งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 Turning Narrative into E-culture: The Isan Travels of Étienne Aymonier Dr. Leedom Lefferts #11, Baan Dong Phong, Mu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 Turning Narrative into E-culture: The Isan Travels of Étienne Aymonier Dr. Leedom Lefferts #11, Baan Dong Phong, Mu."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 Turning Narrative into E-culture: The Isan Travels of Étienne Aymonier Dr. Leedom Lefferts #11, Baan Dong Phong, Mu #10, T. Sila, A. Muang, Khonkaen E-mail: LLEFFERT@drew.edu

2 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 NORTHEAST THAILAND – A DIVERSE LOCATION DIVERSITY OF PEOPLES – KHMER, SUI (KUI), KALOENG, NYAU, YOI, THAI-KHORAT, PHUTHAI, LAO, ISAN, CHINESE, “KHAEK”, VIETNAMESE DIVERSITY OF HISTORIES – PREHISTORIC: “BAAN CHIANG” “BAAN PRASAAT”, ETC., HISTORIC: ANGKOR EMPIRE (LOPBURI PEROD), LAAN XANG (LAO EMPIRE) AYUTTHAYA RATTANAKOSIN KRUNG THEP – DEVELOPMENT; MEKONG SUB-REGION, ETC.

3 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 “MULTIPLE BOUNDARIES OCCUR WITHIN THE EXTERNAL AND INTERNAL RELATIONSHIPS OF THE LAO,... EVEN WITHIN THE SAME LOCALITY” (HAYASHI 2003:28) INTERDIGITATION: PEOPLES LANGUAGES ECONOMIES (NOT EVERYONE GROWS PADDY RICE) RELIGIONS (NOT EVERYONE IS THERAVADA BUDDHIST; DIFFERENT VILLAGES HAVE DIFFERENT RITUAL PATTERNS) MIGRATORY HISTORIES (DIFFERENT FAMILIES EVEN IN THE SAME VILLAGE COME FROM DIFFERENT PLACES) E-CULTURE – BECAUSE OF COMPUTER POWER UNIQUELY CAPABLE OF REFLECTING COMPLEXITY AND DIVERSITY – DEGREES OF SHADING INTERLACINGS OF BOUNDARIES

4 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 E-CULTURE – TO BE SUCCESSFUL: MUST BE ACCESSIBLE SCHOLARLY AND PRACTICAL GOALS 1883-4 TRAVELS OF ETIENNE AYMONIER

5 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05

6 Total sites named: 1605 Sites located: 1127 % located: 70% Lefferts, Locating Isan 1883-2003, PNC/Bangkok, 9 Nov 2003 6

7 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 EXTRAORDINARILY DETAILED ACCOUNT GEOGRAPHICALLY SITUATED PRECISELY DATED EXTRAORDINARILY DIFFICULT TO USE PRESENTED IN NARRATIVE FORMAT – 2 VOLUMES PRESERVE THIS FINE TEXTURE LET OTHERS USE IT GOALS: MADE LOCALLY ACCESSIBLE OR ACCESSIBLE AS SOURCE FOR BASELINE DATA

8 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05

9

10

11

12 A y p g. # pa ge # dategeotyp e nametime arrive time depart LatLong E UTM sheet UTM Coord s geo remarks# houses II - 0 1 135135 20-12- 1883 Mœuo ng Oubon (M: Ubon Ratchathani) 11AM /20- 12- 1883 15 13104 525939- 2 VB85 83 Aymonier travels up Moun II - 0 2 BoungKah Têo (M: Bung Kathaeo) 15 14104 515939- 2 VB84 83 on northern bank, in which the Laotians cultivated rice during the dry season BoungChanstill on northern bank PakMoun Noï (M: Mun Noi) 15 13104 505939- 2 VB81 83 on right side DonKêoPassed on their right side; isle between Moun and Pak Moun Noï BanPho (M: Pho Mon)15 12104 495939- 2 VB79 80 on left2 BoungVaï II - 0 2 Moun Noï (M: Mun Noi) 15 14104 485939- 2 VB81 84 upstream mouth II - 0 3 BoungSieng Tœuk (M: Chiang Tik) 15 104 485939- 2 VB78 85 on right SéIncorrect: Bouk or Bok (T: Bouok) 15 14104 475939- 2 VB76 84 Incorrect name. Mouth of Sé Baï. See Vol. I, Chapt 9. Comes from forests called Dong Mak Y

13 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 Co lu mn # AbbreviationDescription 1Ay pg. #page number in Aymonier 1895-7, Vol I or II 2page #Page number in Aymonier 2000 3dateDate of observation by explorers, either 1883 or 1884 4geotypeType of observation, as recorded by Aymonier, i.e., ban, srok, sting, houé, etc. 5nameName of location as reorded by Aymonier (M: name of location as designated on map) (T: name of location as transcribed by Tips, Aymonier 2000) 6time arriveTime explorers noted as arriving at location 7time departTime and date explorers noted as departing from location 8LatGeographic latitude, north of equator 9LongGeographic longitude, east of Greenwich 10UTM sheetNumber of map sheet, Series L7017 11UTM coordsUniversal Transverse Mercator (UTM coordinates) 12geo remarksRemarks by explorers concerning location 13# housesNumber of houses and pagodas 14land belongs tomoeuong (muang) to which village land is said to belong 15, 17, 19 ethnicity 1, 2, 3Ethnicty of popopulation, in order as written by Aymonier 16, 18, 20 moeuongMuang to which ethnic group belongs 21, 22, 23 prod item 1, 2, 3Item produced in village 24, 25, 26 occupation 1, 2, 3Villagers’ occupations

14 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 WEALTH OF DETAIL ABOUT VILLAGES AND LOCAL LIFE ABOUT COUNTRY-SIDE IN-BETWEEN FORESTS (SEVERAL DIFFERENT KINDS) CUTIVATED PRODUCTS LANDSCAPE – MOUNTAINS, STREAMS FLOODS Etc. (BUT NOT LOCATED BY PLACE NAMES!)

15 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 BanKo (M: Kho Kamphaeng) 15.10104.1 2 5839 -3 VB0 570 20 + pago da II-26II-26 144144 BanKamphêng or Komphêng (M: Kamphaeng) (T: Komphêng) 11A M 7-1- 1884 15.10104.1 3 5839 -3 VB0 669 3 clusters of houses. Note: An, Chau, & Ouk recorded this earlier, Chapt II-5. 100Lao II-28II-28 145145 7-1- 1884 BanSang Hong Noï200 meters off road to right10Lao BanSang Hong Niaï300 meters from road to left30Lao BanNong Toup (T: Nong Touh) 7Lao BanMalat (M: Marat) 15.12104.1 7 5839 -3 VB1 071 on right, 400 meters from road25Lao BanThê (M: Tae)15.12104.1 8 5839 -3 VB1 272 2 villages Note: An, Chau, & Ouk recorded earlier, Chapt II-5 50 + pago da BanKatham (M: Katam) 15.12104.2 0 5839 -3 VB1 472 passed on left7 BanPhaau (M: Pa- ao) 15.10104.2 0 5839 -3 VB1 470 on right, 600 meters away. Note: An, Chau, & Ouk recorded earlier, Chapt II-5 40

16 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 On Tuesday, January 15, leaving this village at 6 A.M., the two Cambodians continued their journey, but they soon stopped to change carts in Ban Phou I, a village of about eighty houses among fruit trees. Then, after crossing a few glade forests, they stopped for the same reason in Ban Daung Kang, a hamlet of fifteen houses in the forest. They departed there at 8 A.M., crossed more glade forests and rice fields, and stopped for breakfast at 9:30 A.M. at Ban Sâ Mân; the kamnan of this village had gone to Mœuong Siphoum. In his absence, my men were received by one or two local drunks. The population of this village of fifteen houses came running to see the strangers; the monks came, too. An elder tied three strands of cotton thread around the Cambodians’ wrists as a sign of blessing. Leaving Ban Sâ Mân at 1:30 P.M., they crossed rice fields. White sand had covered the track ever since Roï Êt, but here it took on reddish hues and was mixed with black gravel. After passing a barren, infertile plain they stopped in Ban Khouo Mœuong, a hamlet of thirty houses among fruit trees. Beyond this settlement, they crossed stands of bamboo and a grove of tall trees, stopping to sleep in Ban Dong Bang, a village of thirty houses. The pagoda had twelve monks. They inquired there about the division of land among the various mœuongs, and the reply was that no border had yet been delineated, the registered men were still mixed in the villages, and during tax-collection time the chiefs levied taxes based on the registers of each mœuong, without bothering themselves with the taxpayers’ places of residence. Digitized English text – 100% searchable

17 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 DIGITIZED THAI TEXT – 100% SEARCHABLE วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม เดินทางจากบ้านหัวเฮือน พร้อมกับผู้หญิง 3 คน ซึ่งเป็นคนนําทางและหญิงสาวที่แบกของ พวกเขาเดินผ่านป่าไม้กุงและไม้ซาด ประมาณชั่วโมงครึ่ง จึงพากันหยุดพักรับประทานอาหารที่บ้านบก เดินทางตาม ป่าดงต่อไปอีก ก็มาถึงบ้านหนองคาย เวลาประมาณบ่าย 5 โมงครึ่ง ที่นั่นก็ เหมือนกันผู้หญิง 4 คน ถูกจัดให้มาสับเปลี่ยนแบกหาม เนื่องจากพวกผู้ชายไป ทํางานในป่าในดงหมด เพื่อนําทางพวกเขาเดินผ่านป่าโปร่งซึ่งมีต้นกุงและต้น ซาด พื้นที่แถบนี้เต็มไปด้วยกอไผ่เตี้ยๆ จนถึงหมู่บ้านเป็ดซึ่งกํานันไปอุบล ภรรยาของกํานันได้เอาหญิงสาว 3 คนมาผลัดเปลี่ยนให้ แล้วพวกเขาออก เดินทางต่อไปอีก ไปหยุดพักที่บ้านพูมแพง (Ban Phoum Pheng) ซึ่งชาวบ้าน กําลังเก็บดินล้างดิน เพื่อต้มเกลือตามวิธีที่เคยทํากันมา และได้ผลัดเปลี่ยนคน แบกหามอีก เป็นผู้หญิงแก่และหญิงสาว 2 คน เส้นทางผ่านป่าโปร่งซึ่งมีต้นซาด และต้นตะคร้อ (Srema) เป็นต้นไม้ใหญ่ผลกินได้ ที่บ้านเผิ้ง (Ban Phoeung) พวกเขาก็เปลี่ยนคนติดตามอีก คราวนี้เป็นเด็กผู้ชายและหญิงสาว 2 คน ผิวขาว และหน้าตาดีสําหรับคนชนบท พวกเขาเดินผ่านป่าต้นกุงและต้นซาด แล้วมาถึง บ้านลาวยก (Ban Lao Nhok) เวลา 3 ทุ่ม ได้เปลี่ยนคนแบกหามอีก เป็นชาย หนุ่ม 2 คน และหญิงสาวหน้าตาดี 1 คน พวกเขาเดินทางผ่านป่าโปร่งจนถึง เวลา 4 ทุ่ม 45 นาที จึงพากันหยุดพักนอนที่บ้านเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีวัดและ กระท่อม 50 กว่าหลัง

18 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 STEPS IN PROCESS (* = DONE): * GEOGRAPHICALLY LOCATING AS MANY SITES AS POSSIBLE: LAT/LONG FROM 1:50,000 SCALE MAPS, FOLLOWING ROUTE * NOTING CHARACTERISTICS * FEASIBILITY TESTING – INITIAL PLACING INTO GEOGRAPHIC DATA BASE YET TO BE DONE: IN-FILLING BETWEEN LOCATED SITES (USING AYMONIER DATA) PLACING EVERYTHING ON DIGITIZED MAPS PROVIDING DIGITIZED SUMMARY DATA & COMPLETE TEXT RETRIEVAL PROVIDING ACCESS

19 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 RESULTS: 1)DIGITIZED DATA BASE FOR LOCAL HISTORY 2)DIGITIZED DATA BASE FOR ECOLOGICAL RECONSTRUCTION AND COMPARISON (E.G., WITH SATELLITE IMAGERY) SOURCES: Aymonier, Étienne 1895-97 Voyage dans le Lao, 2 vols. Paris: E. Leroux. 2539/1996 & 2541/1998 Banthuk kandoenthang nai Lao, Vols. I & II, trans. by Thongsamut Dore and Sommai Premchit. Chiang Mai: Social Science Research Institute, Mahawitthayalai Chiang Mai. 2000 Isan Travels: 1883-4, trans. By W. E. J. Tips. Bangkok: White Lotus

20 Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 THANK YOU.... LEEDOM LEFFERTS LLEFFERT@DREW.EDU


ดาวน์โหลด ppt Lefferts, APAN/Bangkok, 26-1-48/05 Turning Narrative into E-culture: The Isan Travels of Étienne Aymonier Dr. Leedom Lefferts #11, Baan Dong Phong, Mu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google