งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The paris พระรามเก้า - รามคำแหง การเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The paris พระรามเก้า - รามคำแหง การเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย ปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The paris พระรามเก้า - รามคำแหง การเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย ปี 2555

2 แผนงานช่วงเฝ้าระวังระยะที่ 1 ประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อทราบข้อมูล ปริมาณน้ำ วัดระดับน้ำด้านหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ทรัพย์สินที่ต้อง ใช้ในการป้องกัน ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง ประสานวิศวกรโครงการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ ตรวจสอบงานระบบส่วนกลาง เตรียมความพร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกรณี ฉุกเฉิน จัดพนักงานแต่ละฝ่ายร่วมสังเกตการณ์ เตรียมความพร้อมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินส่วนกลาง

3 แผนงานช่วงเฝ้าระวังระยะที่ 2 จัดเตรียมเรียงกระสอบทราย หินคลุกกั้นแนวรั้วด้านหน้า โครงการ จัดเตรียมปั๊มสูบน้ำแบบใช้ไฟฟ้าและใช้น้ำมันแบบเคลื่อนที่ ได้สำหรับวางตามจุดที่เหมาะสมของพื้นที่ นำกระสอบทรายอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำจากคลอง เข้าบ่อพักโครงการ ตรวจสอบและอุดช่องว่างตามแนวรั้วโครงการด้านข้างและ ด้านหลัง เตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง แบ่งหน้าที่พนักงานดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและตรวจสอบ เคลื่อนย้ายงานระบบ เตรียมรถยนต์สำหรับอพยพเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัย เตรียมข้อมูลและประสานที่พักชั่วคราวสำหรับผู้พักอาศัย ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายกับเจ้าของบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งแผนอพยพ จำลองเหตุการณ์ฝึกซ้อมร่วมกับทุกฝ่ายกรณีน้ำเข้า โครงการ

4 แผนการจัดการงบประมาณ ค่ากระสอบทราย 35,000 บาท ค่าหินคลุก 10,000 บาท ค่าพาหนะขนย้าย, อพยพ 4,000 บาท ค่าน้ำดื่มสำรองฉุกเฉิน 7,000 บาท ค่ายารักษาโรค 1,000 บาท ค่าเครื่องกระจายเสียง 3,000 บาท ค่าเรืออพยพ 5,000 บาท ค่าปั๊มน้ำขนาด 55 แรงม้า 1 ตัว ค่าปั๊มน้ำขนาด 65 แรงม้า 5 ตัว ค่าปั๊มน้ำขนาด 95 แรงม้า 4 ตัว อื่น ๆ 5,000 บาท

5 ดำเนินการอุดท่อระบายน้ำบริเวณบ่อสุดท้ายฝั่งเดอะ ปารีส ก่อนออกลำรางสาธารณะ และติดตั้งปั๊มน้ำ 3 ตัว ขนาด 65 แรงม้า

6 ดำเนินการอุดท่อระบายน้ำบริเวณบ่อสุดท้ายฝั่งเออ บาเนี่ยน ก่อนออกลำรางสาธารณะ และติดตั้งปั๊มน้ำ 2 ตัว ขนาด 95 แรงม้า แผนผังแนวทางการป้องกัน น้ำท่วม

7 ดำเนินการติดตั้งปั๊มน้ำขนาด 65 แรงม้า 2 ตัว บริเวณ ท่อสุดท้ายในซอย 1 เพื่อระบายน้ำลงท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านนอก

8 ดำเนินการติดตั้งปั๊มน้ำขนาด 95 แรงม้า 2 ตัว บริเวณท่อสุดท้ายหน้าป้อมยามเพื่อระบายน้ำลงท่อ ระบายน้ำสาธารณะด้านนอก

9 ดำเนินการจัดเตรียมกระสอบทราย เพื่อปิดกั้นน้ำ และได้นำกระสอบทรายปิดกั้นถนนฝั่งขาออก 1 ฝั่ง

10 รายละเอียดข้อมูลของ หน่วยงานราชการ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 ( เสาชิงช้า ) ( ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1) 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 1555 @bangkokgovernor https://www.facebook.com/TheBangkokGovernor www.bannklangmuang.com

11 ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งจากกรมอุทก ศาสตร์ กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา และ กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์โครงการมาตรการ ป้องกันน้ำ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวได้อย่างทัน เหตุการณ์ รายละเอียดข้อมูลของ หน่วยงานราชการ

12

13 จบรายงาน


ดาวน์โหลด ppt The paris พระรามเก้า - รามคำแหง การเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google