งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. 2 1 GO สัตย์เลี่ยงที่ รัก ชื่อคนเลี่ยง โมโม ชื่อแมว ดากี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. 2 1 GO สัตย์เลี่ยงที่ รัก ชื่อคนเลี่ยง โมโม ชื่อแมว ดากี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3

2 2

3 1

4 GO

5

6 สัตย์เลี่ยงที่ รัก ชื่อคนเลี่ยง โมโม ชื่อแมว ดากี่

7 วันแม่ แห่งชาติ กลอนความรักของแม่ รัก คำไหนยิ่งใหญ่กว่ารักแม่ รัก จริงแท้จะหาไหนไม่มี เหมือน รัก ของแม่จริงใจไม่บิดเบือน รัก ของแม่คอยเตือนให้ลูกดี แม่ คำนี้มีค่าเกินกว่าพูด แม่ เปรียบฑูตเชื่อมความรัก เชื่อมศักดิ์ศรี แม่ อบรมบ่มนิสัยให้ลูกดี แม่ คำนี้ลูกรักจะตอบแทน

8 สมาชิกอาเชี่ยน 10 ประเทศ อันดับชื่อ 10 ประเทศ 1 สิงค์โปร 2 ไทย 3 ลาว 4 บรูไน 5 กัมพูชา 6 อินโดนีเซีย 7 มาเลเซีย 8 ฟิลิปปินส์ 9 เวียนนาม 10 พม่า สมาชิกอา เชี่ยน

9 อาหา ร น้ำ ขนม เงิน สัตย์

10 อาหา ร น้ำ ขนม สัตย์ เงิน

11 อาห าร น้ำ ขนม เงิน สัตย์

12 อาห าร ดอก ไม้ ขน ม เงิน สัต ย์

13 อาหาร ดอกไ ม้ ขนม เงิน สัตย์

14 อาหา ร น้ำ ขนม เงิน สัตย์

15 อาหาร น้ำ ขนม เงิน สัตย์

16 อาหา ร น้ำ ขนม เงิน สัตย์

17 อาหา ร น้ำ ขนม เงิน สัตย์

18 อาห าร ดอก ไม้ ขนม สัตย์ เงิน

19 วิดีโอ


ดาวน์โหลด ppt 3. 2 1 GO สัตย์เลี่ยงที่ รัก ชื่อคนเลี่ยง โมโม ชื่อแมว ดากี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google