งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป

2

3

4 1. เขตหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่งถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจน สึกกร่อนและพังทลาย กระทั่งกลายเป็นที่ราบสูง ทางตอนเหนือบริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย

5 ฟยอร์ด ( Fjord )

6 1. เขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ

7

8 2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง
เป็นที่ราบที่กว้างขวางที่สุดของทวีปยุโรป โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักร ผ่านมาทางด้านตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของประเทศเยอรมนี โปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

9

10 แม่น้ำสายสำคัญในเขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง
แม่น้ำไรน์ นะจ้า

11 แม่น้ำสายสำคัญในเขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง
แม่น้ำโวลกา

12 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง เป็นที่ราบสูงหินเก่าที่มีอายุประมาณ 200 ล้านปี เดิมดินแดนนี้เป็นภูเขาสูงมาก่อน ต่อมาเกิดการสึกกร่อนพังทลายกลายเป็นที่ราบสูง และเทือกเขาเตี้ย ๆ กระจัดกระจายอยู่เป็นตอน ๆ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปจากแนวทิศตะวันตกไปตะวันออก

13 มัสซิฟ ซองตรัล ( Massif Central )

14 แบล็กฟอเรสต์ ( Black Forest )

15

16 4. เขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้
เป็นเทือกเขาหินใหม่ที่มีความสูงชัน เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลกในยุคหลังสุด ทำให้แผ่นดินยกตัวสูงขึ้นเป็นภูเขาขนาดใหญ่มีอายุใกล้เคียงกับเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นเขตหินใหม่ที่เปลือกโลกยังไม่สงบตัว

17 เทือกเขาพีเรนีส

18 ยอดเขามองต์บลังค์ ( Mont Blanc )

19 ยอดเขาเอลบรูส ( Elbrus )

20

21 Photo Hunt

22 2 3 1 4 Photo Hunt 5 8 6 7

23

24 ยอดเขามองต์บลังค์ ( Mont Blanc ) อยู่ในเขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้
เฉลยคำตอบ ยอดเขามองต์บลังค์ ( Mont Blanc ) อยู่ในเขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้

25

26

27 แบล็กฟอเรสต์ ( Black Forest ) อยู่ในเขตที่ราบสูงภาคกลาง
เฉลยคำตอบ แบล็กฟอเรสต์ ( Black Forest ) อยู่ในเขตที่ราบสูงภาคกลาง

28

29

30 แม่น้ำโวลกา อยู่ในเขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง
เฉลยคำตอบ แม่น้ำโวลกา อยู่ในเขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง

31

32

33 ฟยอร์ด อยู่ในเขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลยคำตอบ ฟยอร์ด อยู่ในเขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ

34

35

36 ยอดเขาเอลบรูส ( Elbrus ) อยู่ในเขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้
เฉลยคำตอบ ยอดเขาเอลบรูส ( Elbrus ) อยู่ในเขตภูเขาหินใหม่ภาคใต้

37

38

39 มัสซิฟ ซองตรัล ( Massif Central ) อยู่ในเขตที่ราบสูงภาคกลาง
เฉลยคำตอบ มัสซิฟ ซองตรัล ( Massif Central ) อยู่ในเขตที่ราบสูงภาคกลาง

40

41

42 แม่น้ำไรน์ อยู่ในเขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง
เฉลยคำตอบ แม่น้ำไรน์ อยู่ในเขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง

43

44

45 เทือกเขาอูราล อยู่ในเขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลยคำตอบ เทือกเขาอูราล อยู่ในเขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ

46

47 Bye Bye


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google