งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย เด็กชาย จักรกฤษ เชื้ออยู่ เด็กชาย อาทิตย์ สุขธูป

2 เนื้อหา การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
จำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ เขียนได้โดยใช้จุดคั่น ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดบอกจำนวนเงินเป็นบาท ตัวเลขที่อยู่หลังจุดบอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

3 = บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

4 = บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

5 = บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

6 = บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

7 = บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

8 = บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

9 = บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

10 = 1,000 บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

11 = บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

12 = 200 บาท ถูกหรือผิด ถูก ผิด

13 จงโยงเส้น = 1,100 = 1,500 = 550 = 600

14 เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
30 500 100 1,000

15 30 5 1 10

16 30 100 500 50

17 30 10 100 50

18 30 50 1,000 500

19 = จงเติมคำ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

20 = <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

21 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google