งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Microsoft Excel & KPI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 รายละเอียด การสร้าง KPI หรือ ตัวชี้วัด การสร้าง KPI
การเปลี่ยนรูปภาพสัญลักษณ์ การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล KPI วิธีการล้างค่าข้อมูล Rule วิธีการแก้ไข Rule

3 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด
คำสั่งในการสร้างรายงานประเภท KPI จะอยู่ที่เมนู Home กลุ่มคำสั่ง Styles คำสั่งที่ใช้คือ Conditional Formatting ตามภาพด้านล่าง

4 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
คำสั่งย่อย ประกอบด้วย

5 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
เปิดแฟ้มข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ ชื่อ KPI_data.xlsx

6 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
เลือกคำสั่ง Conditional Formatting

7 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)

8 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
ผลลัพธ์ที่ได้

9 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์แบบต่าง ๆ

10 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
ตัวอย่างการไฮไลท์ข้อมูลที่มีค่ามากกว่าที่กำหนด

11 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
ผลลัพธ์

12 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
ตัวอย่างการไฮไลท์ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด 10 อันดับ

13 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
ผลลัพธ์

14 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
ตัวอย่างการใช้การไล่ค่าระดับสีตามตัวเลข

15 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
วิธีการล้างค่าข้อมูลกฎ เพื่อสร้างใหม่

16 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
ผลลัพธ์

17 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
วิธีการแก้ไขกฎ

18 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
วิธีการแก้ไขกฎ (ต่อ)

19 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
วิธีการแก้ไขกฎ (ต่อ)

20 การสร้าง KPI หรือตัวชี้วัด (ต่อ)
ผลลัพธ์

21 QUESTIONS? Thank You


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google