งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล การดำเนินงานและกำหนดทิศ ทางการดำเนินงาน Service plan ปี 2558 22 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล การดำเนินงานและกำหนดทิศ ทางการดำเนินงาน Service plan ปี 2558 22 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล การดำเนินงานและกำหนดทิศ ทางการดำเนินงาน Service plan ปี 2558 22 กันยายน 2557

2 แนวทาง กระทรวง บริบทพื้นที่ แผนปฏิบัติ การปี 57 6 BB plus ระดับเขต ผลการดำเนินงาน แต่ละสาขา ชม. พย. ชร. น่า น พร. ลป. มส. ลพ. ผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 1

3

4

5 แนวทาง กระทรวง บริบทพื้นที่ แผนปฏิบัติ การปี 57 6 BB plus ระดับเขต ผลการดำเนินงานของเขต สุขภาพที่ 1 ประเด็นปัญหาของเขตสุขภาพ ที่ 1

6 แนวทาง กระทรวง บริบทพื้นที่ แผนปฏิบัติ การปี 57 6 BB plus ระดับเขต ผลการดำเนินงานของเขต สุขภาพที่ 1 วางแผนการดำเนินงานในปี 2558

7

8

9

10

11

12 กำหนดทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ และทำแผนปฏิบัติการเขต สุขภาพที่ 1 วันที่ 27 -28 กันยายน 2557 อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

13 นำเสนอ ผลการดำเนินงาน, ปัญหา → แผนการ ดำเนินงานของแต่ละสาขา Service delivery ความต้องการการสนับสนุนในภาพเขต การดำเนินงานในรูปแบบของเขต การตัดสินใจในการวางแผนในการลงทุน

14

15 จังหวัด

16


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล การดำเนินงานและกำหนดทิศ ทางการดำเนินงาน Service plan ปี 2558 22 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google