งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผ่นดินไหว (Earthqua ke) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ความ รุนแรง ( เมร์กัลลี่ ) น้อยกว่า 3.0 I - II ประชาชนไม่รู้สึก ใช้ชีวิตตามปกติ ตรวจวัดได้เฉพาะ เครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผ่นดินไหว (Earthqua ke) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ความ รุนแรง ( เมร์กัลลี่ ) น้อยกว่า 3.0 I - II ประชาชนไม่รู้สึก ใช้ชีวิตตามปกติ ตรวจวัดได้เฉพาะ เครื่องมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผ่นดินไหว (Earthqua ke) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ความ รุนแรง ( เมร์กัลลี่ ) น้อยกว่า 3.0 I - II ประชาชนไม่รู้สึก ใช้ชีวิตตามปกติ ตรวจวัดได้เฉพาะ เครื่องมือ

2 แผ่นดินไหว (Earthqua ke) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ความ รุนแรง ( เมร์กัลลี่ ) 3.0 – 3.9II - III คนที่อยู่ในบ้าน / ใน อาคาร จะรู้สึกได้ ว่ามีแผ่นดินไหว คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่า พื้นสั่น

3 แผ่นดินไหว (Earthqua ke) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ความ รุนแรง ( เมร์กัลลี่ ) 4.0 – 4.9IV - V ประชาชนส่วนใหญ่ รู้สึกได้ คนที่นอนหลับ ก็ ตกใจตื่น

4 แผ่นดินไหว (Earthqua ke) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ความ รุนแรง ( เมร์กัลลี่ ) 5.0 – 5.9 VI - VII ต้นไม้สั่น บ้านแกว่ง อาคารบ้านเรือนเริ่ม เสียหาย ฝาห้องแยกร้าว ฝ้าเพดานร่วง

5 แผ่นดินไหว (Earthqua ke) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ความ รุนแรง ( เมร์กัลลี่ ) 6.0 – 6.9 VII - VIII อาคารเสียหายปาน กลาง ตึกร้าว ปล่องไฟพัง ต้องหยุดขับรถยนต์ เพราะถนนเริ่ม แตกร้าว

6 แผ่นดินไหว (Earthqua ke) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ความ รุนแรง ( เมร์กัลลี่ ) 7.0 – 7.9IX - X อาคารเสียหายอย่าง มาก ท่อน้ำ ท่อแก๊สขาด รางรถไฟโค้งงอ ดิน ถล่ม

7 แผ่นดินไหว (Earthqua ke) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ความ รุนแรง ( เมร์กัลลี่ ) มากกว่า 8.0 XI - XII ทุกอย่างเสียหาย เกือบทั้งหมด แผ่นดินถล่ม น้ำท่วม พื้นดินเคลื่อนตัวเป็น ลูกคลื่น


ดาวน์โหลด ppt แผ่นดินไหว (Earthqua ke) ขนาด ( ริกเตอร์ ) ความ รุนแรง ( เมร์กัลลี่ ) น้อยกว่า 3.0 I - II ประชาชนไม่รู้สึก ใช้ชีวิตตามปกติ ตรวจวัดได้เฉพาะ เครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google