งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อได้เปรียบ เป้าหมาย อุปสรรค ลักษณะร่วมสมัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อได้เปรียบ เป้าหมาย อุปสรรค ลักษณะร่วมสมัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อได้เปรียบ เป้าหมาย อุปสรรค ลักษณะร่วมสมัย
3 การเทศนา เชิงอธิบาย ข้อได้เปรียบ เป้าหมาย อุปสรรค ลักษณะร่วมสมัย ดร. ริค กริฟฟิธ, Singapore Bible College

2 อ่านอย่างมีคำถาม อะไรที่คุณเรียนรู้จากการอ่านวันนี้ที่มีประโยชน์ต่อคุณมากที่สุด? คำถามของคุณคืออะไร?

3 ข้อได้เปรียบของการอธิบายแสดงรายละเอียด
3 ข้อได้เปรียบของการอธิบายแสดงรายละเอียด ความมั่นใจ

4 ทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน
20 เทศนาที่ไม่พลาด Translate the two titles

5 ข้อได้เปรียบของการอธิบายแสดงรายละเอียด
3 ข้อได้เปรียบของการอธิบายแสดงรายละเอียด ความมั่นใจ มีความลำเอียงน้อย สมดุล การประยุกต์ใช้ โครงสร้าง

6 Bird Delivery คำเทศนา

7 ข้อได้เปรียบของการอธิบายแสดงรายละเอียด
3 ข้อได้เปรียบของการอธิบายแสดงรายละเอียด ความมั่นใจ มีความลำเอียงน้อย สมดุล การประยุกต์ใช้ โครงสร้าง ก่อให้เกิดการยั่วยุน้อย เป็นแบบอย่าง ประหยัดเวลา พัฒนานักเทศน์ เตรียมความพร้อมให้ที่ประชุม ดีสำหรับสมาชิก

8 การเทศนาเชิงอธิบายเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้
แม้แต่เบิร์ทก็ทำได้!

9 เป้าหมายของการอธิบาย
3 เป้าหมายของการอธิบาย การประกาศข่าวประเสริฐ สนองความต้องการของมนุษย์ ประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้า

10 การตัดสินใจ. การตัดสินใจ. การตัดสินใจ DECISIONS, DECISIONS, DECISIONS
“บาร์เคลย หรือ บรอดแมน? สปอร์อเจอน หรือ วีร์สบี? โรเบิร์ทสัน หรือ คิทเทิล? ผู้เผยวจนะ หรือ ผู้ประกาศ? การกลับใจ หรือ ความรัก? เพื่อสร้างความประทับใจหน้าธรรมาสน์ หรือ เทศนาพระวจนะ? " Decisions การตัดสินใจ. การตัดสินใจ. การตัดสินใจ DECISIONS, DECISIONS, DECISIONS

11 เป้าหมายของการอธิบาย
3 เป้าหมายของการอธิบาย การประกาศข่าวประเสริฐ สนองความต้องการของมนุษย์ ประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้า กระตุ้นความเชื่อ, ความเชื่อฟัง, & การเติบโตสอนหลักความเชื่อ

12 ศิษยาภิบาล กับอุปสรรคของการเทศนา
Sermon Block

13 เป้าหมายของการอธิบาย
3 เป้าหมายของการอธิบาย การประกาศข่าวประเสริฐ สนองความต้องการของมนุษย์ ประกาศน้ำพระทัยของพระเจ้า กระตุ้นความเชื่อ, ความเชื่อฟัง, & การเติบโตสอนหลักความเชื่อ สรรเสริญพระเจ้า& ยกย่องพระนาม สำนึกบาปและเกิดใหม่ในพระคุณ

14 4 อุปสรรคของการอธิบาย ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น

15 การตีความอย่างมีความสุข
Hermeneutics วิธีเทศนา

16 อุปสรรคของการอธิบาย ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น
4 อุปสรรคของการอธิบาย ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีบริบท ต้องมีรูปแบบวรรณกรรม ต้องมีความเข้าใจ

17 “เขาว่าที่โบสถ์นี้ไม่ได้เทศน์กันง่ายๆนะ”
Gong Church "The Gong Show" in the USA is known for short acts where a judge can immediately stop the singer or speaker by hitting the gong if the act is too painful! “เขาว่าที่โบสถ์นี้ไม่ได้เทศน์กันง่ายๆนะ”

18 อุปสรรคของการอธิบาย ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น
4 อุปสรรคของการอธิบาย ใช้เวลาศึกษามากขึ้น ต้องมีการตีความที่ดีมากขึ้น ต้องมีบริบท ต้องมีรูปแบบวรรณกรรม ต้องมีความเข้าใจ ต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจแนวคิด

19 Desert Sermon ถึงแล้วจ๊ะ เทศนา

20 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร?
4 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร? เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างอดีตกาลให้เกี่ยวข้องกับปัจจุบันได้อย่างไร?

21 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร?
4 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร? รู้จักทั้งสองวัฒนธรรมเป็นอย่างดี อย่างไร? Tell your neighbor two ideas HOW you can better know your people. อดีตกาล ปัจจุบัน

22 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร?
4 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร? B. พูดถึงสถานการณ์ในชีวิตจริงก่อนบทความหลักคำสอนที่เป็นนามธรรม

23 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร?
4 เทศนาเชิงอธิบาย ให้ร่วมสมัยได้อย่างไร? C. เทศนาคู่ขนานระหว่างข้อพระคัมภีร์กับชีวิตปัจจุบัน

24 Black


ดาวน์โหลด ppt ข้อได้เปรียบ เป้าหมาย อุปสรรค ลักษณะร่วมสมัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google