายตัว 6% จะขยายตัว 8% ถึงปี 2016 - Health Land ผู้นำ Stand alone spas 8 สาขา - Spa Cenvaree ผู้นำ Hotel/Resort spas 10 สาขา ใน Centara Hotel & Resort 19 แห่ง 2. แนวโน้ม - นักท่องเที่ยว 18 ล้านคนสร้างโอกาสรายได้ให้ สปา Medical tourism และกิจกรรมอื่น - ค่าใช้จ่าย Health & wellness ในไทยต่ำกว่าประเทศอื่น (ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น) - ค่าแรงต่ำ วัตถุดิบเหลือเฟือ บริการมาตรฐานสากล - ประเทศไทยเป็นที่ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างสมดุลกายใจ หลบหนาว - Medical tourism เป็นภาคขยายตัวสูงสุด 18% จุดหมายอยู่ที่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต - ผู้ให้บริการสปาส่วนใหญ่ คือ โรงแรม/รีสอร์ต หลายแห่งรวมบริการสปาในค่าห้องพัก 3. โอกาส - No sex trade ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้สปาไทย - Alternative medicine/Thai traditional medicinal herbs มีโอกาส ผู้คนค้นหา/เชื่อว่า Natural medicine จะไม่ทิ้งสารเคมีอันตรายในร่างกายเหมือน Standard medicine - Thai traditional herbs มีใน Spa products ทำให้สปาไทย/นวดไทยเป็นเอกลักษณ์ ที่แข่งขันได้กับสปาของประเทศอื่น

3 สิงคโปร์ 1. ภาพรวม - ตลาด Health & wellness tourism มูลค่า 1,300 ล้าน S$ ขยายตัว 2% - การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพิ่มจำนวน Health & wellness tourism ซึ่งตลาดจะขยายตัว 5% ถึงปี 2016 - Hotel/resort spas มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ตลาดขยายตัว 5% 2. แนวโน้ม - สิงคโปร์ได้รับความเชื่อถือด้าน Medical Hub of Asia ทำให้ Medical tourism ขยายตัว 3% ต้นทุนค่ารักษาต่ำกว่าใน US หรือ UK - ภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน ทำให้ผู้บริโภคหาคูปองสปาออนไลน์และซื้อเป็นกลุ่มเพื่อลดราคา - สปาส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรเครดิต หรือเทศกาลต่างๆ เช่น วันแม่ คริสตมาส ปีใหม่ - Banyan Tree Spa ซึ่งได้รับรางวัลสปายอดเยี่ยมแห่งเอเชีย เปิดสาขาแรกที่ ชั้น 55 Marina Bay Sands ในปี 2011 3. โอกาส - ตลาดขยายตัวต่อเนื่อง ผู้คนใช้บริการสปาเพื่อผ่อนคลายและบรรเทาความเครียด - Medical tourism จะขยายตัว 6% ถึงปี 2016 เพราะโรงพยาบาลมีพื้นฐานดี อุปกรณ์ ทันสมัย เป็นที่ดึงดูดผู้ใช้บริการในภูมิภาค

4 มาเลเซีย 1. ภาพรวม - โรงแรม/รีสอร์ตสปา เพิ่มขึ้นจาก 130 เป็น 145 แห่ง แสดงความต้องการสปาเพิ่มขึ้น - ตลาด Health & Wellness มูลค่า 2,400 ล้านริงกิตมาเลเซีย ขยายตัว 11% - ต้นทุนต่ำและการพัฒนาสถานประกอบการทำให้มีความต้องการ Medical tourism มากขึ้น - Destination spas รายได้ขยายตัวสูงสุด 11% ผู้นำ The Banjaran HotSprings Retreat - มี Organic spa แห่งแรกในโลก คือ The Chateau ที่ Berjaya hills กรกฎาคม 2011 - รายได้จาก Medical tourism ขยายตัว 18% 2. แนวโน้ม - โรงพยาบาลเอกชนตั้ง International Patients Unit เพื่อให้มีคุณสมบัติในการยกเว้นภาษี - รัฐบาลอนุญาตให้โรงพยาบาลใช้รถพยาบาลของตนรับ-ส่งคนไข้จากสนามบิน - คนไข้เพิ่มขึ้นจาก อินโดนีเซีย กัมพูชา บังคลาเทศ เวียดนาม - Malaysia Airline System Bhd (MAS) ร่วมมือกับ Tropicana Medical Centre, TMC Life Science Bhd (TMC) จัด Medical package, MAS Holidays ให้ลูกค้าสายการบิน รวมการตรวจสุขภาพ ห้องพัก เดินทาง ซึ่งส่งผลให้ใช้บริการอื่นตาม 3. โอกาส - Health & wellness จะขยายตัว 12% ถึงปี 2016 Medical tourism ขยายตัว 21% - โรงแรมรวมบริการสปาในค่าห้องพัก หลายแห่งเพิ่มเงินลงทุน รับนักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างชาติ ที่มองหาสินค้า/บริการเพื่อสุขภาพช่วงวันหยุด ซึ่งมีสปารวมอยู่ด้วย

5 อินโดนีเซีย 1. ภาพรวม - ตลาด Health & wellness tourism มูลค่า 1,077,000 ล้าน RP ขยายตัว 7% - ความสนใจด้านสุขภาพและการผ่อนคลายทำให้ต้องการบริการด้านสปา - ผู้ให้บริการมีจำนวนมากแต่หลากหลายและเป็นรายเล็ก ไม่มีผู้มีบทบาทเด่น 2. แนวโน้ม - Health & wellness tourism ยังไม่พัฒนา นิยมเฉพาะผู้มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป ผู้อาศัยในเมืองใช้บริการสปาในช่วงท่องเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ในชนบท - Medical tourism รู้จักน้อยมาก เมื่อมีปัญหาสุขภาพจะไปรักษาที่สิงคโปร์หรือมาเลเซีย - ชาวต่างชาติใช้บริการสปามากกว่าคนท้องถิ่น ผู้ให้บริการ คือ Hotel/Resort spas 3. โอกาส - คนอินโดนีเซียรายได้ระดับกลางขึ้นไป Day spa เป็นที่น่าสนใจสำหรับคนอินโดนีเซีย มากกว่า เนื่องจากปัจจัยด้านราคา - รัฐบาลตั้งเป้าหมายอินโดนีเซียเป็น Global health & wellness tourism destination - Hotel/resort spas ความต้องการยังขยายตัวต่อเนื่อง

6 ฟิลิปปินส์ 1. ภาพรวม - ตลาด Health & wellness tourism มูลค่า 60,800,000 ล้าน PS ขยายตัว 15% Medical tourism 68% ของ Health & wellness tourism ขยายตัว 16% - สปาขยายตัว 19% ใช้นวัตกรรมสินค้า Online marketing, e-commerce ส่งเสริมการขาย เช่น The Farm (San Benito), Badian Island Resort and Spa, Le Spa Sofitel ใช้สินค้านำ สปาอื่นๆ ลดราคา แพกเกจ แถลงข่าว เข้าร่วมงาน จัดประชุม หาพันธมิตร ร่วมกับศูนย์สุขภาพครบวงจร อาหารสุขภาพ 2. แนวโน้ม - นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้บริการ ขยายตัวมากจากการลงทุนและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ - ลูกค้า Medical tourism ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ยุโรป จีน สหรัฐฯ ตะวันออกกลาง (ซาอุดิอารเบีย คูเวต กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน) บริการ Niche market เช่น Micronesia, Papua New Guinea, Guam, Palau, Nauru - บริการทำฟัน รักษามะเร็ง โรคตับ ทางเดินอาหาร และอื่นๆ - สปาได้ลูกค้าในประเทศเพิ่มมาก จากจำนวนสปาที่ได้มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมาก - รัฐบาลออก CEMT Resolution No กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและ คุณสมบัติของ Spa therapists ในสปาและซาวน่า - สปาในพื้นที่ห่างไกลยังมีปัญหาการเดินทางไปถึง ไม่มีถนน 3. โอกาส - ตลาด Health & wellness ขยายตัว 17% ถึงปี 2016 สปาและ Medical tourism 19% - Open Skies Policy จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รายได้ ต้นทุนยังต่ำ ทั้งการรักษาพยาบาล และสปา

7 เวียดนาม 1. ภาพรวม - ตลาด Health & wellness tourism มูลค่า 2,700,000 ล้าน VND - มีเฉพาะสปาให้บริการ Medical tourism ยังไม่พัฒนา - Hotel/Resort spas เป็นผู้ให้บริการหลักสำหรับสปา 2. แนวโน้ม - นิยมเฉพาะผู้มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป และนักท่องเที่ยวต่างชาติ - ส่วนใหญ่เปิดให้บริการในเมืองหลวง ฮานอย และเมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ - สปาระดับหรูจะให้บริการด้วยสินค้าและเครื่องสำอางแบรนด์สากล เช่น L’Occitane, Lamer, Deborah, Shiseido, Dermalogica, L’Oréal - มีสปาที่ไม่ได้มาตรฐานเปิดให้บริการมาก เนื่องจากรัฐบาลควบคุมไม่ทั่วถึง พนักงานขาดการอบรม จุดดึงดูด คือ ค่าบริการถูกกว่า Hotel/Resort spas 3. โอกาส - ตลาดยังขยายตัว 16% ถึงปี 2016 - จำนวน Hotel/Resort spas จะเพิ่มเป็น 217 แห่งในปี 2016

8 เปรียบเทียบ Spa & Wellness ประเทศต่างๆ ในอาเซียน
รายการ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม (ล้านบาท) (ล้าน S$) (ล้าน RM) (ล้าน RP) (ล้าน PS) (ล้าน VND) จำนวน Hotel/Resort spas (แห่ง) 449 52 145 445 92 104 รายได้จาก Health & Wellness tourism 63,038.1 1,285.4 2,381.6 1,076,600.0 60,819.9 2,744,100.0 - Medical tourism 12,749.5 430.5 631.4 - 41,183.4 - Spas 14,872.6 21.4 413.1 4,496.1 - Destination spas 3,160.0 34.5 330,900.0 1,046.6 - Hotel/Resort spas 9,589.3 265.7 617,700.0 3,049.4 2,414,500.0 - Other spas 2,123.3 113.0 128,000.0 400.1 359,500.0 - Other health & wellness tourism 35,416.0 833.5 1,337.1 15,140.4 จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ (ล้านครั้ง) 75.57 0.11 57.72 68.02 16.96 33.31 - ใช้บริการสปา 5.14 0.70 2.58 0.58 1.27 สัดส่วน 6.80% 0.00% 1.22% 3.80% 3.40% - อื่นๆ 70.43 57.01 65.44 16.38 32.40 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านครั้ง) 18.44 19.95 25.64 7.76 3.94 5.58 5.64 0.01 0.56 1.86 1.28 1.09 30.58% 0.26% 2.20% 24.00% 32.50% 19.50% 12.80 19.90 25.08 5.90 2.66 4.49

9 รูปแบบการค้าบริการตามนิยาม GATS ประเทศไทย สหภาพเมียนมาร์
ประเทศไทย สหภาพเมียนมาร์ Mode 1 (Cross-border Supply) : การให้บริการข้ามพรมแดน Mode 2 (Consumption Abroad) : การเดินทางไปบริโภค ในต่างประเทศ Mode 3 (Commercial Presence) : การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ ในต่างประเทศ Mode 4 (Presence of Natural Person) : การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา

10 การเปิดตลาดบริการสปา/นวดไทย
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ไม่มีข้อผูกพันในสาขานี้

11 การลงทุน/จัดตั้งกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจในอาเซียน 1/2
- พิจารณากฎหมายลงทุน - วิธีการลงทุน/จัดตั้งกิจการ 1. ขออนุมัติโครงการลงทุนต่อคณะกรรมการลงทุน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2. จดทะเบียนตั้งบริษัท ดำเนินธุรกิจลักษณะต่าง เช่น แต่งตั้งบุคคล/ผู้ประกอบการ เป็นตัวแทนธุรกิจ ตั้งสำนักงานสาขา 3. กิจการเจ้าของคนเดียว/กิจการร่วมทุน - รูปแบบการลงทุน - ถือหุ้น 100% โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน - ร่วมทุนกับเอกชนหรือรัฐบาล ตามสัดส่วนเงินลงทุนที่กำหนด - ดำเนินกิจการตามเงื่อนไขสัญญา ประเภทธุรกิจที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข - เงินลงทุนขั้นต่ำ ภายใต้ Foreign Investment Law - สิทธิของนักลงทุน นักลงทุนต่างชาติสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้หรือไม่ - ขายหุ้นทั้งหมด/บางส่วนให้นักลงทุนต่างชาติ/พลเมือง/บริษัทต่างชาติ/บริษัท - ส่งผลกำไรและเงินปันผลกลับประเทศตนได้โดยไม่ต้องแปลงสัญชาติ - การแต่งตั้งบุคคล เพื่อดำเนินการต่างๆ มีเงื่อนไขอย่างไร

12 การลงทุน/จัดตั้งกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจในอาเซียน 2/2
- สิทธิประโยชน์ด้านภาษี - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ครั้งแรกกี่ปี ขยายได้กี่ปี กี่ครั้ง เพิ่มทุนกี่ปี - ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบ - ลดหย่อนภาษีกี่ % ของกำไร สำหรับธุรกิจส่งออก/ธุรกิจบริการ - ได้สิทธิในการลดหย่อนค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ - ได้สิทธิยกเว้นภาษีหากขาดทุนติดต่อกันกี่ปีหรือไม่ - อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล - ภาษีเงินได้นิติบุคคลกี่ % ของกำไรสุทธิ - อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายกี่ % ขึ้นกับประเภทการจ่ายเงินอย่างไรบ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชาวต่างชาติ (นักลงทุน ลูกจ้าง) - ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศนั้น (Resident foreigners) เสียภาษีกี่ % - มีถิ่นพำนักในประเทศนั้น (Resident foreigners) เสียภาษีกี่ % - การค้ำประกัน มีเงื่อนไขอย่างไร หากไม่ดำเนินธุรกิจแล้วรัฐบาลจะยึดกิจการไปหรือไม่ - สิทธิในการใช้ที่ดิน นักลงทุนต่างชาติสามารถ - เป็นเจ้าของที่ดินได้หรือไม่ - ขอเช่าที่ดินจากรัฐบาล หรือเอกชนที่รัฐบาลสนับสนุน ระยะเวลาเช่ากี่ปี ต่อสัญญา ได้หรือไม่ กี่ครั้ง ครั้งละกี่ปี พิจารณาจากเงื่อนไขใด

13 พยากรณ์แนวโน้มสปาและเวลเนสในตลาดโลก 2013 โดย SpaFinder® Wellness
1. Healthy Hotel 6. Color Self-Expression 2. Mindfulness Massage 7. Inclusive Wellness 3. Earthing Label-Conscious Fitness 4. Spa Genomics Men: From Barbers to Brotox 5. Ancient Revivals 10. Where the Jobs Are

14 1. Healthy Hotel - การเดินทางเพื่อพักผ่อนและเพื่อเจรจาธุรกิจ บางครั้งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น รับประทานมากเกินไป ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไป นอนน้อยเกินไป - ผลจากการสำรวจสุขภาพคนทั่วไปในปัจจุบัน ผู้ใหญ่ 1 ใน 2 มีน้ำหนักเกิน และผู้ใหญ่ 1 ใน 6 เป็นโรคอ้วน บุคคลทั่วไปเริ่มให้ความสนใจป้องกันโรคเรื้อรังจากภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนถึง 60% ของการป้องกันโรคทุกประเภท - มีนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นถึง 40% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด - Healthier business travel บริษัทใหญ่ที่ออกค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพให้พนักงาน มีต้นทุนค่าประกันสุขภาพสูงถึง 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายด้านการจ้างงานทั้งหมด ทำให้บริษัทต้องการ Wellness program สำหรับพนักงานและลูกจ้าง ทำให้มีความต้องการการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีมากขึ้น - Hotel serve up health and wellness everywhere โรงแรมทั้งหลายพยายามเพิ่มโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีบรรยากาศที่ส่งเสริมสุขภาพทั่วโรงแรมให้เป็นประสบการณ์ที่ดีกลับไป

15 2. Mindfulness Massage and More
นวดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ นวดสวีดิช นวดไทย นวดชิอัตสึ นวดประคบหินร้อน เป็นทางเลือกการนวดเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยการผสมผสานวิธีการที่มีประสิทธิผล 2 วิธี คือ เทคนิคการสร้างความสงบในจิตใจ และทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลต่างๆ ที่มีความเครียดได้ผ่อนคลายอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น การดำเนินการเพื่อตอบสนองแนวโน้ม โรงแรม สปาในโรงแรมจัดโปรแกรมให้บริการแก้ปัญหาเฉพาะด้านและสร้างสรรค์มากขึ้น เช่น - Mindfulness Massage - Mindfulness & Meditation Program - Mindful Fitness

16 3. Earthing ทั้งสมองและร่างกายมนุษย์พึ่งพาธรรมชาติมาแต่ดึกดำบรรพ์ เช่น - แสงอาทิตย์ให้วิตามินดี ซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพของสมอง - การนอนหลับและวงจรการตื่นขึ้นอยู่กับแสงธรรมชาติในช่วงเวลากลางวันและความมืดยามค่ำคืน แต่ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันถูกตัดขาดจากธรรมชาติ อาศัยอยู่ในเมืองและตึกคอนกรีต จนเกิดภาวะ Nature Deficit Disorder การได้สัมผัสพื้นดินด้วยเท้าเปล่าจะช่วยกระตุ้นกระแสไฟฟ้าธรรมชาติในร่างกาย ช่วยลดโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบ ลดอาการเจ็บปวดบางอย่าง และช่วยให้กระแสโลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น Earthing นำใช้ในสปาเพื่อให้บริการลูกค้าได้สัมผัสธรรมชาติมากขึ้น เช่น - ด้านสถานที่ Magical treetop massage, Tented spa in raw wilderness, Less piped-in nature sounds, More real nature - บริการสปา Poolside, In the forest, On the beach massages/ treatment, Barefoot spas - บริการ/กิจกรรมอื่นๆ Hiking, Rafting, Horseback riding, Stargazing, Outdoor fitness/gym, Outdoor equipment, Jungle yoga/fitness, Digital detox, Natural food

17 4. Genomics & Spa - ตรวจยีนด้วยวิทยาการสมัยใหม่เพื่อแก้ปัญหาในระดับยีน ซึ่งแม่นยำกว่า การป้องกัน โดยใช้ยา ค่าตรวจในสหรัฐ ประมาณ 1,000 ดอลลาร์ต่อครั้ง - ดำเนินการใน Medical Spa และฟิตเนส ที่มีบริการตรวจ Nutrigenomic เพื่อวางแผนปรับการกินให้ดีที่สุดต่อสุขภาพ ควบคู่กับการออกกำลังกายโดยมีผู้ฝึกสอน - ตรวจวัดอายุที่แท้จริงของเซลล์ ตรวจโดยวิธี Saliva-based โดยแพทย์ - นำผลการตรวจ มาปรับพฤติกรรมการกินอยู่

18 5. Authentic Ayurveda/Other Ancient Revivals
- เพื่อช่วยในการบำบัดให้ผ่อนคลาย ตั้งแต่การบำบัดด้วยน้ำในสมัยโรมัน โยคะ อายุรเวช Hammam แพทย์แผนจีน Russian banyas รวมทั้งนวดไทย - อายุรเวชในอินเดียเติบโต 68% ปี 2014 สปาและสถานบำบัดในประเทศต่างๆ มีอายุรเวชให้บริการแก่ลูกค้าต่อเนื่องในปี

19 6. Color Self-Expression
- อิทธิพลจาก Street fashion ของ Young generation, Media, Blogs, Glossy magazine และคนดังอย่างเลดี้กาก้า - Hair rainbow - Face front ปี 2013 Jewel tone, Neon, Peacock แนวโน้มสี Pantone 2013 - Body & Face Art, Henna, Face lace - Skin tone control - Art Gallery of Nails - เครื่องสำอาง ยาทาเล็บ ใช้สารธรรมชาติ จะเป็นที่พิจารณาเป็นพิเศษ

20 7. Inclusive Wellness for Disability

21 8. Label-Conscious Fitness
- Being fit เป็นความหรูหรารูปแบบใหม่ของคนทันสมัยที่ต้องการ In/Insider - หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพในประเทศต่างๆ ก็พยายามรณรงค์ให้คนลดน้ำหนักตัว หลังงานวิจัยพบว่าผู้มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนมีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ - ผู้ให้บริการ/แบรนด์ผู้มีชื่อเสียงชั้นนำมีมากมาย นำกิจกรรมต่างๆ มาให้บริการ แก่ลูกค้า ทั้งการออกกำลัง แอโรบิก โยคะ ฝึกแบบทหาร เต้นตามจังหวะเพลง และอื่นๆ - โรงแรมสุขภาพ/สปาจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ/แบรนด์ให้บริการแก่ลูกค้า

22 9. Men: From Barbers to “BROTOX”
- Metrosexual หรือกลุ่มผู้ชายที่สนใจภาพลักษณ์มีมากขึ้น - ใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้ดูดีตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า แต่งผม ดูแลผิว - ตลาดเครื่องสำอางสำหรับบุรุษขยายตัวขึ้นมาก (ปี 2011 ในเอเชียมีสัดส่วน 60% ของรายได้จากการจำหน่ายเครื่องสำอางทุกประเภท) - ธุรกิจบริการต่างๆ ให้บริการดูแลผิว เล็บ กำจัดขน ปลูกผม ร้อยไหม Botox, Fillers ศัลยกรรมตกแต่ง แก่ผู้ชายกลุ่มนี้

23 10. Where the Jobs are - ทั่วโลกมีคนว่างงานประมาณ 210 ล้านคน - ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยตำแหน่งงานหายไปอีก 30 ล้านตำแหน่ง - ทั่วโลกพยายามสร้างตำแหน่งงานใหม่ 400 ตำแหน่งในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ - High-Tech จะมีบทบาทในงานต่างๆ มากขึ้น แต่ไม่สามารถทดแทนงาน High-Touch อย่างสปาและเวลเนสได้ - ตลาดสปาทั่วโลกมีรายได้ประมาณ 73,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2012 ขยายตัว 20% จากปี 2007 จำนวนสถานประกอบการ 87,000 แห่ง เพิ่ม 22% ตลาดสปาที่ขยายตัวสูงสุด คือ เอเชีย รายได้เพิ่ม 20% ต่อปี แนวโน้มงานทั่วโลก - เศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากการผลิตเป็นบริการและ Knowledge-based industries ตำแหน่งงานก็เปลี่ยนตาม - ตลาดเวลเนส (สปา แพทย์ทางเลือก อาหาร/บริการเพื่อสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก ยา การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ) ขยายตัวต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆ ภาคราชการ เอกชน ธุรกิจ บุคคล หน่วยงานด้านสุขภาพ บริษัทประกัน จะมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการรักษา/ป้องกันโรค แหล่งงาน จะมีเว็บไซต์เปิดให้บริการมากขึ้น สถานที่อบรมบุคลากร จะมีหลักสูตรสปา/การดูแลสุขภาพหลากหลายมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Health and Wellness Tourism in ASEAN (Euromonitor International 2012)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google