งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาทั่วไป จัดทำโดย นายจักรี จิระกิตติวุฒิ เลขที่ 13 นายจิรายุส สมวงค์อินทร์ เลขที่ 14 นายชนาธิป สมฟอง เลขที่ 15 นายชาญณฤทธิ์ มโนปัญญา เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาทั่วไป จัดทำโดย นายจักรี จิระกิตติวุฒิ เลขที่ 13 นายจิรายุส สมวงค์อินทร์ เลขที่ 14 นายชนาธิป สมฟอง เลขที่ 15 นายชาญณฤทธิ์ มโนปัญญา เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาทั่วไป จัดทำโดย นายจักรี จิระกิตติวุฒิ เลขที่ 13 นายจิรายุส สมวงค์อินทร์ เลขที่ 14 นายชนาธิป สมฟอง เลขที่ 15 นายชาญณฤทธิ์ มโนปัญญา เลขที่ 16 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 A

2 ปัญหา เรื่อง ไม่มีเสียงออกมาจาก คอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาของ acer การแก้ไขปัญหาของ hp ระดับเสียงถูกปิด มองหาไอคอน ระดับเสียงบนทาสก์บาร์ ถ้ามี เครื่องหมายขีดทับให้คลิกที่ไอคอน และยกเลิกการเลือกตัวเลือก ปิด เสียง 1. ตรวจสอบการตั้งค่า F10 BIOS เพื่อให้แน่ใจได้ว่าลำโพงภายใน เครื่องไม่ได้ปิดเสียงไว้ ( การตั้งค่านี้จะ ไม่มีผลกับลำโพงภายนอก 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลำโพง ภายนอกได้เชื่อมต่อไว้ถูกต้องหรือไม่ และเปิดเครื่องและตั้งค่าระดับเสียง ของลำโพงได้อย่างถูกต้อง 3. ใช้ตัวควบคุมเสียงที่มีอยู่ใน ระบบปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่า ลำโพงไม่ได้ถูปิดเสียง หรือเพิ่มระดับ เสียง

3 ปัญหา เรื่อง คอมพิวเตอร์ค้างและไม่ ยอมปิดลงเมื่อกดปุ่มเพาเวอร์ การแก้ไขปัญหาของ acer การแก้ไขปัญหาของ hp ถ้าคุณไม่สามารถปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ตามปกติให้กดปุ่ม เพาเวอร์ค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาทีการ กดปุ่มเร้วๆอาจเป็นการสั่งให้ คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดซัสเพนด์ เท่านั้น 1. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลา อย่างน้อย 4 วินาทีจนกระทั่งทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดลง 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า

4 ปัญหา เรื่อง ตรวจสอบไฟ LED ที่อยู่เหนือ สวิตช์เพาเวอร์ การแก้ไขปัญหาของ acer การแก้ไขปัญหาของ hp 1. ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือก แรงดันไฟฟ้าซึ่งอยู่ที่แผงด้านหลัง ของคอมพิวเตอร์ 2. ตวรจสอบว่าคุณเสียหายเคเบิล เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าอย่าง เหมาะสมหรือไม่ 3. ถ้าคุณกำลังใช้ปั๊กต่อเพาเวอร์ ตวรจดูให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไว้และ เปิดสวิตช์อยู่ถ้าไฟ LED ติดให้ตวรจ สอบปลั๊กอีกที - ไม่มี

5 ปัญหา เรื่อง แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์บาง ประเภท โดยเฉพาะเกมส์จะใช้ระบบย่อยการ แสดงผลกราฟิกในระดับสูง การแก้ไขปัญหาของ acer การแก้ไขปัญหาของ hp - ไม่มี 1. ให้ลดความละเอียดการแสดงผล สำหรับแอปพลิเคชั่นปัจจุบันหรือ ศึกษาจากเอกสารประกอปที่จัดส่งมา พร้อมกับแอปพลิเคชั่นนั้นเพื่อดู คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยการปรับ ค่าพารามิเตอร์ในแอปพลิเคชั่น 2. เพิ่มหน่วยความจำ 3. อัพเกรดโซลูชันด้านกราฟิก


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาทั่วไป จัดทำโดย นายจักรี จิระกิตติวุฒิ เลขที่ 13 นายจิรายุส สมวงค์อินทร์ เลขที่ 14 นายชนาธิป สมฟอง เลขที่ 15 นายชาญณฤทธิ์ มโนปัญญา เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google