งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Medical Engineering Center 1 (Ratchaburi)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Medical Engineering Center 1 (Ratchaburi)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Medical Engineering Center 1 (Ratchaburi)
INFANT WARMER ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี) กองวิศวกรรมการแพทย์ Medical Engineering Center 1 (Ratchaburi)

2 INFANT WARMER

3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
INFANT WARMER

4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
INFANT WARMER

5 INFANT WARMER อุปกรณ์ที่ออกแบบเพิ่มเติมในการพัฒนาและปรับปรุง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อุปกรณ์ที่ออกแบบเพิ่มเติมในการพัฒนาและปรับปรุง โดยปกติแล้วปัจจัยสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อความร้อนที่เด็กได้รับอยู่เสมอ ฉะนั้น ในบริเวณที่มีอุณหภูมิห้องที่สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส หรือในบริเวณที่มีลมพัดแรง ทีมงานจึงได้มีการออกแบบคิดค้นอุปกรณ์ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นให้เหมาะสมกับสภาวะของทารก ในด้านของการควบคุมอุณหภูมิและด้านการดูแลสภาพร่างกายเด็ก ดังนี้

6 INFANT WARMER

7 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
INFANT WARMER 1.ชุดจ่ายลมเป็นม่านอากาศ หรือระบบม่านลม (Certain Air) มีหน้าที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิบริเวณเบาะขณะที่เครื่องทำงานให้คงที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 2.ระบบไฟส่องสว่าง ใช้หลอดไฟ LED ขนาด 220 โวลต์ 50 วัตต์ มีหน้าที่ใช้เป็นแสงสว่างในบำบัด รักษา หรือทำความสะอาดทารก ของเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลผู้รับผิดชอบ

8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
INFANT WARMER

9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
INFANT WARMER

10 INFANT WARMER Specification โดยสังเขป.
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Specification โดยสังเขป. - ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ , 50 เฮิรตซ์ - แท่งความร้อนอินฟราเรดฮีตเตอร์ ขนาด 220 โวลต์ 650 วัตต์ ยาว 35 เซนติเมตร - สามารถควบคุมอุณหภูมิใช้งานได้ตั้งแต่ องศาเซลเซียส - ใช้ Integrated Circuit เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ 2 ตัว ป้องกันการผิดพลาด - แสดงผลด้วย LED 7 segment ของอุณหภูมิบริเวณรอบๆ ตัวเด็ก และแสดงค่าอุณหภูมิที่ตังไว้ จำนวน 3 หลัก ความละเอียด 0.1 องศา เซลเซียส

11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
INFANT WARMER ระบบม่านลม

12 INFANT WARMER Specification โดยสังเขป. ต่อ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ INFANT WARMER Specification โดยสังเขป. ต่อ - หลอดไฟแสดงสภาวะการทำงานของเครื่อง เพื่อให้ทราบว่าขณะนี้ 1.แท่งจ่ายความร้อนกำลังทำงาน 2.อุณหภูมิใช้งานเกิน 3.สายวัดหลุด 4.ชุดตรวจสอบระบบไฟฟ้า - กระบะใส่เด็กสามารถปรับยกด้านศีรษะให้สูงได้ - มีเบาะทำด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียมสามารถทำความสะอาดได้ - มีตู้เก็บของอยู่ภายใต้กระบะใส่เด็ก - มีลักษณะเป็นรถเข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก

13 INFANT WARMER 3. Out put 1 SSR. Output Dc 12V
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ INFANT WARMER TEMPERATURE CONTROLLER # SU-105DT 1.TEMPERATURE RANGE •C 2. SENSOR DIODE # 1n Sensor Accuracy 1% 3. Out put 1 SSR. Output Dc 12V 4. Out put 2 Alarm Sub Output Timer Sub Output ( min ) 5. IN put 220V 50 Hz

14 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
INFANT WARMER

15 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
INFANT WARMER Air Mode  มีการสั่งงาน Heater ในลักษณะ Direct คือ Heater จะสั่งงานให้ทำงานเต็มที่จนกว่าอากาศในตู้หรือที่นอนจะได้ตามค่าที่ Set ไว้โดยปกติ Temp Rate จะอยู่ที่เพิ่ม 10 องศาต่อ 30 min ที่อุณหภูมิห้องที่ 25 องศา โดยที่ตัว Heater จะทำงานได้ร้อนถึง 230 องศา ใช้ตัวกลางนำความร้อนคืออากาศ และ Air Sensor จะเป็นอุปกรณ์อ่าน Temp และควบคุมพร้อมสั่งงานให้ Heater เพิ่มหรือลดการทำงาน

16 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
INFANT WARMER Skin Control   ใช้การสั่งงาน Heater แบบ Multi state มีรูปแบบวางไว้ชัดเจน  การสั่งงาน Heater แต่ละ state มีการนำปัจจัยร่วมหลายปัจจัยเข้ามาคำนวณร่วมด้วย เช่น อุณหภูมิแวดล้อม อุณหภูมิเด็ก ความแตกต่างระหว่าง Temp เด็กกับ Setting และเวลาการรอ Temp Stable การสั่งงาน Heater ในMode นี้จะออกเป็นลักษณะเป็น Loop และรอการดูอุณหภูมิของเด็กเพื่อสั่งงาน State ต่อไป การ Control  Skin จะอนุญาตให้เครื่องทำ อุณหภูมิในตู้ได้ไม่เกิน 38 องศา 

17 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
INFANT WARMER

18 การร่วมมือในการให้บริการโดยกอง/ศูนย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การร่วมมือในการให้บริการโดยกอง/ศูนย์ เพื่อการพัฒนามาตรฐานสู่โรงพยาบาล ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Medical Engineering Center 1 (Ratchaburi)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google