งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เน็ต
1 บทที่ เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เน็ต

2 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร ระบบเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลาย ล้านเครื่องเข้าด้วยกัน จนเรียกกันได้ว่าเป็น “เครือข่ายที่ไร้พรมแดน” ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในลักษณะ “ไคลเอนท์-เซิร์ฟเวอร์” (Client-Server) คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์คือ ”เครื่องแม่ข่าย” หรือ ผู้ให้บริการกับเครื่องที่เป็นไคลเอนท์ คือ ”เครื่องลูกข่าย”

3 “ไอพี แอดเดรส” (IP Address)
เป็นเสมือนเลขที่บ้านในอินเทอร์เน็ต เป็นตัวเลขล้วน ๆ 4 ชุด แต่ละชุดมีค่าระหว่าง คั่นด้วยจุด เช่น

4 2. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสาร รับ-ส่งจดหมายผ่านทางอินเทอร์เน็ต 2. อินเทอร์เน็ตเหมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล 3. ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต 4. ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง 5. ใช้อินเทอร์เน็ตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์

5 3. ภัยจากอินเทอร์เน็ต 1. สื่อลามกผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บบอร์ดลับ
ส่งภาพหรือไฟล์ลามกผ่านทางอีเมล์ 2. การแชท (Chat) สนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ต 3. การติดเกมส์ออนไลน์ 4. การกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ที่เรียกกันว่า”เว็บแคม” (Webcam) หรือ โชว์สัดส่วนทางแคมฟร็อก (camfrog)

6 4. บริการต่าง ๆ ที่มีในอินเทอร์เน็ต
1. เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web หรือ WWW หรือ W3 หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า “เว็บ”) 2. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (Electronic Mail : ) 3. การโอนย้ายไฟล์ข้อมูลด้วย FTP (File Transfer Protocol : FTP) เป็นโปรแกรมสำหรับรับ-ส่งไฟล์

7 5. ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเว็บ
1. เว็บเพจ (Web Page) 6. URL (Uniform Resource Locator) 2. เว็บไซต์ (Web Site) 7. ลิงค์ (Link) 8. เว็บมาสเตอร์ (Web Master) 3.โฮมเพจ (Homepage) 4. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 9. แบนเนอร์ (ฺBanner) 5. เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 10. HTML (HyperText Markup Language)

8 6. อินทราเน็ต (Intranet)
7. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser Program) คำว่า “อินทราเน็ต” เป็นระบบการสื่อสารภายในหน่วยงาน เหมือนกับระบบเครือข่ายข้อมูล ภายในองค์กร ที่เรียกว่า “ระบบแลน” (Local Area Network, LAN) นิยมในปัจจุบัน คือ โปรแกรม -Microsoft Internet Explorer (IE) -Netscape Navigator โปรแกรม -Firefox โปรแกรม Opera

9 เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เน็ต
1 จบการนำเสนอ บทที่ เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google