งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROFILE ชื่อ ศรัญญา แก้วเสมอใจ ชื่อเล่น กาญจน์ เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม 2530 อายุ 25 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 168 ซม. ชื่อ ศรัญญา แก้วเสมอใจ ชื่อเล่น กาญจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROFILE ชื่อ ศรัญญา แก้วเสมอใจ ชื่อเล่น กาญจน์ เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม 2530 อายุ 25 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 168 ซม. ชื่อ ศรัญญา แก้วเสมอใจ ชื่อเล่น กาญจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROFILE ชื่อ ศรัญญา แก้วเสมอใจ ชื่อเล่น กาญจน์ เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม 2530 อายุ 25 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 168 ซม. ชื่อ ศรัญญา แก้วเสมอใจ ชื่อเล่น กาญจน์ เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม 2530 อายุ 25 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 168 ซม.

2 จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะ มนุษยศาสตร์ ภาควิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย รามคำแหง โทร 088-443-6097 E-mail k_rankran@hotmail.comk_rankran@hotmail.com ความสามารถพิเศษ เขียวข่าว. ตัดต่อ งานอดิเรก MC โปรแกรม computer final edit. Excel. Power point. จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะ มนุษยศาสตร์ ภาควิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย รามคำแหง โทร 088-443-6097 E-mail k_rankran@hotmail.comk_rankran@hotmail.com ความสามารถพิเศษ เขียวข่าว. ตัดต่อ งานอดิเรก MC โปรแกรม computer final edit. Excel. Power point.

3 ประวัติการฝึกงาน  2552 (1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ) บริษัทโปรดักชั่นเฮ้าท์ ตำแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE  2553 (1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ) บริษัท ANN MEDIE (FM88.5 ลูกทุ่งไทย แลนต์พลัส ) ตำแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE, ประชาสัมพันธ์ ประวัติการฝึกงาน  2552 (1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ) บริษัทโปรดักชั่นเฮ้าท์ ตำแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE  2553 (1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ) บริษัท ANN MEDIE (FM88.5 ลูกทุ่งไทย แลนต์พลัส ) ตำแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE, ประชาสัมพันธ์

4 ประวัติการทำงาน  2552 (1 กรกฎาคม – ปัจจุบัน ) บริษัท SODA FIRE ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์รายการ GURU TEST ทาง เคเบิลทีวี ตำแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE  2554 (1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2555) บริษัท ANN MEDIE (FM88.5 ลูกทุ่งไทยแลนต์พลัส ) ตำแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE  2553 (2 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2553) บริษัท สยามแม็คโคร ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ ประวัติการทำงาน  2552 (1 กรกฎาคม – ปัจจุบัน ) บริษัท SODA FIRE ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์รายการ GURU TEST ทาง เคเบิลทีวี ตำแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE  2554 (1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2555) บริษัท ANN MEDIE (FM88.5 ลูกทุ่งไทยแลนต์พลัส ) ตำแหน่ง ACCOUNT EXECUTIVE  2553 (2 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2553) บริษัท สยามแม็คโคร ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์

5 ผลงานที่ผ่านมา

6

7

8 SARUNYA KEAWSAMERJAI


ดาวน์โหลด ppt PROFILE ชื่อ ศรัญญา แก้วเสมอใจ ชื่อเล่น กาญจน์ เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม 2530 อายุ 25 ปี น้ำหนัก 58 กก. ส่วนสูง 168 ซม. ชื่อ ศรัญญา แก้วเสมอใจ ชื่อเล่น กาญจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google