งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ อ.วีระ คงกระจ่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ อ.วีระ คงกระจ่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ อ.วีระ คงกระจ่าง
ลำดับเลขคณิต ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ อ.วีระ คงกระจ่าง

2 นิยามของลำดับ ลำดับคือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของ จำนวนเต็มบวก มีเรนจน์เป็นเซตของจำนวน จริง พูดง่ายๆ คือ การบอกว่า ตัวเลขในลำดับที่ 1 (โดเมน) มีค่า (เรนจน์) เท่าไหร่

3 นิยามของลำดับ ถ้าโดเมนเท่ากับ {1,2,3,…,n} จะเรียก ลำดับนั้นว่าลำดับจำกัด ถ้าโดเมนเท่ากับ {1,2,3,…} จะเรียก ลำดับนั้นว่าลำดับอนันต์

4 นิยามของลำดับ เรียก a1 ว่าพจน์ที่ 1 ของลำดับ
1 2 3 เรียก a1 ว่าพจน์ที่ 1 ของลำดับ เรียก an ว่าพจน์ที่ n ของลำดับ

5 ลำดับเลขคณิต ลำดับเลขคณิต คือ ลำดับที่มีผลต่างซึ่งได้ จากการนำพจน์ที่ n+1 ลบด้วยพจน์ที่ n เป็นค่าคงที่เท่ากัน สำหรับทุกค่าจำนวนเต็ม บวก n เรียกผลต่าง an+1 – an ว่า ผลต่างร่วม เขียนแทนด้วย d

6 พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต
an = a1 + (n-1) d

7 ตัวอย่างจงหาพจน์ที่ 10 ของลำดับ 3,7,11,15,…
จากสมการ an = a1 + (n-1) d ขั้นที่ 1 หา a1 คือ 3 ขั้นที่ 2 หา ผลต่างร่วม d = 7 – 3 = 4 ขั้นที่ 3 จากโจทย์ให้หาพจน์ที่ 10  n = 10 แทนค่าในสมการ a10 = 3 + (10-1) 4 = 39


ดาวน์โหลด ppt ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ อ.วีระ คงกระจ่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google