งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปิดอำเภอเป้าหมาย ปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 สวผ. ศสท. สผส. และ สจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปิดอำเภอเป้าหมาย ปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 สวผ. ศสท. สผส. และ สจก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปิดอำเภอเป้าหมาย ปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 สวผ. ศสท. สผส. และ สจก.

2 ปิดอำเภอเป้าหมาย ปี 2556 จำนวน 69 จังหวัด ณ 31 มี. ค.57 เพิ่มขึ้น ณ 30 เม. ย.57 ผ่าน 28 จังหวัดผ่าน 8 จังหวัด  ตาก น่าน แพร่ ลำปาง อุทัยธานี  ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย  ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สระบุรี  นครศรีธรรมราช ปัตตานี ระนอง สตูล สุราษฎร์ธานี  กำแพงเพชร นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์  ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ  จันทบุรี  พัทลุง

3 สรุปจังหวัดผลงานปิดอำเภอเป้าหมายปี 2556 ไม่ผ่านรวม 33 จังหวัด 1010

4 1010

5 1010

6 1010

7 สรุปจังหวัดผลงานปิดอำเภอเป้าหมาย ปี 2556 1010

8 1

9 1212

10 1010

11 1010

12 1010

13 1010

14 1010


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปิดอำเภอเป้าหมาย ปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 สวผ. ศสท. สผส. และ สจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google